Viļakas novada domes mājas lapa

Ziņas
(18.12.2018)

Latvijas simtgades un Ziemassvētku klusajā, pārdomu laikā Viļakas pamatskolā pulcējās novada skolu bibliotēku lasītāji (7.klases) uz skaļās lasīšanas konkursu.

Apsveikumā izskanēja dzejoļi – par zemi pie dzintara krasta, dzimteni, kur izaugt un dzīvot mums ļauts… (skolniece  Samanta Martiņenko) un skolu bibliotekāru metodiskās apvienības vadītājas Virgīnijas Riekstiņas uzruna ar rakstnieces Annas Sakses vārdiem „ …Ik puķe tās vārdu man zvana, šo zemi par Latviju sauc”. Tikai Latvijā mēs varam būt – ar savām domām, būtību, valodu un dziesmu.

(13.12.2018)

Īstenojot projektu Nr. 8.1.2.0/18/I/001 “Modernizēt mācību vidi Viļakas Valsts ģimnāzijā” ir iegādāts projektā apstiprinātais informācijas un komunikācijas tehnoloģiju aprīkojums un mēbeles. Pateicoties projekta finansējumam par 31000,00 Eur ir iegādāts sekojošs aprīkojums: 6 komplektēti portatīvie datori ar programmatūru, 4 projektoru komplekti, 4 ekrāni, 3 dokumentu kameras, 3 rūteri, 1 skandu komplekts, iegādāti arī solu un krēslu komplekti, pedagogu galdi un plaukti grāmatām. Kad uzsāksies būvdarbi un tie tuvosies noslēgumam, būs vēl jāiegādājas specifiskas iebūvētas mēbeles mācību kabinetiem.

(06.12.2018)

29. novembrī Viļakas Kultūras namā projekta „Latvijas skolas soma” ietvaros Viļakas Valsts ģimnāzija piedāvāja iespēju ne tikai VVģ, bet arī citu novada skolu vecāko klašu skolēniem noskatīties izrādi „Kā man gribas iet…”. Izrāde veidota kā dokumentāla eseja pēc Jettes Užānes (Cimdu Jettiņas) rakstītajām dienasgrāmatām.

(03.12.2018)

No 2018. gada 1. decembra līdz  2019. gada 14. janvārim Nemateriālās kultūras mantojuma centrs „Upīte” aicina piedalīties Latgales novadu skolu izglītojamos un pieaugušos radošo darbu konkursā „Vyss apleik maņ munā volūtā skaņ…” /O.Slišāns/.

(29.11.2018)

Rekavas vidusskolā viesojās Latvijas Universitātes Rīgas medicīnas koledžas pārstāvji, lai iepazīstinātu interesentus ar atbildīgo mediķa profesiju. Tikšanā izvērtās par praktisku nodarbību, kurā skolēni varēja „iepazīt” mediķa darbu 3 pozīcijās: skābekļa daudzuma noteikšana asinīs ar portatīvu pulsa oksimetru, kuru uzliek uz pirksta, assinsspiediena pārbaude ar mehānisko un digitālo iekārtu un injekcija gan muskulī, gan vēnā. Koledžas pārstāvji bija ieradušies  ar visu praktiskām nodarbībām  nepieciešamo inventāru un aprīkojumu. Arī roku-mulāžu, kura pēc izskata un īpašībām maksimāli pietuvināta cilvēka rokai. Koledžas pārstāve katram interesentam ierādīja, kā sameklēt vēnu, kā iedurt, līdz parādās „asinis”, kā injicēt un arī kā pareizi atbrīvoties no vienreizējas lietošanas cimdiem pēc procedūras.

(27.11.2018)

Novembris ir Latvijas patriotisma mēnesis.

Novembrī atzīmējam Lāčplēša dienu, svinam Valsts dzimšanas dienu.

Mīlestībā un cieņā pret savu Dzimteni, Žīguru pamatskolas saime, nedēļas garumā, sumināja, daudzināja, skandēja, dziedāja – tā godinot savu Tēvzemi Latviju 100. dzimšanas dienā.

Svētku nedēļa iesākās ar ciemošanos Valsts robežsardzes Viļakas pārvaldē. Vecākā inspektore, virsleitnante Daina Korņejeva mūs sirsnīgi sagaidīja un iepazīstināja ar robežsardzes tapšanas vēsturi, pastāstīja, ka šogad Valsts robežsardze svin savu 99 pastāvēšanas jubileju. Apmeklējām pārvaldes ēku, ielūkojāmies darba kabinetos, redzējām tehniku, ar kādu ikdienā strādā robežsargi.

