Kancelejas un personāla nodaļa

Nodaļas vadītājs Līga Vilciņa, tālr. 64522398, 28352399, liga.vilcina@balvi.lv

Nodaļas vadītāja vietnieks personāla jautājumos Inese Siliņa, tālr. 64522398, e-pasts: inese.silina@balvi.lv

Vecākais lietvedis Evija Ķirsone, tālr. 64522453, 20262733, evija.kirsone@balvi.lv

Sēžu protokolu vadītājs Jūlija Korlaša, tālr.64522398, 20264373, julija.korlasa@balvi.lv

Administrācijas sekretārs Anita Kuļša, tālr.64522453, 26104539, anita.kulsa@balvi.lv

Arhivārs Sandra Pundure, tālr. 64522350, 26478265, sandra.pundure@balvi.lv