Mācību olimpiādes un konkursi

Starpnovadu vizuālās mākslas olimpiādes rezultāti (docx)

“Balvu, Baltinavas, Rugāju un Viļakas novadu 3.klašu latviešu valodas olimpiādes rezultāti” (docx)

“Balvu, Baltinavas, Rugāju un Viļakas novadu 4.klašu matemātikas olimpiādes rezultāti (docx)

“Latviešu valodas un literatūras olimpiādes (8.-9.kl.) rezultāti” (docx)

“Latviešu valodas un literatūras olimpiādes (11., 12.kl.) rezultāti” (docx)

“Dabaszinību konkurssa “Zinu! Protu! Izdaru!” (1.kl.) rezultāti” (docx)

“Ķīmijas olimpiādes (9.-12.kl.)  rezultāti” (docx)

“Matemātikas olimpiādes (5.-8.kl.) rezultāti” (docx)

“Balvu, Baltinavas, Rugāju un Viļakas novadu matemātikas konkursa “Rēķini galvā!” (2.kl.) rezultāti (docx)

– Starpnovadu vēstures olimpiādes rezultāti (docx)

– Starpnovadu bioloģijas olimpiādes rezultāti un sasniegumi (docx)

– Balvu, Baltinavas, Rugāju un Viļakas novadu Tautasdziesmu maratona (1.-9.kl.) rezultāti (doc)

– Balvu, Baltinavas, Rugāju un Viļakas novadu apvienības Angļu valodas olimpiādes (10.-12.kl.) rezultāti (docx)

– Balvu, Baltinavas, Rugāju un Viļakas novadu apvienības mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas kārtība(doc)

– Vadlīnijas skolēnu zinātniskās pētniecības darbu izstrādei un vērtēšanai (pdf)

– Latvijas skolēnu 44. zinātniskās pētniecības darbu konferences nolikums (pdf)

– Mācību priekšmetu olimpiādes un ZPD aktivitātes 2019./2020.mācību gadā (docx)

2018./2019.m.g olimpiāžu rezultāti:

– Balvu, Baltinavas, Rugāju un Viļakas novadu apvienības mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas kārtība (pdf)

– Par ZPD 43.konferenci (pdf)

– Latvijas skolēnu 43.zinātniskās pētniecības darbu konferences nolikums (pdf)

– Mācību priekšmetu olimpiādes 2018./2019.mācību gadā (docx)