Izsoļu sludinājumi

Viļakas novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu neapbūvētu zemesgabalu vai to daļu nomas tiesību izsoles NOTEIKUMI (docx)

Izsoles reģistrācijas PIETEIKUMS (docx)

Neapbūvēta zemesgabala nomas līguma PROJEKTS (docx)

Neapbūvētu zemesgabalu nomas tiesību izsoles

Publicēšanas datums, nomas objektsPieteikšanās termiņš izsoleiIzsoles rezultāti
07.09.2020. Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3878 005 0039 daļas nomas tiesību izsolelīdz 17.09.2020. plkst. 13:30Izsole atzīta par nenotikušu. Pamatojums: nav pieteicies neviens izsoles pretendents
07.09.2020. Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3870 002 0281 nomas tiesību izsolelīdz 17.09.2020.
plkst. 13:30
Viļakas novada domes 29.10.2020. lēmums Nr.366.
Apstiprināti nomas tiesību izsoles rezultāti. Noslēgts nomas līgums
07.09.2020. Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu
3878 008 0187 nomas tiesību izsole
līdz 17.09.2020.
plkst. 13:30
Viļakas novada domes 29.10.2020. lēmums Nr.364.
Apstiprināti nomas tiesību izsoles rezultāti. Noslēgts nomas līgums
07.09.2020. Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3878 008 0148 nomas tiesību izsolelīdz 17.09.2020.
plkst. 13:30
Viļakas novada domes 29.10.2020. lēmums Nr.365.
Apstiprināti nomas tiesību izsoles rezultāti. Noslēgts nomas līgums
07.09.2020. Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
3882 005 0178 nomas tiesību izsole
līdz 17.09.2020.
plkst. 13:30
Viļakas novada domes 29.10.2020. lēmums Nr.363.
Apstiprināti nomas tiesību izsoles rezultāti. Noslēgts nomas līgums
28.05.2020. Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3878 008 0113 nomas tiesību izsolelīdz 09.06.2020.
plkst. 13:30
Viļakas novada domes 25.06.2020. lēmums Nr.242.
Apstiprināti nomas tiesību izsoles rezultāti. Noslēgts nomas līgums
28.05.2020. Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3882 001 0245 nomas tiesību izsolelīdz 09.06.2020.
plkst. 13:30
Viļakas novada domes 25.06.2020. lēmums Nr.243.
Apstiprināti nomas tiesību izsoles rezultāti. Noslēgts nomas līgums
28.05.2020. Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3882 006 0026 nomas tiesību izsolelīdz 09.06.2020.
plkst. 13:30
Viļakas novada domes 25.06.2020. lēmums Nr.244.
Apstiprināti nomas tiesību izsoles rezultāti. Noslēgts nomas līgums
28.05.2020. Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3892 004 0246 daļas nomas tiesību izsolelīdz 09.06.2020.
plkst. 13:30
Viļakas novada domes 25.06.2020. lēmums Nr.246.
Apstiprināti nomas tiesību izsoles rezultāti. Noslēgts nomas līgums
28.05.2020. Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3892 001 0351 daļas nomas tiesību izsolelīdz 09.06.2020.
plkst. 13:30
Viļakas novada domes 25.06.2020. lēmums Nr.245.
Apstiprināti nomas tiesību izsoles rezultāti. Noslēgts nomas līgums
28.05.2020. Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3815 03 0142 daļas nomas tiesību izsolelīdz 09.06.2020.
plkst. 13:30
Izsole atzīta par nenotikušu. Pamatojums: nav pieteicies neviens izsoles pretendents
28.05.2020. Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3898 003 0294 daļas nomas tiesību izsolelīdz 09.06.2020.
plkst. 13:30
Izsole atzīta par nenotikušu. Pamatojums: nav pieteicies neviens izsoles pretendents
07.05.2020. Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3878 008 0264 daļas nomas tiesību izsolelīdz 13.05.2020.
plkst. 13:30
Izsole atzīta par nenotikušu. Pamatojums: nav pieteicies neviens izsoles pretendents
07.05.2020. Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3892 001 0445 daļas nomas tiesību izsolelīdz 13.05.2020.
plkst. 13:30
Izsole atzīta par nenotikušu. Pamatojums: nav pieteicies neviens izsoles pretendents
07.05.2020. Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3882 004 0435 daļas nomas tiesību izsolelīdz 13.05.2020.
plkst. 13:30
Izsole atzīta par nenotikušu. Pamatojums: nav pieteicies neviens izsoles pretendents
07.05.2020. Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3892 004 0246 daļa nomas tiesību izsolelīdz 13.05.2020.
plkst. 13:30
Viļakas novada domes 28.05.2020. lēmums Nr.189.
Apstiprināti nomas tiesību izsoles rezultāti. Noslēgts nomas līgums
07.05.2020. Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3892 001 0351 daļa nomas tiesību izsolelīdz 13.05.2020.
plkst. 13:30
Izsole atzīta par nenotikušu. Pamatojums: nav pieteicies neviens izsoles pretendents
09.04.2020. Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3892 002 0018 daļas nomas tiesību izsolelīdz 20.04.2020.
plkst. 13:30
Viļakas novada domes 28.05.2020. lēmums Nr.187.
Apstiprināti nomas tiesību izsoles rezultāti. Noslēgts nomas līgums
09.04.2020. Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3878 008 0096 daļas nomas tiesību izsolelīdz 20.04.2020.
plkst. 13:30
Viļakas novada domes 28.05.2020. lēmums Nr.185.
Apstiprināti nomas tiesību izsoles rezultāti. Noslēgts nomas līgums
09.04.2020. Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3898 003 0339 daļas nomas tiesību izsolelīdz 20.04.2020.
plkst. 13:30
Viļakas novada domes 28.05.2020. lēmums Nr.188.
Apstiprināti nomas tiesību izsoles rezultāti. Noslēgts nomas līgums
09.04.2020. Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3892 001 0355 nomas tiesību izsolelīdz 20.04.2020.
plkst. 13:30
Viļakas novada domes 28.05.2020. lēmums Nr.186.
Apstiprināti nomas tiesību izsoles rezultāti. Noslēgts nomas līgums
25.02.2020. Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3898 003 0339 daļas nomas tiesību izsolelīdz 10.03.2020.
plkst. 13:30
Izsole atzīta par nenotikušu. Pamatojums: nav pieteicies neviens izsoles pretendents
25.02.2020. Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3892 004 0076 daļas nomas tiesību izsolelīdz 10.03.2020.
plkst. 13:30
Viļakas novada domes 26.03.2020. lēmums Nr.86. Apstiprināti nomas tiesību izsoles rezultāti. Noslēgts nomas līgums
25.02.2020. Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3892 001 0351 nomas tiesību izsolelīdz 10.03.2020.
plkst. 13:30
Atcelts. Tiks precizēta nomas platība

