Viļakas novada domes mājas lapa


Sekot mums Facebook Sekot mums Instagram
Vēlies uzdot jautājumu?
Jautājums Viļakas novada domei
Vārds*
E-pasts*
Jautājums*
Noderīgas saites

Viļakas novada būvvaldē iesniegtie būvniecības /būves nojaukšanas iesniegumi - uzskaites kartes un saistībā ar tiem pieņemtie būvvaldes lēmumi
Datums Būves nosaukums Adrese Būvvalde lēmums Datums
25.06.2013 Dzīvojamās mājas piebūve Zemnieku iela 10, Viļaka, Viļakas novads Apliecinājuma karte 27.06.2013
01.07.2013 Veikala bāra siltināšana un apdare Balvu iela 2.A,Viļaka, Viļakas novads Ēkas fasādes vienkāršotās rekonstrukcijas apliecinājuma karte 01.07.2013
11.07.2013 Dzīvojamās mājas  Vienkāršotā renovācija, vienkāršotā rekonstrukcija Saimniecības ēkas vienkāršotā renovācija Partizānu iela 36, Kuprava, Viļakas novads Izziņa Nr.14 17.07.2013
12.07.2013 Irikovas ceļa  būvniecība Susāju pagasts, Viļakas novads Plānošanas arhitektūras uzdevums Nr.23 15.07.2013
15.07.2013 Dzīvojamās ēkas nojaukšana Rūpniecības iela 2, Žīguri, Viļakas novads Būves nojaukšanas uzdevums Nr.1 17.07.2013
17.07.2013 Šķūņa rekonstrukcija, Dzīvojamās ēkas fasādes rekonstrukcija Dzirnavu iela 1-2, Viļaka, Viļakas novads Apliecinājuma karte Ēkas fasādes vienkāršotās rekonstrukcijas apliecinājuma karte. 18.07.2013
17.07.2013 Par norādes izvietošanu "Diena" Medņevas pagasts , Semenovas ciems, Viļakas novads Saskaņots 18.07.2013
18.07.2013 Šķūņa, noliktavas un garāžas rekonstrukcija Liepnas iela 3, Viļaka, Viļakas novads Apliecinājuma karte 19.07.2013
23.07.2013 Par atzinuma izsniegšanu Raicenes ceļam - par tā gatavību ekspluatācijai Raicenes ceļš , Baltinava, Baltinavas novads Izziņa Nr.15 24.07.2013
23.07.2013 Dzīvojamās mājas renovācija "Aizputieši", Medņevas pagasts, Viļakas novads Ēkas fasādes vienkāršotās renovācijas apliecinājuma karte. 26.07.2013
24.07.2013 Dzīvojamās mājas piebūve Tautas iela 16 - 1 Apliecinājuma karte
26.07.2013
01.08.2013 Darbnīcu ēkas fasādes vienkāršotā rekonstrukcija "Mežadruva", Šķilbēnu pagasts Zelčupe, Viļakas novads Ēkas fasādes vienkāršotās rekonstrukcijas apliecinājuma karte 01.08.2013
01.08.2013 Klēts, darbnīcas, noliktavas, šķūņa ēkas fasādes vienkāršotā rekonstrukcija "Mežadruva", Šķilbēnu pagasts Zelčupe, Viļakas novads Ēkas fasādes vienkāršotās rekonstrukcijas apliecinājuma karte 01.08.2013
01.08.2013 Dzīvojamās mājas  verandas izbūve un piebūves izbūve "Mežadruva", Šķilbēnu pagasts Zelčupe, Viļakas novads Apliecinājuma karte 01.08.2013
20.08.2013 Draudzes mājas jumta renovācija Pils iela 4, Viļaka, Viļakas novads Ēkas fasādes vienkāršotās renovācijas apliecinājuma karte 06.09.2013
03.09.2013 Lauksaimniecības Šķūņa celtniecība "Pakalni". Medņevas pagasts, Viļakas novads Plānošanas arhitektūras uzdevums Nr.24 09.09.2013
06.09.2013 Kautuves  celtniecība "Stāvrūcis", Melnrūcis, Susāju pagasts, Viļakas novads Plānošanas arhitektūras uzdevums Nr.25 09.09.2013
12.09.2013 20 un 0,4 kV EPL rekonstrukcija pie TP-3091, F2,  Demerova, Baltinavas novads

