Viļakas novada domes mājas lapaVēlies uzdot jautājumu?
Jautājums Viļakas novada domei
Vārds*
E-pasts*
Jautājums*
Noderīgas saites

Viļakas novada būvvaldē akceptēšanai iesniegti būvprojekti un saistībā ar tiem pieņemtie būvvaldes lēmumi
Datums

Būvprojekta nosaukums

Adrese

Būvvalde lēmums

Akcepta Nr.

Akcepta Datums

04.06.2013

Meža ceļa Katlešu robežceļš būve Pk 00+00-Pk 28+23

Žīguru pagasts, Viļakas novads

8.

06.06.2013

04.26.2013

Meža ceļa Reķa ceļš  būve Pk 00+00–Pk38+18

Žīguru pagasts, Viļakas novads

9.

26.06.2013

01.07.2013

Šķūņa celtniecība "Cielaviņas"  Kārsavas iela 23-5 Baltinava

"Cielaviņas"  Kārsavas iela 23-5 Baltinava

10.

01.07. 2013

17.07.2013

Centrālā laukuma izveidošana Viļakas pilsētā

Abrenes iela 28, Viļaka, Viļakas novads

11.

19.07.2013

05.08.2013

Robežkontroles punkts "Vientuļi" Viļakas novada Vecumu pagastā

"Vientuļi", Vecumu pagasts Viļakas novads

12.

08.08.2013

23.08.2013

Tirdzniecības centrs MAKS

Balvu iela 5, Viļaka, Viļakas novads

13.

29.08.2013

29.08.2013

"Optiskā tīkla infrastruktūras projektēšanas un būvniecības darbi Latgales plānošanas reģionā". Objekts Viļaka

Viļaka - Abrenes iela, Liepnas iela, Balvu iela. Žīguri –Viļakas iela, Ciemata iela, Viļakas novads

14.

02.09.2013

04.09.2013

Dzīvojamās mājas celtniecība "Stāvrūcis" Melnrūcis, Susāju pagasts

"Stāvrūcis" Melnrūcis, Susāju pagasts, Viļakas novads

15.

05.09.2013

05.09.2013

"Saimniecības ēkas celtniecība"  Alejas iela 2, Šķilbani, Šķilbēnu pagasts, Viļakas novads

Alejas iela 2, Šķilbani, Šķilbēnu pagasts, Viļakas novads

16.

05.09.2013

16.09.2013 Uguns novērošanas torņa rekonstrukcija "Svilpovas tornis"

Svilpova, Susāju pagasts Viļakas novads

17. 18.09.2013
16.09.2013 Uguns novērošanas torņa rekonstrukcija "Gobas tornis"

Gobas, Žīguru pagasts, Viļakas novads

18.

18.09.2013

16.09.2013 Uguns novērošanas torņa rekonstrukcija "Čudarīnes tornis"
Čudarīne, Baltinavas novads 19. 18.09.2013
04.10.2013 Lauksaimniecības šķūņa celtniecība  (CC kods - 12710102) Pakalni, Medņevas pagasts, Viļakas novads 20. 04.10.2013
22.10.2013

Saimniecības ēkas, malkas šķūņa ar pieliekamajiem un darbnīcas celtniecība "Skalbes", Partizānu iela 40, Kupravas pagasts, Viļakas novads

"Skalbes", Partizānu iela 40, Kupravas pagasts, Viļakas novads

21. 22.10.2013
24.10.2013

"20 un 0,4KV EPL rekonstrukcija pie T-3091, F-2 Demerova, Baltinavas novads"

Demerova, Baltinavas novads

22. 24.10.2013
13.11.2013

"0,4KV EPL rekonstrukcija pie T-3091, Demerova, Baltinavas  novads"

Demerova, Baltinavas novads

23. 13.11.2013
29.11.2013

"Valsts robežsardzes joslas infrastruktūras gar Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas robežu izbūve"

Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas robeža

24. 29.11.2013
05.12.2013

Slodzes palielinājums Z/S "Amatnieki"

Tutinova, Baltinavas pagasts, Baltinavas novads 25. 05.12.2013
16.12.2013 20 un 0,4KV EPL rekonstrukcija pie T-3001, Linu Fabrika

Viļaka, Viļakas novads

26.

