Medņevas pagasts

Medņevas pagasta pārvalde Mežmalas iela 1, Semenova, Medņevas pagasts, Viļakas novads, LV-4586, tālruņi: 64522487 e-pasts – medneva@vilaka.lv, mobilais tālrunis 27821171

Medņevas pagasts atrodas Viļakas novada dienvidu daļā. Pagasta teritoriju šķērso valsts nozīmes autoceļš Viļaka – Kārsava un pagasta ziemeļaustrumu robežu iezīmē autoceļš Balvi – Viļaka – Vientuļi, kas ved uz Krievijas robežu. Lielākā daļa Medņevas pagasta apbūves izvietojusies abpus valsts nozīmes autoceļam Viļaka – Kārsava. Medņevas pagastā deklarēti 634(uz 02.01.2020.) iedzīvotāji, sabiedrība ir izteikti latviska, jo 95% iedzīvotāju ir latvieši, 4% krievu tautības un 1% citas tautības. Pagasta centrā Semenovā dzīvo 30% pagasta iedzīvotāju. Lielākie apdzīvotie ciemi ir Rači un Viduči. Teritorijas platība: 99,2 km2, lauksaimniecībā izmantojamā zeme aizņem 37% un meži – 50,9%.
Medņevas pagasta centra nosaukums Semenova ir cēlies no muižnieka Sīmanis (Semjon) vārda, kurš 19. gs. beigās pārvaldīja milzīgās Viļakas muižas daļu – pusmuižu.
Pagasta centrā Semenovas ciemā 1 km rādiusā atrodas pagasta pārvalde, darbojas vecākā lauku pamatskola – Viduču pamatskola, kas 2019. gadā atzīmēja 110 gadu pastāvēšanas jubileju, pirmsskolas izglītības iestāde „Pasaciņa”, Medņevas Jauniešu iniciatīvu centrs „Sauleszieds”, Tautas nams, bibliotēka, invalīdu sporta un rehabilitācijas centrs „Medņeva”, veikals.
Medņevas pagastā ir aktīva kultūras dzīve. Medņevā sievas dzied Medņevas etnogrāfiskajā ansamblī, kas dibināts 1987. gadā, to kopš 2017.gada vada Skaidrīte Šaicāne . Medņevas etnogrāfiskais ansamblis dzied talku un kāzu balsis, dažādas sadzīves dziesmas, garīgās dziesmas. Medņevas ansamblis bijis lūgts viesis daudzos tradicionālās kultūras pasākumos, piedalījies sešos starptautiskajos folkloras festivālos “Baltica”. Medņevas etnogrāfiskais ansamblis 2003. gadā saņēma Lielo folkloras balvu. 2008. gadā ansamblim iznāca trešā audio kasete un izdeva grāmatu „Medņevas dziedātājas”, kas ir veltījums Medņevas etnogrāfiskajam ansamblim.
Vidējās paaudzes vīri un sievas dzied folkloras kopā „Egle”, kas dibināta 2008. gadā un to vada Ināra Sokirka. „Egle” īsajā pastāvēšanas laikā sevi ir pieteikusi spēcīgi, jo 2010. gadā ir saņēmuši folkloras balvu par izciliem sasniegumiem sava novada tradicionālās dziedāšanas apguvē un 2011. gada pavasarī Luksemburgā snieguši pirmos koncertus, nodibinājuši sadarbību ar latviešu folkloras kopu „Dzērves” Luksemburgā.2017.gadā “ Egle” piedalījās starptautiskajā folkloras festivālā Rumānijā, kur guva plašu atzinību un aicinājumu piedalīties nākošajos festivālos.
Puiši muzicē ansamblī „Medņevas puikas”, kas pastāv vairāk nekā 40 gadus, tā sastāvs mainās, bet nemainās cilvēku mīlestība uz ansambļa muzicēšanas stilu, ir gaidīti muzikanti ikvienos pagasta svētkos.
Tautas namā darbojas dramatiskais kolektīvs “Savējie”, režisore Valentīna Kaļāne , arī bērnu dramatiskā kopa. Kolektīvi iestudē lugas un skečus. Darbojas sieviešu vokālais ansamblis “Melodija” Initas Raginskas vadībā, kurš starpnovadu skatēs iegūst godalgotas vietas.
Medņevas dziedātāju prasme pētīta un izanalizēta etnomuzikoloģes, mākslas zinātņu doktores, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas profesores Andas Beitānes 2010. gadā izdotajā grāmatā „Vēlīnās izcelsmes vokālā daudzbalsība latviešu tradicionālajā mūzikā”.
Galvenā tautsaimniecības nozare pagastā ir lauksaimniecība. Te darbojas vairāk nekā trīs desmiti zemnieku saimniecību. Lielākās saimniecības ir z/s Aldemi, īpašnieks Dzintars Šmits, nodarbojas ar graudkopību;z.s.”Dadīši” īpašnieks Deivids Šmits nodarbojas ar graudkopību, z/s Medņevas strautiņi, īpašniece Anita Upīte nodarbojas gaļas lopu audzēšanu ;z.s. “Ezermola” īpašņieks Andris Babāns nodarbojas ar gaļas lopu audzēšanu, z/s Pakalni, īpašnieks Pēteris Pravs, nodarbojas ar piena un gaļas lopkopību; p/s Žauguri, saimnieki Iveta un Guntars Zanderi, nodarbojas ar gaļas lopu audzēšanu; z/s Ielejas, īpašniece Irēna Bukša, audzē ogulājus un pārstrādā produkciju.
Braucot pa Medņevas ceļiem var redzēt sakoptus laukus, zaļojošus sējumus un pļavas, iedzīvotāji aktīvi attīra zemi no apaugumiem.
Viduču pamatskola ir vieta, kur regulāri norisinās pagasta, novada, starpnovadu un starpvalstu bērnu un jauniešu nometnes. Nakšņošana ir iespējama Viduču pamatskolas internātā un garšīgus ēdienus gatavo skolas pavāre Elvīra Babāne. Te regulāri realizē projektus, kas visus interesentus aicina uz meistardarbnīcām tradicionālajā dziedāšanā, tādejādi saglabājot un popularizējot nemateriālo kultūras mantojumu.
Medņevas pagastā ir sakārtotas pašvaldības iestādes. Medņevieši uzskata, ka ar pacietību, uzcītību un darbīgumu var paveikt daudz.
Teksts: Vineta Zeltkalne