Demerova, Baltinavas novads

Plānošanas arhitektūras uzdevums Nr.26 13.09.2013
16.09.2013

Skursteņa izbūve gar ārējo fasādi dzīvoklim 1

"Sīmaņi", Medņevas pagasts, Viļakas novads Apliecinājuma karte 16.09.2013
16.09.2013 Ēkas Pils ielā 9 nojaukšana "Galvenais ražošanas korpuss ar piebūvēm un katlu māju (1364 kvm.)"
Pils iela 9, Viļaka, Viļakas novads Būves nojaukšanas uzdevums Nr.2 18.09.2013
19.09.2013

Apliecinājums par būves gatavību ekspluatācijai

Abrenes ielā 28, Viļaka, Viļakas novads Akts par Centrālā laukuma izveidošanu Viļakas pilsētā, Abrenes ielā 28pieņemšanu ekspluatācijā. Kods 13000703815000 19.09.2013
25.09.2013 Ārējā ūdensvada izbūve Parka un Jaunatnes ielā Parka iela, Jaunatnes iela, Viļaka, Viļakas novads

Plānošanas arhitektūras uzdevums Nr.27

25.09.2013
07.10.2013

20 un 0,4 kV EPL rekonstrukcija pie T-3001, F2, Linu fabrika, Viļaka, Viļakas novads

Garnizona, Abrenes, Pils iela, Viļaka, Viļakas novads

Plānošanas arhitektūras uzdevums Nr.28

07.10.2013
14.10.2013 Dzīvojamās ēkas, kūts, šķūņa  nojaukšana Viļakas novada, Susāju pagasta "Griezes" "Griezes", Susāju pagasts, Viļakas novads Būves nojaukšanas uzdevums Nr.3

15.10.2013

16.10.2013 0,4 kV EPL rekonstrukcija pie TP-3091, Demerova, Baltinavas novads

Demerova, Baltinavas novads

Plānošanas arhitektūras uzdevums Nr.29 16.10.2013
17.10.2013 "Saimniecības ēkas, malkas šķūņa ar pieliekamajiem un darbnīcas celtniecība" "Skalbes", Partizānu iela40, Kupravas pagasts, Viļakas novads Plānošanas arhitektūras uzdevums Nr.30 17.10.2013
17.10.2013 Robežkontroles punkta "Vientuļi", Vecumu pagastā Viļakas novadā ārējo elektroapgādes tīklu izbūves tehniskā projekta pārstrāde un autoruzraudzība Medņevas pagasts, Vecumu pagasts, Viļakas novads

Plānošanas arhitektūras uzdevums Nr.31

17.10.2013
30.10.2013

Dzīvojamās mājas vienkāršotā renovācija

"Rozmālijas", Meiļupe Baltinavas novads Dzīvojamās mājas vienkāršotā renovācijas apliecinājuma karte 30.10.2013
26.11.2013

Optisko šķiedru kabeļa kanalizācijas atzarojums no LVRTC optisko šķiedru kabeļu līnijas Viļaka – Žīguri uz esošo LMT bāzes staciju BS "Žīguri"

"Sakarnieki", Žīguru pagasts Viļakas novads

Plānošanas arhitektūras uzdevums Nr.32

27.11.2013

26.11.2013

Optisko šķiedru kabeļa kanalizācijas atzarojums no LVRTC optisko šķiedru kabeļu līnijas Viļaka – Žīguri uz esošo LMT bāzes staciju BS "Viļaka C"

Garnizona iela 19, Viļaka, Viļakas novads

Plānošanas arhitektūras uzdevums Nr.33

27.11.2013
28.11.2013 Slodzes palielinājums Z/S "AMATNIEKI" "AMATNIEKI", Tutinova, Baltinavas novads

Plānošanas arhitektūras uzdevums Nr.34

28.11.2013
03.12.2013

0.4KV  EPL rekonstrukcija pie T -3036, F-6 Dārza iela, Baltinava, Baltinavas novads

Dārza iela, Baltinava, Baltinavas novads

Plānošanas arhitektūras uzdevums Nr.35

03.12.2013
03.12.2013

0.4KV  EPL rekonstrukcija pie T -3291, F-1 Skolas iela, Baltinava, Baltinavas novads

Skolas iela, Baltinava, Baltinavas novads

Plānošanas arhitektūras uzdevums Nr.36

03.12.2013
09.12.2013

Apliecinājums par būves gatavību ekspluatācijai.