17.12.2013

18.12.2013 Ārējā ūdensvada izbūve Parka un Jaunatnes ielā Viļakā ( Projektēšana un Būvdarbi)

Viļaka, Parka un Jaunatnes iela, Viļakas novads

27.

18.12. 2013

08.01.2014 Mājas un saimniecības ēku celtniecība Abrenes iela 30. Viļaka, Viļakas novads 1. 09.01.2014
17.01.2014 0,4.KV  EPL rekonstrukcija pie T- 3291, F- 1, Skolas iela, Baltinava, Baltinavas novads. Skolas iela Baltinava, Baltinavas novads. 2. 17.01.2014
17.01.2014 0,4KV  EPL rekonstrukcija pie T-3036, F-6,  Dārza iela, Baltinava, Baltinavas novads. Dārza iela, Baltinava, Baltinavas novads 3. 17.01.2014
30.01.2014 Divu saimniecības ēku, divu šķūņu, vasaras virtuves, piena mājas un garāžas celtniecība "Lazdenieki", ciems Kozīne, Vecumu pagasts, Viļakas novads 4. 31.01.2014
19.02.2014 Optisko šķiedru kabeļa kanalizācijas atzarojums no LVRTC optisko šķiedru kabeļu līnijas Viļaka – Žīguri uz esošo LMT bāzes staciju BS "Žīguri" - "Sakarnieki", Žīguru pagasts, Viļakas novads

"Sakarnieki", Žīguru pagasts Viļakas novads

5. 19.02.2014
25.02.2014 Dzīvojamās mājas celtniecība

Liepnas iela 42, Viļaka, Viļakas novad

6. 25.02.2014
19.03.2014 Optisko šķiedru kabeļu kanalizācijas atzarojumi no  LVRTC  optisko šķiedru kabeļu līnijas Viļaka – Žīguri uz esošo LMT bāzes staciju BS "Viļaka C" Garnizona iela 19, Viļaka, Viļakas novads Garnizona iela 19, Viļaka, Viļakas novads 7.

19.03.2014

19.03.2014 Dzīvojamās mājas rekonstrukcija Liepnas iela 19, Viļaka, Viļakas novads 8.

19.03.2014

21.03.2014 Robežkontroles punkts "Vientuļi" Elektroapgāde. Ārējie tīkli. "Vientuļi", Vecumu pagasts, Viļakas novads 9. 21.03.2014
28.04.2014 20 un 0,4 KV EPL rekonstrukcija pie T -3328, Meiļupe Meiļupe, Baltinavas novads 10. 28.04.2014
29.04.2014 Dārza mājas celtniecība Liepnas iela 57, Viļaka, Viļakas novads 11. 29.04.2014
06.05.2014 Kūts celtniecība "Jaunzemītes",c.Kravaļi, Susāju pagasts, Viļakas novads 12.

06.05.2014

07.05.2014 20 un 0,4kV EPL rekonstrukcija pie T-3097, Čudarīne, Baltinavas novads Čudarīne, Baltinavas novads 13.

07.05.2014

09.05.2014 Elektronisko sakaru pievads, Tilžas ielā  17, Baltinava, Baltinavas novads Tilžas ielā  17, Baltinava, Baltinavas novads 14.

09.05.2014

13.05.2014 Dzīvojamās mājas pārbūve "Riekstumājas", Jauļi, Susāju pagasts, Viļakas novads 15.

14.05.2014

20.05.2014 0,4kV EPL rekonstrukcija pie T-3603,  Kļangova, Baltinavas novads Kļangova Baltinavas novads 16.

20.05.2014

20.05.2014 0,4kV EPL rekonstrukcija pie T-3502, F-2, Dziervīne, Baltinavas novads Dziervīne, Baltinavas novads 17.

20.05.2014

23.05.2014 Dzīvojamās mājas celtniecība Saules iela 6, Viļaka, Viļakas novads 18. 23.05.2014
17.06.2014 Dzīvojamās mājas rekonstrukcija "Tīrumi", Baltinava, Baltinavas novads 19.

17.06.2014

17.06.2014 Pirts un tehnikas novietnes būvniecība "Tīrumi", Baltinava, Baltinavas novads 20.

17.06.2014

25.06.2014 20 un 0,4kV EPL rekonstrukcija pie T-3238, F-1 Buksti, Baltinavas novads 21.