25.02.2020. Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3892 001 0355 nomas tiesību izsole

līdz 10.03.2020.
plkst. 13:30
Izsole atzīta par nenotikušu. Pamatojums: nav pieteicies neviens izsoles pretendents
14.11.2019.,Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3892 003 0069 daļas nomas tiesību izsolelīdz 25.11.2019., plkst.16.00Izsole atzīta par nenotikušu. Pamatojums: nav pieteicies neviens izsoles pretendents
14.11.2019.,Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3892 002 0018 daļas nomas tiesību izsolelīdz 25.11.2019., plkst.16.00Izsole atzīta par nenotikušu. Pamatojums: nav pieteicies neviens izsoles pretendents
14.11.2019.,Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3892 002 0080 nomas tiesību izsolelīdz 25.11.2019., plkst.16.00Viļakas novada domes 23.12.2019. lēmums Nr.443 Apstiprināti nomas tiesību izsoles rezultāti. Noslēgts nomas līgums
14.11.2019.,Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3892 004 0129 nomas tiesību izsolelīdz 25.11.2019., plkst.16.00Izsole atzīta par nenotikušu. Pamatojums: nav pieteicies neviens izsoles pretendents
14.11.2019.,Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3892 004 0246 nomas tiesību izsolelīdz 25.11.2019., plkst.16.00Izsole atzīta par nenotikušu. Pamatojums: nav pieteicies neviens izsoles pretendents
14.11.2019.,Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3892 004 0239 daļas nomas tiesību izsolelīdz 25.11.2019., plkst.16.00Viļakas novada domes 23.12.2019. lēmums Nr.444. Apstiprināti nomas tiesību izsoles rezultāti. Noslēgts nomas līgums
14.11.2019.,Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3892 004 0100 nomas tiesību izsolelīdz 25.11.2019., plkst.16.00Viļakas novada domes 23.12.2019. lēmums Nr.445. Apstiprināti nomas tiesību izsoles rezultāti. Noslēgts nomas līgums
14.11.2019.,Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3892 001 0169 daļas nomas tiesību izsolelīdz 25.11.2019., plkst.16.00Izsole atzīta par nenotikušu. Pamatojums: nav pieteicies neviens izsoles pretendents
11.10.2019.,Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3892 004 0161 daļas nomas tiesību izsolelīdz 25.10.2019., plkst.13.30Izsole atzīta par nenotikušu. Pamatojums: nav pieteicies neviens izsoles pretendents
11.10.2019.,Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3892 001 0150 daļas nomas tiesību izsolelīdz 25.10.2019., plkst.13.30Izsole atzīta par nenotikušu. Pamatojums: nav pieteicies neviens izsoles pretendents
11.10.2019.,Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3882 004 0439 daļas nomas tiesību izsolelīdz 25.10.2019., plkst.13.30Viļakas novada domes 28.11.2019. lēmums Nr.396. Apstiprināti nomas tiesību izsoles rezultāti. Noslēgts nomas līgums
11.10.2019.,Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3882 004 0091 daļas nomas tiesību izsolelīdz 25.10.2019., plkst.13.30Viļakas novada domes 28.11.2019. lēmums Nr.395. Apstiprināti nomas tiesību izsoles rezultāti. Noslēgts nomas līgums
11.10.2019.,Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3892 004 0224 daļas nomas tiesību izsolelīdz 25.10.2019., plkst.13.30Viļakas novada domes 28.11.2019. lēmums Nr.394. Apstiprināti nomas tiesību izsoles rezultāti. Noslēgts nomas līgums
11.10.2019.,Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3892 001 0169 daļas nomas tiesību izsolelīdz 25.10.2019., plkst.13.30Izsole atzīta par nenotikušu. Pamatojums: nav pieteicies neviens izsoles pretendents
11.10.2019.,Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3892 004 0100 nomas tiesību izsolelīdz 25.10.2019., plkst.13.30Izsole atzīta par nenotikušu. Pamatojums: nav pieteicies neviens izsoles pretendents