Kupravas pagasta Rūpnīcas ielas un Draudzības ielas rekonstrukcija km 0,000 – 2,008

Rūpnīcas iela, Draudzības iela, Kupravas pagasts, Viļakas novads Akts par Kupravas pagasta Rūpnīcas ielas un Draudzības ielas rekonstrukcijas km 0,000 – 2,008 pieņemšanu ekspluatācijā. Kods:13000903860000 10.12.2013.
09.12.2013 Apliecinājums par būves gatavību ekspluatācijai Garnizona ielas rekonstrukcija km 0,000 - 0,760 Garnizona iela, Viļaka, Viļakas novads Akts par Garnizona ielas rekonstrukcijas km 0,000 - 0,760 pieņemšanu ekspluatācijā
Kods:13001003860000
10.12.2013
16.12.2013 Apliecinājums par būves gatavību ekspluatācijai Meža meliorācijas sistēmas "Zodāna Masīvs" rekonstrukcija  Žīguru pagastā. Žīguru pagasts, Viļakas novads Par meža meliorācijas sistēmas "Zodāna Masīvs" rekonstrukcijas Žīguru pagastā pieņemšanu ekspluatācijā. 16.10.2013

02.01.2014

Dzīvojamās un saimniecības ēku  būvniecība Abrenes iela 30. Viļaka, Viļakas novads Plānošanas un arhitektūras uzdevums.  NR.1 02.01.2014
13.01.2014

Apliecinājums par būves gatavību ekspluatācijai

Dzīvojamā māja, Abrenes ielā 30.
Abrenes iela 30. Viļaka, Viļakas novads Akts par  Dzīvojamās mājas, Abrenes ielā 30, Viļakā pieņemšanu ekspluatācijā. Kods:14000103815000 14.01.2014
27.04.2014 Meža ceļa "Ludonkas ceļa būvniecība" Viļakas novada Vecumu pagastā Viļakas novads, Vecumu pagasts Plānošanas un arhitektūras uzdevums.  Nr.2 27.04.2014
28.01.2014 Divu saimniecības ēku, divu šķūņu, vasaras virtuves, piena mājas un garāžas celtniecība "Lazdenieki", ciems Kozīne, Vecumu pagasts, Viļakas novads Plānošanas un arhitektūras uzdevums.  Nr.3

28.04.2014

03.02.2014 Par lauksaimniecības tehnikas mehānisko darbnīcu ar remontzonu rekonstrukcijas Šķilbēnu pagasta Stabļovā saimniecībā Kotiņi  apliecinājums  par būves gatavību ekspluatācijai. "Kotiņi", c. Stabļova, Šķilbēnu pagasts Viļakas novads

Akts par lauksaimniecības tehnikas mehānisko darbnīcu ar remontzonu rekonstrukcijas Šķilbēnu pagasta Stabļovā saimniecībā Kotiņi  pieņemšanu ekspluatācijā

Kods:14000203882000

03.02.2014
07.02.2014

Apliecinājums par Ārējā ūdensvada izbūvi Parka un Jaunatnes ielā, Viļakā, Viļakas novadā, par  gatavību ekspluatācijai

Parka iela, Jaunatnes iela, Viļaka, Viļakas novads

Akts par Ārējā ūdensvada izbūvi Parka un Jaunatnes ielā, Viļakā, Viļakas novadā   pieņemšanu ekspluatācijā

Kods: 14000303815000

07.02.2014
10.02.2014 Dzīvojamās mājas celtniecība Liepnas iela 42, Viļaka, Viļakas novads

Plānošanas un arhitektūras uzdevums.  Nr.4

10.02.2014
13.02.2014 Kūts celtniecība "Jaunzemītes", c. Kravaļi, Susāju pagasts, Viļakas novads

Plānošanas un arhitektūras uzdevums.  Nr.5

13.02.2014
20.02.2014

Apliecinājums par dārza mājas  "Rozālijas", Meiļupa, Baltinava, Baltinavas novads, gatavību ekspluatācijā

"Rozālijas", Meiļupa, Baltinava, Baltinavas novads


Akts par dārza mājas               "Rozālijas", Meiļupa, Baltinava, Baltinavas novads, pieņemšanu ekspluatācijā

Kods:14000403844000

20.02.2014
06.03.2014

Apliecinājums par "Optiskā tīkla infrastruktūras projektēšanas un būvniecības darbi Latgales plānošanas reģionā, objekts Viļaka", Liepnas, Abrenes un Balvu ielas, Viļaka; autoceļš 455 Balvi- Žīguri; Viļakas un Ciema ielas, Žīguri, Viļakas novadā   gatavību ekspluatācijai

Liepnas, Abrenes un Balvu iela, Viļaka; autoceļš 455 Balvi- Žīguri; Viļakas un Ciema ielas, Žīguri, Viļakas novads

Akts par "Optiskā tīkla infrastruktūras projektēšanas un būvniecības darbi Latgales plānošanas reģionā, objekts Viļaka", Liepnas, Abrenes un Balvu ielas, Viļaka; autoceļš 455 Balvi- Žīguri; Viļakas un Ciema ielas, Žīguri, Viļakas novadā   pieņemšanu ekspluatācijā.