25.06.2014

11.09.2014 Šķūņa celtniecība "Smiltiņas", c. Lotuši, Šķilbēnu pagasts, Viļakas novads 22. 11.09.2014
20.10.2014 Pirts celtniecība

"Ābeles", c. Oboļeva, Baltinavas novads

23. 20.10.2014
15.04.2015 Meža ceļa "Ludonkas ceļš" būvniecība Pk 00+00 – Pk24+50 Viļakas novads, Vecumupagasts, Žīguru meža iecirknis 1. 15.04.2015
15.04.2015 Meža ceļa "Irikovas ceļš" būvniecība Pk 00+00 – Pk28+78 Viļakas novads, Susāju pagasts, Balvu meža iecirknis 2. 15.04.2015
06.05.2015 Malkas šķūņa un t tualetes  celtniecība "Plūmes", Bliņica, Vecumu pagasts 3.

06.05.2015

26.05.2015 Graudu uzglabāšanas torņu būvniecība "Tīrumi", Baltinava, Baltinavas novads 4.

26.05.2015

24.07.2015 Autoostas laukuma pārbūve Balvu iela 2c, Viļaka, Viļakas novads 5.

24.07.2015

27.07.2015. Z/S "Mītkes" Laukuma labiekārtošanas projekts "Calmi", c. Sloboda, Baltinavas novads 6.

27.07.2015

03.08.2015.

Z/S "Riekstiņi" Laukumu labiekārtošanas projekts Tutinava, Baltinavas novads 7.

03.08.2015

03.08.2015.

Z/S "Riekstiņi" Laukumu labiekārtošanas projekts Apšova, Baltinavas novads 8.

03.08.2015

03.08.2015.

Z/S "Amatnieki" Laukumu labiekārtošanas projekts Tutinava, Baltinavas novads 9.

03.08.2015

03.08.2015.

Z/S "Amatnieki" Laukumu labiekārtošanas projekts Apšova, Baltinavas novads 10.

03.08.2015.

23.10.2015. Meliorācijas sistēmu pārbūve zemes gabalā "Krustceles -1" Baltinavas novadā "Krustceļi - 1"  Baltinavas novads 11. 23.10.2015.
03.11.2015. Erzepoles 62 un 64 ēku pieslēgšana pie centralizētās katlumājas Viļakā Viļaka, Viļakas novads 12. 03.11.2015
27.11.2015. 20KV EPL pārbūve līnijā BL-28 no KP "Miezāji" līdz atdalītājiem B-28-12 Vīksnas pagasts Balvu novads Kupravas pagasts, Viļakas novads, Vīksnas pagasts Balvu novads 13.

27.11.2015.

01.12.2015. Noliktavas būvniecība Abrenes iela 32, Viļaka, Viļakas novads 14.

01.12.2015.

01.12.2015. Saimniecības ēkas būvniecība Krasta iela 3, Viļaka, Viļakas novads 15.

01.12.2015.

03.12.2015. Tualetes ēkas pārbūve Balvu iela 2C, Viļaka, Viļakas novads 16.

03.12.2015.

14.01.2016 Meliorācijas sistēmas atjaunošana Rugāju novada Lazdukalna pagasta īpašumā "Drudzu mājas" un Baltinavas novada "Graudupe"
"Graudupe" Baltinavas novads 1. 14.01.2016
20.01.2016 Dzirnavu ēkas pārbūve 1. kārta Rekovas iela 19, Rekova, Šķilbēnu pagasts, Viļakas novads 2. 20.01.2016
28.01.2016 Meliorācijas sistēmu atjaunošana Balvu novada Lazdulejas un briežciema pagastā un Viļakas novada Šķilbēnu pagasta SIA "DOLO" un V. Garozas īpašumos Viļakas novads Šķilbēnu pagasts 3.

28.01.2016

03.02.2016 Graudu pirmapstrādes ēkas pārbūve "ĶIRA 5"
Borisova, Vecumu pagasts, Viļakas novads 4.

03.02.2016

29.02.2016 20KV EPL pārbūve līnijā VL - 26 no atdalītāja V-26-3 līdz T-3530, Susāju pagasts Susāju pagasts, Viļakas novads 5. 29.02.2016
04.03.2016 Sēklas graudu glabātuve un pārstrāde ēka Dubļova, Šķilbēnu pagasts, Viļakas novads. 6.

