Pamatizglītība

Viduču pamatskola

Direktore Ināra Sokirka, tālr. 26559817
e-pasts:viducipsk@balvi.lv

Viduču pamatskolas tīmekļa vietne- http://www.viducuskola.lv/

Viduču pamatskolas pašnovērtējuma ziņojums (doc)

Žīguru pamatskola

Direktore Sanita Orlovska, tālr. 64521833, 64521618, fakss 64521833
e-pasts: ziguripsk@balvi.lv

ŽĪGURU PAMATSKOLAS pašnovērtējuma ziņojuma aktualizācija par 2019./2020.m.g. (pdf)

ŽĪGURU PAMATSKOLAS pašnovērtējuma ziņojuma aktualizācija par 2018./2019.m.g. (docx)

ŽĪGURU PAMATSKOLAS pašnovērtējuma ziņojums (docx)

ŽĪGURU PAMATSKOLAS ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2016. – 2020.gadam (doc)

ŽĪGURU PAMATSKOLAS NOLIKUMS (doc)