Kods:14000503815000

07.03.2014


24.03.2014

0.4KV  EPL rekonstrukcija pie T -3502, F-2

Dziervīne, Baltinava, Baltinavas novads

Plānošanas un arhitektūras uzdevums.  Nr.6

25.03.2014

24.03.2014

0.4KV  EPL rekonstrukcija pie T -3603

Kļangova, Baltinavas novads.

Plānošanas un arhitektūras uzdevums.  Nr.7

25.03.2014


25.03.2014

20 KV un 0.4KV  EPL rekonstrukcija pi pie T -3328, Maiļupe

Maiļupe Baltinavas novads.

Plānošanas un arhitektūras uzdevums.  Nr.8

25.03.2014


25.03.2014

20 un 0.4KV  EPL rekonstrukcija p pie T -3097, Čudarīne

Čudarīne. Baltinavas novads.

Plānošanas un arhitektūras uzdevums.  Nr.9

25.03.2014


27.03.2014

Apliecinājums par divu saimniecības ēku, divu šķūņu, vasaras virtuves, piena mājas, garāžas un pirts  Vecumu pagasta "Lazdenieki" gatavību ekspluatācijā

Vecumu pagasta "Lazdenieki", Viļakas novads

Akts par divu saimniecības ēku, divu šķūņu, vasaras virtuves, piena mājas, garāžas un pirts  Vecumu pagasta "Lazdenieki" pieņemšanu ekspluatācijā

Kods:1400070389200
28.03.2014

27.03.2014

Par dzīvojamās mājas pārbūvi "Riekstumājas",  Jauji, Susāju pagasts, Viļakas novads

Plānošanas un arhitektūras uzdevums. Nr.10

31.03.2014

27.03.2014

Apliecinājums  par graudu pirmapstrādes un glabāšanas būves Baltinavas novada Z/S. "Mītkes", Slobodas ciemā gatavību ekspluatācijai Z/S. "Mītkes", Slobodas ciems, Baltinavas novads

Akts  par graudu pirmapstrādes un glabāšanas būves Baltinavas novada Z/S. "Mītkes", Slobodas ciemā pieņemšanu ekspluatācijā    Kods:140008038440000

31.03.2014

07.04.2014 Par dārza mājas celtniecību Liepnas iela 57, Viļaka, Viļakas novads

Plānošanas un arhitektūras uzdevums.  Nr.11

07.04.2014

07.04.2014 Mēslu krātuves izbūve "Kļaviņas", Šķilbēnu pagasts, Viļakas novads

Plānošanas un arhitektūras uzdevums.  Nr.12

07.04.2014

28.04.2014 Mēslu krātuves izbūve "Mežadruva", Zaļčupe Šķilbēnu pagasts, Viļakas novads

Plānošanas un arhitektūras uzdevums.  Nr.13

28.04.2014

28.04.2014

"Dzīvojamās mājas rekonstrukcija"

"Tīrumi", Baltinava, Baltinavas novads

Plānošanas un arhitektūras uzdevums.  Nr.14

29.04.2014

28.04.2014

"Pirts un tehnikas novietnesbūvniecība"

"Tīrumi", Baltinava, Baltinavas novads

Plānošanas un arhitektūras uzdevums.  Nr.15

29.04.2014

06.05.2014 Dzīvojamās mājas celtniecība Saules iela 6, Viļaka, Viļakas novads

Plānošanas un arhitektūras uzdevums.  Nr.16

06.05.2014


06.05.2014 Dīķa būvniecība "Kalnupļavas 1", Susāju pagasts, Viļakas novads

Plānošanas un arhitektūras uzdevums.  Nr.17

06.05.2014

28.05.2014 Apliecinājums  par Tirdzniecības centra "MAKS" Balvu ielā 5, Viļakā Viļakas novadā, gatavību ekspluatācijā Balvu iela 5, Viļaka, Viļakas novads

