Izglītības, kultūras un sporta pārvalde

Inese Circene

Viļakas novada pašvaldības Izglītības, kultūras un
sporta pārvaldes vadītāja

tālr. 26383909
e-pasts: inese.circene@vilaka.lv

Sandra Ločmele

kultūras metodiķe

tālr. 26699149
e-pasts: sandra.locmele@vilaka.lv

Maruta Brokāne

izglītības darba speciāliste

tālr. 27854253
e-pasts: maruta.brokane@vilaka.lv

Ervīns Veļķers

sporta darba organizators Viļakā

tālr. 26337477
e-pasts: ervins.velkers@vilaka.lv

Pēteris Vancāns

sporta darba organizators Šķilbēnos

tālr. 26423700
e-pasts: peteris.vancans@vilaka.lv

Madara Jeromāne

jaunatnes lietu speciāliste

tālr. 28390107
e-pasts: madara.jeromane@vilaka.lv