(27.11.2018)

Jau 10 gadu 11. novembra vakarpuse Žīguros iekrāsojas elektrisko lukturīšu, atstarotāju, svecīšu gaismiņu nokrāsā. Jubilejas pasākumu nakts orientēšanās sacensībām šogad izdevās aizvadīt jaunā organizatoriskā kvalitātē. Pateicoties Žīguru hokeja kluba aktivitātēm, sacensību rīkošanai piesaistīja projekta par veselīgu dzīves veidu finanses. Tas savukārt ļāva sameklēt bijušo skolas audzēkni Aigaru Andersonu ,lai viņa ļoti progresīvā interešu biedrība nāk talkā ar vismodernāko OS  sacensību aprīkojumu , tiesāšanu,  kontrolpunktu izvietošanu, sacensību kartes sagatavošanu. Dalībnieki pēc finiša bija ļoti apmierināti, jo bezkontaktu atzīmēšanās identifikācijas sistēma ļāva distancē lieki nekavē ne sekundi.  Nemainīgs palika tikai sacensību sākuma laiks – 20.00 un vieta – Žīguru skola.

(27.11.2018)

21.novembrī Viļakas KN notika Viļakas Valsts ģimnāzijas ikgadējā Ierindas skate, kas šogad norisinājās jau trešo reizi. Ierindas skate bija skolēnu un pedagogu dāvana mūsu Latvijai.

(27.11.2018)

Novembris ir svētku mēnesis. Sagaidot Latvijas valsts 100gadi, Rekavas vidusskola uzsāka ar skolas noformēšanu. Pirmssvētku nedēļā katru dienu notika kāds pasākums.

Pirmdien skolotāja Tatjana Bistrjakova izkārtoja skolēnu zīmējumu izstādi, bet skolotāja Inese Cibule sarindoja rokdarbnieču adītos rakstainos cimdus pa skolas gaiteņa palodzēm.

Jaunsargu grupa instruktora Valentīna Keiša vadībā devās uz Lāčplēša Ordeņa kavalieru atdusas vietām Pleševas un Šķilbēnu kapos, kur nolika ziedus un iededza svecītes.

(27.11.2018)

Pāris dienas pirms mūsu dzimtenes lielajiem svētkiem Latvijas Neredzīgo biedrības Balvu TO biedri pulcējās, lai kopīgā svētku sarīkojumā «Mēs tevi mīlam, Latvija!» būtu kopā un atzīmētu to ar jautrām un interesantām aktivitātēm.

Kā parasti pasākums tika iesākts ar kopēju dziesmu — Latvijas himnu. Savus labos vārdus un apsveikumus klātesošajiem teica SIA «LNB rehabilitācijas centrs» Balvu filiāles vadītāja Gunta Zepa un LNB Balvu TO priekšsēdētāja Biruta Nagle. Latvijas Neredzīgo bibliotēkas Balvu filiāles bibliotekāre Ilona Laicāne sniedza informāciju par Latvijas simtgades plānotajiem pasākumiem Balvos, Alūksnē un citviet Latvijā.

(23.11.2018)

15.novembra pēcpusdienā Medņevas PII „Pasaciņa” valdīja satraukums, prieks un lepnums. Visi iestādes bērni vēlējās atzīmēt šos zīmīgos svētkus. Patriotiskās nedēļas gaitā katrs bērns vēlējās sagādāt kādu dāvanu, kas izpaudās kā labs darbiņš, smaids, prieks par sevi un citiem, kā arī bērni vēlējās dāvināt kādu zīmējumu vai aplicējumu.

Svētki sākās ar sveču gājienu pa iestādes teritoriju, kas bērnos radīja lielu sajūsmu un prieku. Iestādes galveno ieeju rotāja uzraksts Latvijai – 100, kas tika papildināts ar degošām svecītēm. Kopīgi nodziedāta himna, runāti dzejoļi par godu Latvijai. Skolotājas īsi iepazīstināja ar Latvijas pasludināšanas vēsturi.

(22.11.2018)

Tuvojoties Latvijas simtgadei, vienojāmies ar Viļakas Valsts ģimnāzijas sociālo zinību skolotāju Aiju Leitenu par radošu darbu 9. klases audzēkņiem. Viņu uzdevums bija izvēlēties kādu Latvijas vērtību katram latviešu alfabēta burtam un to attēlot kolāžas veidā uz A3 lapas. Sākumā problēmas sagādāja vērtību izvēle. Nākošais darba posms – attēlu meklēšana. Bija jāatrod arī informācija par attiecīgo vērtību un jāpamato tās izvēle.

(05.10.2018)
(20.09.2018)
(17.09.2018)
(05.04.2018)
(12.09.2017)
(30.06.2017)
(02.06.2017)
(11.05.2017)
(24.11.2016)
(22.11.2016)
(21.11.2016)
(20.06.2016)
(06.05.2016)
(05.05.2016)
(23.02.2016)
(03.02.2016)
(23.11.2015)
(30.10.2015)
(22.04.2015)
(04.03.2015)
(15.01.2015)
(27.12.2013)
(23.10.2013)
(04.06.2013)
(13.05.2013)
(29.04.2013)