Vidējā izglītība

Viļakas Valsts ģimnāzija

Direktore Sarmīte Šaicāne, tālr. 26311663, 64507135
e-pasts iestādei: vvg_skola@inbox.lv,  sarmite.saicane@vilaka.lv
WWW –  http://vvg.vilaka.lv/

Viļakas Valsts ģimnāzijas nolikums

VIĻAKAS VALSTS ĢIMNĀZIJAS ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2016./2017.-2019./2020.mācību gadam (pdf)

VIĻAKAS VALSTS ĢIMNĀZIJAS Pašnovērtējuma ziņojums 2019./ 2020.m.gads (docx)

VIĻAKAS VALSTS ĢIMNĀZIJAS Pašnovērtējuma ziņojums 2018./ 2019.m.gads (docx)

VIĻAKAS VALSTS ĢIMNĀZIJAS Pašnovērtējuma ziņojums 2017./ 2018.m.gads (docx)

VIĻAKAS VALSTS ĢIMNĀZIJAS Pašnovērtējuma ziņojums 2016./ 2017.m.gads (docx)

VIĻAKAS VALSTS ĢIMNĀZIJAS Pašnovērtējuma ziņojums 2015./ 2016.m.gads(docx)