Izglītības iestādes

Viļakas pirmsskolas izglītības iestāde

Liepnas ielā 18, Viļaka, Viļakas novads, LV-4583

Vadītāja Lilita Šnepere, tālr. 26366179, 64563291

e-pasts: vilaka.bernudarzs@inbox.lv

web: Viļakas PII

Medņevas pirmsskolas izglītības iestāde „Pasaciņa”

Vadītāja Ilze Brokāne, tālr. 28380882

e-pasts: ilze-30@inbox.lv,

e-pasts iestādei: mednevapasacina@inbox.lv

Viduču pamatskola

Direktore Ināra Sokirka, tālr. 26559817
e-pasts: viduci@inbox.lv

Viduču pamatskolas tīmekļa vietne- http://www.viducuskola.lv/

Viļakas pamatskola

Direktore Anželika Ločmele, tālr. 64563314
e-pasts: vpamatskola@inbox.lv

Žīguru pamatskola

Direktore Sanita Orlovska, tālr. 64521833, 64521618, fakss 64521833
e-pasts: ziguri.skola@vilaka.lv

Rekavas vidusskola

Direktore Aina Golubeva, tālr. 64522656, 26423700

e-pasts: rekava@inbox.lv