Akts par Tirdzniecības centra "MAKS" Balvu ielā 5,Viļakā Viļakas novadā, pieņemšanu ekspluatācijā Kods:14000903815000

28.05.2014
29.05.2014 20 un 0.4KV EPL rekonstrukcija pie T - 3052 Dziervīne, Baltinava, Baltinavas novads Plānošanas un arhitektūras uzdevums. Nr.18

29.05.2014

02.06.2014 20 un 0.4KV EPL rekonstrukcija pie T-323, F-1 Buksti, Baltinavas novads Plānošanas un arhitektūras uzdevums. Nr.19

03.06.2014

19.06.2014 "Rullīši" Dzīvojamās mājas un trīs palīgēku nojaukšana "Rullīši", Posacki, Susāju pagasts viļakas novads Būves nojaukšanas uzdevums Nr.1 19.06.2014
19.06.2014

Meža meliorācijas sistēmas      "Mežvidu masīvs" rekonstrukcija.

Viļakas novads, Susāju pagasts. Plānošanas un arhitektūras uzdevums. Nr.20 20.06.2014
20.06.2014

Eržepoles ielas rekonstrukcijas km 0,000 – 1,020 gatavību ekspluatācijā.

Eržepoles iela, Viļaka, Viļakas novads

Akts par Eržepoles ielas rekonstrukcijas km 0,000 – 1,020 pieņemšanu ekspluatācijā.

Kods:14001003815000

20.06.2014

30.06.2014

Kravas automašīnu                          stāvlaukums – kravu termināls


"Medulāji", Vecumu pagasts, Viļakas novads. Plānošanas un arhitektūras uzdevums.  Nr.21

07.07.2014

15.07.2014 Šķūņa celtniecība Viļakas novads, Šķilbēnu pagasts, c.Lotuši, "Smiltiņas" Plānošanas un arhitektūras uzdevums. Nr.22

15.07.2014

28.07.2014

Valsts nozīmes ūdensnotekas "Vjada (ŪSIK kods 682:01) pik.126/00 -155/00 gultnes renovācija"

Viļakas novada, Susāju un Žīguru pagastā Plānošanas un arhitektūras uzdevums.  Nr.23

01.08.2014

28.07.2014

Valsts nozīmes ūdensnotekas "Supenka (ŪSIK kods 68326:01) pik.0/00-13/50 un turpinājums Zvaiga (ŪSIK kods 683262 :01) pik.0/00 - 77/21 gultnes renovācija"

Baltinavas novads Plānošanas un arhitektūras uzdevums. Nr.24

01.08.2014

03.09.2014

Pirts Celtniecība

Z/S "Ābeles" Baltinavas novads Plānošanas un arhitektūras uzdevums. Nr.25 04.09.2014
30.09.2014 Koplietošanas meliorācijas sistēmu rekonstrukcija SIA "ĶIRA" un SIA "ZEME" zemes īpašumos Susāju un Vecumu pagastos    gatavību ekspluatācijā SIA "ĶIRA" un SIA "ZEME" zemes īpašumos Susāju un Vecumu pagastos Akts par Koplietošanas meliorācijas sistēmu rekonstrukcija SIA "ĶIRA"  un SIA "ZEME" zemes īpašumos Susāju un Vecumu pagastos  Kods: 14001103878000 30.09.2014
05.11.2014. "Kokapstrādes darbnīcas rekonstrukcijas" Darbnīcas iela 5, Šķilbani, Šķilbēnu pagastā Viļakas novadā  gatavību ekspluatācijā Darbnīcas iela 5, Šķilbani, Šķilbēnu pagasts, Viļakas novads

Akts par "Kokapstrādes darbnīcas rekonstrukcijas"  Darbnīcas iela 5, Šķilbani, Šķilbēnu pagastā Viļakas novadā  pieņemšanu ekspluatācijā

Kods: 14001203882000

05.11.2014.


05.11.2014.

"Uguns novērošanas torņa rekonstrukcijas" Baltinavas novada, "Čudarīnes torņa"   gatavību ekspluatācijā.


Baltinavas novads, "Čudarīnes tornis"

Akts par "Uguns novērošanas torņa rekonstrukcijas" Baltinavas novada, "Čudarīnes torņa" pieņemšanu ekspluatācijā.

Kods:14001303844000

05.11.2014.

05.11.2014.

"Uguns novērošanas torņa rekonstrukcijas" Viļakas novada, "Gobas torņa" gatavību ekspluatācijā.