11.10.2019.,Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3892 004 0239 daļas nomas tiesību izsolelīdz 25.10.2019., plkst.13.30Izsole atzīta par nenotikušu. Pamatojums: nav pieteicies neviens izsoles pretendents
09.09.2019.,Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3882 003 0073 daļas nomas tiesību izsolelīdz 17.09.2019., plkst.15.00Viļakas novada domes 31.10.2019. lēmums Nr.350 – apstiprināti nomas tiesību izsoles rezultātiNoslēgts nomas līgums
09.09.2019.,Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3882 005 0077 nomas tiesību izsolelīdz 17.09.2019., plkst.15.00Viļakas novada domes 31.10.2019. lēmums Nr.349 – apstiprināti nomas tiesību izsoles rezultātiNoslēgts nomas līgums
09.09.2019.,Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3882 003 0240 nomas tiesību izsolelīdz 17.09.2019., plkst.15.00Viļakas novada domes 31.10.2019. lēmums Nr.348 – apstiprināti nomas tiesību izsoles rezultātiNoslēgts nomas līgums
09.09.2019.,Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3882 002 0315 nomas tiesību izsolelīdz 17.09.2019., plkst.15.00Viļakas novada domes 31.10.2019. lēmums Nr.347 – apstiprināti nomas tiesību izsoles rezultātiNoslēgts nomas līgums
09.09.2019.,Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3892 004 0151 daļas nomas tiesību izsolelīdz 17.09.2019., plkst.15.00Viļakas novada domes 31.10.2019. lēmums Nr.346 – apstiprināti nomas tiesību izsoles rezultātiNoslēgts nomas līgums
09.09.2019.,Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3892 004 0120 daļas nomas tiesību izsolelīdz 17.09.2019., plkst.15.00Viļakas novada domes 31.10.2019. lēmums Nr.345 – apstiprināti nomas tiesību izsoles rezultātiNoslēgts nomas līgums
12.08.2019.,Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3892 001 0162 daļas nomas tiesību izsolelīdz 27.08.2019., plkst.15.00Viļakas novada domes 26.09.2019. lēmums Nr.318 – apstiprināti nomas tiesību izsoles rezultātiNoslēgts nomas līgums
12.08.2019.,Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3892 001 0182 nomas tiesību izsolelīdz 27.08.2019., plkst.15.00Viļakas novada domes 26.09.2019. lēmums Nr.317 – apstiprināti nomas tiesību izsoles rezultātiNoslēgts nomas līgums
12.08.2019.,Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3892 004 0161 daļas nomas tiesību izsolelīdz 27.08.2019., plkst.15.00Viļakas novada domes 26.09.2019. lēmums Nr.313 – izsole atzīta par nenotikušuPamatojums: nav pieteicies neviens izsoles pretendents
12.08.2019.,Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3892 001 0150 daļas nomas tiesību izsolelīdz 27.08.2019., plkst.15.00Viļakas novada domes 26.09.2019. lēmums Nr.313 – izsole atzīta par nenotikušuPamatojums: nav pieteicies neviens izsoles pretendents
12.08.2019.,Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3892 004 0242 nomas tiesību izsolelīdz 27.08.2019., plkst.15.00Viļakas novada domes 26.09.2019. lēmums Nr.314 – apstiprināti nomas tiesību izsoles rezultātiNoslēgts nomas līgums
12.08.2019.,Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3892 004 0241 nomas tiesību izsolelīdz 27.08.2019., plkst.15.00Viļakas novada domes 26.09.2019. lēmums Nr.315 – apstiprināti nomas tiesību izsoles rezultātiNoslēgts nomas līgums
12.08.2019.,Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3870 002 0252 daļas nomas tiesību izsolelīdz 27.08.2019., plkst.15.00Viļakas novada domes 26.09.2019. lēmums Nr.316 – apstiprināti nomas tiesību izsoles rezultātiNoslēgts nomas līgums
11.06.2019.Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3878 010 0263 daļas nomas tiesību izsolelīdz 18.06.2019., plkst.15.00Viļakas novada domes 31.07.2019. lēmums Nr.249 – apstiprināti nomas tiesību izsoles rezultāti