04.03.2016

22.04.2016 Atpūtas mājas pārbūve "Vecozoli", Stūrīši, Susāju pagasts , Viļakas novads 7.

22.04.2016

22.04.2016 Valsts nozīmes ūdensnotekas "Supenka" (ŪSIK kods 68326:01) pik.00/00-13/50 un "Zvaiga" (ŪSIK kods 6832612:01), pik 00/00-07/21  gultnes atjaunošana Baltinava, Baltinavas novads 8.

22.04.2016

26.04.2016

Rupjās barības šķūnis

Z/S "Meikaļi", Surikova, Baltinavas novads 9. 26.04.2016
05.05.2016

Valsts nozīmes ūdens notekas "Vjada" (ŪSIK kods682:01, pik126/00-155/00) atjaunošana

Viļakas novada Susāju un Žīguru pagastos 10. 05.05.2016
10.05.2016 Robežkontroles punkta "Vientuļi" kravas kontreoles rentgena iekārtas laukuma izbūve "Vientuļi", Vecumu pagasts, Viļakas novads 11.

10.05.2016

13.05.2016 Saimniecības ēkas būvniecība Ziedu iela 6, Viļaka, Viļakas novads 12.

13.05.2016

23.05.2016 Pirts būvniecība Liepnas iela 3, Viļaka, Viļakas novads 13.

23.05.2016

27.05.2016 Dzīvojamās mājas, šķūņa, malkas nojumes un pagraba būvniecība Pils iela 40, Viļaka, Viļakas novads 14.

27.05.2016

07.07.2016 Lauksaimniecības šķūņa, lauksaimniecības mašīnu un tehnikas novietnes. 2. Kārtas būvniecība "Zaļmuiža", Baltinavas pagasts, Baltinavas novads 15.

07.07.2016

11.07.2016 Tehnikas novietne būvniecība "Tīrumi", Baltinavas pagasts, Baltinavas novads 16.

11.07.2016

01.08.2016 Graudu pirmapstrādes un uzglabāšanas komplekss

"Amatnieki", Baltinavas novads

17.

01.08.2016

19.08.2016 Dzīvojamās mājas būvniecība

"Calmi",c.Sloboda, Baltinavas novads

18. 19.08.2016
23.08.2016 Vasaras mājas būvniecība

Pils iela 15A , Viļaka, Viļakas novads

19. 23.08.2016
09.09.2016 Katlu mājas ar saimniecības telpām būvniecība

"Amatnieki", Apšova, Baltinavas novads

20. 09.09.2016
09.09.2016 Lauksaimniecības tehnikas garāžas ar tehnikas mazgātavas bloku būvniecība

"Amatnieki", Apšova, Baltinavas novads

21. 09.09.2016
03.10.2016 Tenisa laukuma izbūve Balkanu dabas parkā Viļakas novads, Balkanu dabas parks 22. 03.10.2016
07.10.2016 Dzīvojamās mājas būvniecība "Pakalni", Medņevas pagasts, Viļakas novads 23.

07.10.2016

12.10.2016

Valsts nozīmes ūdensnotekas Moseika, ŪSIK KODS 683232:01, PIK.00/00-55/32 atjaunošana

Šķilbēnu pagasts, Viļakas novads

24.

12.10.2016

12.10.2016

Valsts nozīmes (Starpvalstu) ūdensnotekas "Kūkova" ŪSIK KODS 6832:01, PIK.00/00-111/00 un 217/00-314/00 gultnes atjaunošana

Šķilbēnu pagasts, Viļakas novads un Baltinavas novads

25.

12.10.2016

12.10.2016

Valsts nozīmes ūdensnotekas "Ludumka" ŪSIK KODS68322:01 PIK.00/00-104/25 atjaunošana

Vecumu pagasts, Viļakas novads.

26.

