Izsoļu sludinājumi (2021)

Viļakas novada pašvaldībai piederošu vai piekrītošu neapbūvētu zemesgabalu vai to daļu nomas tiesību izsoles NOTEIKUMI (docx)

Izsoles reģistrācijas PIETEIKUMS (docx)

Neapbūvēta zemesgabala nomas līguma PROJEKTS (docx)

Neapbūvētu zemesgabalu nomas tiesību izsoles

Publicēšanas datums, nomas objektsPieteikšanās termiņš izsoleiIzsoles rezultāti
28.05.2021. Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3860 001 0153 daļas nomas tiesību izsolelīdz 10.06.2021., plkst.14.00Viļakas novada domes 30.06.2021. lēmums Nr.276.
Apstiprināti nomas tiesību izsoles rezultāti. Noslēgts nomas līgums
28.05.2021.
Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3860 001 0145 daļas nomas tiesību izsole
līdz 10.06.2021., plkst.14.00Viļakas novada domes 30.06.2021. lēmums Nr.275.
Apstiprināti nomas tiesību izsoles rezultāti. Noslēgts nomas līgums
27.04.2021. Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3892 007 0081 nomas tiesību izsolelīdz 11.05.2021. plkst. 14.00Viļakas novada domes 27.05.2021. lēmums Nr.224.
Apstiprināti nomas tiesību izsoles rezultāti. Noslēgts nomas līgums
27.04.2021. Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3882 001 0298 daļas nomas tiesību izsolelīdz 11.05.2021. plkst. 14.00Viļakas novada domes 27.05.2021. lēmums Nr.221.
Apstiprināti nomas tiesību izsoles rezultāti. Noslēgts nomas līgums
27.04.2021. Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3870 002 0350 daļas nomas tiesību izsolelīdz 11.05.2021. plkst. 14.00Viļakas novada domes 27.05.2021. lēmums Nr.219.
Apstiprināti nomas tiesību izsoles rezultāti. Noslēgts nomas līgums
27.04.2021. Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3878 005 0039 daļas nomas tiesību izsolelīdz 11.05.2021. plkst. 14.00Viļakas novada domes 27.05.2021. lēmums Nr.220.
Apstiprināti nomas tiesību izsoles rezultāti. Noslēgts nomas līgums
27.04.2021. Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3892 004 0248 daļas nomas tiesību izsolelīdz 11.05.2021. plkst. 14.00Viļakas novada domes 27.05.2021. lēmums Nr.223.
Apstiprināti nomas tiesību izsoles rezultāti. Noslēgts nomas līgums
27.04.2021. Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3892 004 0169 daļas nomas tiesību izsolelīdz 11.05.2021. plkst. 14.00Viļakas novada domes 27.05.2021. lēmums Nr.222.
Apstiprināti nomas tiesību izsoles rezultāti. Noslēgts nomas līgums
27.04.2021. Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3898 003 0149 daļas nomas tiesību izsolelīdz 11.05.2021. plkst. 14.00Viļakas novada domes 27.05.2021. lēmums Nr.225.
Apstiprināti nomas tiesību izsoles rezultāti. Noslēgts nomas līgums
27.04.2021. Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3898 003 0337 daļas nomas tiesību izsolelīdz 11.05.2021. plkst. 14.00Viļakas novada domes 27.05.2021. lēmums Nr.226.
Apstiprināti nomas tiesību izsoles rezultāti. Noslēgts nomas līgums
27.04.2021. Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3870 002 0252 daļas nomas tiesību izsolelīdz 11.05.2021. plkst. 14.00Viļakas novada domes 27.05.2021. lēmums Nr.218.
Apstiprināti nomas tiesību izsoles rezultāti. Noslēgts nomas līgums
27.04.2021. Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3860 001 0153 daļas nomas tiesību izsolelīdz 11.05.2021. plkst. 14.00Viļakas novada domes 27.05.2021. lēmums Nr.217.
Apstiprināti nomas tiesību izsoles rezultāti. Noslēgts nomas līgums
09.03.2021. Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3898 003 0337 daļas nomas tiesību izsolelīdz 29.03.2021. plkst. 14.00Viļakas novada domes 29.04.2021. lēmums Nr.159.
Apstiprināti nomas tiesību izsoles rezultāti. Noslēgts nomas līgums
09.03.2021. Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3898 003 0339 daļas nomas tiesību izsolelīdz 29.03.2021. plkst. 14.00Viļakas novada domes 29.04.2021. lēmums Nr.160.
Apstiprināti nomas tiesību izsoles rezultāti. Noslēgts nomas līgums
09.03.2021. Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3892 004 0129 nomas tiesību izsolelīdz 29.03.2021. plkst. 14.00Viļakas novada domes 29.04.2021. lēmums Nr.157.
Apstiprināti nomas tiesību izsoles rezultāti. Noslēgts nomas līgums
09.03.2021. Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3892 001 0349 nomas tiesību izsolelīdz 29.03.2021. plkst. 14.00Viļakas novada domes 29.04.2021. lēmums Nr.156.
Apstiprināti nomas tiesību izsoles rezultāti. Noslēgts nomas līgums
09.03.2021. Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3892 005 0102 daļas nomas tiesību izsolelīdz 29.03.2021. plkst. 14.00Izsole atzīta par nenotikušu. Pamatojums: nav pieteicies neviens izsoles pretendents
09.03.2021. Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3898 003 0195 nomas tiesību izsolelīdz 29.03.2021. plkst. 14.00Viļakas novada domes 29.04.2021. lēmums Nr.158.
Apstiprināti nomas tiesību izsoles rezultāti. Noslēgts nomas līgums
09.03.2021. Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3878 009 0213 nomas tiesību izsolelīdz 29.03.2021. plkst. 14.00Viļakas novada domes 29.04.2021. lēmums Nr.155.
Apstiprināti nomas tiesību izsoles rezultāti. Noslēgts nomas līgums