Noslēgts nomas līgums.
11.06.2019.Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3870 002 0252 daļas nomas tiesību izsolelīdz 18.06.2019., plkst.15.00Viļakas novada domes 31.07.2019. lēmums Nr.245 – izsole atzīta par nenotikušuPamatojums: pretendents netika iekļauts pretendentu sarakstā, ko konstatēta tā neatbilstība izsoles noteikumiem
11.06.2019.Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3898 003 0097 daļas nomas tiesību izsolelīdz 18.06.2019., plkst.15.00Viļakas novada domes 31.07.2019. lēmums Nr.248 – apstiprināti nomas tiesību izsoles rezultāti

Noslēgts nomas līgums.
01.11.2018.Zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 3815 003 0106 nomas tiesību izsolelīdz 14.11.2018., plkst.14.00Noslēgts nomas līgums.
01.11.2018.Zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 3815 004 0103 nomas tiesību izsolelīdz 14.11.2018., plkst.14.00Izsole atzīta par nenotikušu.Pamatojums: nav pieteicies neviens izsoles pretendents
08.10.2018.Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3898 003 0302 daļas nomas tiesību izsolelīdz 15.10.2018.plkst.14.00Noslēgts nomas līgums
04.09.2018.Zemesgabala daļa ar kadastra apzīmējumu 3898 003 0302 nomas tiesību izsolelīdz 11.09.2018., plkst.14.00Izsole atzīta par nenotikušu.Pamatojums: nav pieteicies neviens izsoles pretendents.
04.09.2018.
Zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 3892 004 0152 nomas tiesību izsole
līdz 11.09.2018., plkst.14.00Noslēgts nomas līgums
04.09.2018.Zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 3878 010 0094 nomas tiesību izsolelīdz 11.09.2018., plkst.14.00Noslēgts nomas līgums