Vispārīgā nodaļa

Terēzija Babāne

Vadītāja

tālr. 64507224
e-pasts: dome@vilaka.lv

Mareks Šubenieks

Sabiedrisko attiecību speciālists, lietveža p.i.

tālr. 64507224
e-pasts: mareks.subenieks@vilaka.lv

Ligija Logina


Personas datu aizsardzības speciāliste

Juriste

tālr. 64507215, 26406731
e-pasts: ligija.logina@vilaka.lv
202.kab.
Otrdienās 09:-12:00
Ceturtdienās 14:00-17:00