Bibliotēkas

Viļakas novada bibliotēka

Tautas iela 6, Viļakā
Viļakas novads, LV-4583
tālr. 64507145
e-pasts: vilaka.biblio@inbox.lv
http://www.bibliotekas.lv/vilaka
http://vilakabiblio.wordpress.com/

Viļakas novada bibliotēkas Nolikums (pdf)

Darbinieki

Rutta Jeromāne
direktore, tālr. 28668727, e-pasts: rutta_j@inbox.lv

Regīna Dūna
bibliotekāre, tālr. 26356776, e-pasts: reginaduna@inbox.lv

Sandra Dvinska
bibliotekāre, tālr. 26455360, e-pasts: sandra75@inbox.lv

Darba laiks:
Darba dienās 9.00-17.00
Sestdienās 10.00-13.00
Katra mēneša pēdējā piektdiena – Spodrības diena
/bibliotēka lasītājus neapkalpo/

Kupravas bibliotēka

Vadītāja Edita Viļuma, tālr. 64521706 (pag. pārvalde)
e-pasts: kupravasbiblioteka@inbox.lv

http://www.bibliotekas.lv/kuprava

Medņevas bibliotēka

Vadītāja Anita Smuškova, tālr. 27124913
e-pasts: mednevasbiblioteka@inbox.lv

http://www.bibliotekas.lv/medneva
Viļakas novada Medņevas bibliotēkas nolikums (docx)

Kupravas bibliotēka

Vadītāja Edita Viļuma, tālr. 64521706 (pag. pārvalde)
e-pasts: kupravasbiblioteka@inbox.lv

http://www.bibliotekas.lv/kuprava

Medņevas bibliotēka

Vadītāja Anita Smuškova, tālr. 27124913
e-pasts: mednevasbiblioteka@inbox.lv

http://www.bibliotekas.lv/medneva
Viļakas novada Medņevas bibliotēkas nolikums (docx)

Vecumu bibliotēka

Vadītāja Aija Locāne, tālr. 64546299
e-pasts: aijalocane@inbox.lv

http://www.bibliotekas.lv/vecumi

Žīguru bibliotēka

Vadītāja Benita Troška, tālr. 27124473
e-pasts: zigurubiblioteka@inbox.lv

http://www.bibliotekas.lv/ziguri
Viļakas novada Žīguru bibliotēkas (doc) nolikums