Pirmsskolas izglītība

Viļakas pirmsskolas izglītības iestāde “Namiņš”

Liepnas ielā 18, Viļaka, Balvu novads, LV-4583

Vadītāja Lilita Šnepere, tālr. 26366179, 64563291

e-pasts:vilakapii@balvi.lv

web: Viļakas PII

Viļakas pirmsskolas izglītības iestādes “Namiņš” Nolikums (PDF)

Viļakas pirmsskolas izglītības iestādes “Namiņš” Attīstības plāns 2022./2023.m.g.-2024./2025.m.g. (PDF)

Viļakas pirmsskolas izglītības iestādes “Namiņš” Pašnovērtējuma ziņojums (PDF)