Vidējā izglītība

Rekavas vidusskola

Direktore Žanna Maksimova Tālr. 64522656, 26423700

Rekavas vidusskolas nolikums

Rekavas vidusskolas mājas lapa: www.rekava.lv

Rekavas vidusskolas pašnovērtējuma ziņojuma aktualizācija (docx)

Rekavas vidusskolas pašnovērtējuma ziņojuma aktualizācija

Viļakas Valsts ģimnāzija

Direktore Sarmīte Šaicāne, tālr. 26265777, 64507135
e-pasts iestādei: vvg@balvi.lvsarmite.saicane@balvi.lv

Viļakas Valsts ģimnāzijas nolikums

VIĻAKAS VALSTS ĢIMNĀZIJAS PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS

VIĻAKAS VALSTS ĢIMNĀZIJAS ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2016./2017.-2019./2020.mācību gadam (pdf)

VIĻAKAS VALSTS ĢIMNĀZIJAS Pašnovērtējuma ziņojums 2019./ 2020.m.gads (docx)

VIĻAKAS VALSTS ĢIMNĀZIJAS Pašnovērtējuma ziņojums 2018./ 2019.m.gads (docx)

VIĻAKAS VALSTS ĢIMNĀZIJAS Pašnovērtējuma ziņojums 2017./ 2018.m.gads (docx)

VIĻAKAS VALSTS ĢIMNĀZIJAS Pašnovērtējuma ziņojums 2016./ 2017.m.gads (docx)

VIĻAKAS VALSTS ĢIMNĀZIJAS Pašnovērtējuma ziņojums 2015./ 2016.m.gads(docx)