12.10.2016

24.10.2016

Baltinavas novada ceļa "Baltinava-Abriņas" PK 00+00-PK18+80 pārbūve

Baltinava, Baltinavas novads 27. 24.10.2016
24.10.2016

Baltinavas novada ceļa "Čudarīne - Obeļova" PK  - 00+00-PK58+55 pārbūve

Baltinava, Baltinavas novads

28. 24.10.2016
26.10.2016

Upītes tautas nama ēkas pārbūve

Akas laukums 1c, Upīte, Šķilbēnu pagasts, Viļakas novads

29. 26.10.2016
04.11.2016

Valsts nozīmes ūdensnotekas Niedrupīte, ŪSIK KODS68222:01,Pik.00/00-105/00 atjaunošana

Vecumu pagasts, Viļakas novads.

30. 04.11.2016
15.11.2016

Pirts Būvniecība

Pils iela 20, Viļaka, Viļakas novads

31. 15.11.2016
05.12.2016 Uguns novērošanas torņa "Kangari UTN" atjaunošana "Kangari", Medņevas pagasts, Viļakas novads 32.

05.12.2016

05.12.2016 Mazjaudas kautuves būvniecība "Stāvrūcis", Melnrūcis, Susāju pagasts, Viļakas novads 33.

05.12.2016

08.12.2016 Piebraucamā ceļa un izkraušanas laukuma izbūve Šķilbēnu pagasts, Šķilbanu ciems, Viļakas novads 34. 08.12.2016
2017.gads.
20.01.2017 Dzīvojamās mājas būvniecība Rekovas iela 18, Šķilbani, Šķilbēnu pagasts, Viļakas novads 1. 20.01.2017
Kalendārs
Šodien
Šodien vārda dienas svin:
Liāna, Lilija
Īsās ziņas
No 1. līdz 31. maijam notiek ZAAO akcija "EKO ZVANS" ...
Par darba laikiem un brīvdienām maijā ...
28. aprīlī plkst. 18:00 Viļakas Romas katoļu baznīcā “Abrenītes” un “Suitu sievu” garīgo un laicīgo dziesmu koncerts ...
28. aprelī plkst. 20:00 Upītes Tautas nomā eisfilmys "Pyrmī osni" 2. serejis "Lauleibys" pyrmizruode ...
29. aprīlī plkst. 11:00 Viļakas Kultūras namā Viļakas novada mazo vokālistu konkurss “Cālis 2017” ...
29. aprīlī Žīguru Kultūras namā "Teātru karuselis 2017" ...
2. maijā plkst. 11:00 Viduču pamatskolas mazajā zālē tikšanās ar rakstnieci Eviju Gulbi ...
4. maijā Latvijas valsts simtgades svinību atklāšana ar akciju "Apskauj Latviju" Viļakas novadā ...
4. maijā no plkst. 15:00 - 18:00 Viļakas novada muzejā izstāde par 4. maija neatkarības deklarāciju; Kultūras un radošo industriju centrā skatāmi Viļakas mākslas skolas audzēkņu......
7. maijā plkst. 14:00 Kultūras centrā "Rekova" Mandolīnu orķestra koncerts ...
12. maijā plkst. 10:00 Balvos seminārs – akcija uzņēmējiem un darba meklētājiem ...
16. maijā plkst. 13:00 - 18:00 Balvu Centrālajā bibliotēkā Tiesībsarga biroja juristu konsultācijas ...
10. un 31. maijā Viļakā Maija dziedājumi ...
18. maijā pie Viļakas novada domes mobilais mamogrāfs ...
20. maijā plkst. 11:00 velomaršruta "Ar velo uz Lozdovas gravu" atklāšanas brauciens ...
Svarīga informācija mājputnu īpašniekiem! ...
Folkloras kopa "Upīte" aicina pievienoties pulciņam! ...
Traktortehnikas īpašnieku ievērībai - tehniskās apskates norises vietas un laiki ...
"Skriešanas Akadēmijas" treniņi pirmdienās plkst. 17:15 Viļakas Sporta zālē ...
Tirgus Rapinā maijā un jūlijā ...
Iespēja apgūt pirtnieka profesiju Balvos ...
Iespēja piedalīties fotokonkursā "Latgales ainava" ...
Grupa "Brīvais vējš" aicina pievienoties jaunus mūziķus ...
Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienības ambulatoro speciālistu darba laiki, aktualitātes ...
Vakances Viļakas novada Sociālajā dienestā ...