Viļakas novads, "Gobas tornis"

Akts par "Uguns novērošanas torņa rekonstrukcijas" Viļakas novada, "Gobas torņa" pieņemšanu ekspluatācijā.

Kods:14001403898000

05.11.2014.

05.11.2014.

"Uguns novērošanas torņa rekonstrukcijas" Viļakas  novada, Susāju pagasta "Svilpovas torņa" gatavību ekspluatācijā.

Viļakas  novads, Susāju pagasts "Svilpovas tornis"

Akts par "Uguns novērošanas torņa rekonstrukcijas" Viļakas  novada, Susāju pagasta "Svilpovas torņa" pieņemšanu ekspluatācijā.

Kods:14001503878000

05.11.2014.

21.11.2014 Meliorācijas sistēmu rekonstrukcijas kopprojekta Z/S "Kotiņi" un Alda Ločmeļa, Vijas Kuļšas, Augustīna Slišāna, Modra Slišāna īpašumos Viļakas novada Šķilbēnu pagastā un Baltinavas novadā  gatavību ekspluatācijā Viļakas novads Šķilbēnu pagasts un Baltinavas novads

Akts par meliorācijas sistēmu rekonstrukcijas kopprojekta Z/S "Kotiņi" un Alda Ločmeļa, Vijas Kuļšas, Augustīna Slišāna, Modra Slišāna īpašumos Viļakas novada Šķilbēnu pagastā un Baltinavas novadā pieņemšanu ekspluatācijā  Kods: 14001603882000

21.11.2014.

28.01.2015

Rupjās barības šķūņa celtniecība "Pūpoli", Baltinava, Baltinavas novads Būvatļauja  Nr.1 05.02.2015
08.05.2015. "KP" Kazukalns rekonstrukcija "Kazukalns", Vecumu pagasts Viļakas novads Akceptēts 12.05.2015
Kalendārs
Šodien
Šodien vārda dienas svin:
Paulis, Pauls, Pāvils, Pēteris
Īsās ziņas
Viļakas Valsts ģimnāzijā turpina izglītojamo uzņemšanu ...
Kapusvētki 2017. gadā ...
Aicinājums piedalīties aptaujā ...
LR Tiesībsarga aptauja par labu pārvaldību ...
No 30. jūnija līdz 31.jūlijam Inna Rēdmane atvaļinājumā! Pārtikas pakas Viļakas pilsēta varēs saņemt augustā... ...
Līdz 30. jūnijam Viļakas novada muzejā skatāma izstāde "Viļaka un tās apdzīvotība ezera krastos" ...
29. jūnijā Žīguros Viļķenes amatierteātra izrāde un Pēterdiena ar novada kapellām ...
30. jūnijā no plkst. 9:00 ekskursija pa Viļakas novada uzņēmumiem Ziemeļlatgales uzņēmēju dienu ietvaros ...
30. jūnijā un 1. jūlijā Ziemeļlatgales uzņēmēju dienas 2017 ...
1. jūlijā plkst. 16:00 Medņevas Tautas namā Viļakas novada Bērnības svētki ...
Viļakas novada atklātais pludmales volejbola čempionāts 2017 ...
5. jūlijā plkst. 15:00 Viļakas kultūras namā bezmaksas redzes pārbaude ...
No 7. līdz 9. jūlijam Ziemeļlatgale Retro 11 ...
8. jūlijā no plkst. 13:00 Viļakas pilsētas estrādē Mazā Stiprinieka 7 varoņdarbi ...
8. jūlijā plkst. 13:00 Viļakas pilsētas brīvdabas estrādē Betsafe Spēkavīru čempionāts ...
22. jūlijā Rekovā Pilngadības svētki ...
8. jūlijā un 19. augustā Svētās Mises par Tepenīcas mirušo iedzīvotāju dvēselēm ...
Jūnijā, jūlijā un augustā veselības kūres "Balkanu kalnos" ...
Svarīga informācija mājputnu īpašniekiem! ...
Folkloras kopa "Upīte" aicina pievienoties pulciņam! ...
"Skriešanas Akadēmijas" treniņi pirmdienās plkst. 17:15 Viļakas Sporta zālē ...
Tirgus Rapinā maijā un jūlijā ...
Iespēja apgūt pirtnieka profesiju Balvos ...
Iespēja piedalīties fotokonkursā "Latgales ainava" ...
Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienības ambulatoro speciālistu darba laiki, aktualitātes ...