Viļakas novada domes mājas lapa

Viļakas novada būvvaldē akceptēšanai iesniegti būvprojekti un saistībā ar tiem pieņemtie būvvaldes lēmumi

<

Datums

Būvprojekta nosaukums

Adrese

Būvvalde lēmums

Akcepta Nr.

Akcepta Datums

15.04.2015 Meža ceļa "Ludonkas ceļš" būvniecība Pk 00+00 – Pk24+50 Viļakas novads, Vecumupagasts, Žīguru meža iecirknis 1. 15.04.2015
15.04.2015 Meža ceļa "Irikovas ceļš" būvniecība Pk 00+00 – Pk28+78 Viļakas novads, Susāju pagasts, Balvu meža iecirknis 2. 15.04.2015
06.05.2015 Malkas šķūņa un t tualetes  celtniecība "Plūmes", Bliņica, Vecumu pagasts 3.

06.05.2015

26.05.2015 Graudu uzglabāšanas torņu būvniecība "Tīrumi", Baltinava, Baltinavas novads 4.

26.05.2015

24.07.2015 Autoostas laukuma pārbūve Balvu iela 2c, Viļaka, Viļakas novads 5.

24.07.2015

27.07.2015. Z/S "Mītkes" Laukuma labiekārtošanas projekts "Calmi", c. Sloboda, Baltinavas novads 6.

27.07.2015

03.08.2015.

Z/S "Riekstiņi" Laukumu labiekārtošanas projekts Tutinava, Baltinavas novads 7.

03.08.2015

03.08.2015.

Z/S "Riekstiņi" Laukumu labiekārtošanas projekts Apšova, Baltinavas novads 8.

03.08.2015

03.08.2015.

Z/S "Amatnieki" Laukumu labiekārtošanas projekts Tutinava, Baltinavas novads 9.

03.08.2015

03.08.2015.

Z/S "Amatnieki" Laukumu labiekārtošanas projekts Apšova, Baltinavas novads 10.

03.08.2015.

23.10.2015. Meliorācijas sistēmu pārbūve zemes gabalā "Krustceles -1" Baltinavas novadā "Krustceļi - 1"  Baltinavas novads 11. 23.10.2015.
03.11.2015. Erzepoles 62 un 64 ēku pieslēgšana pie centralizētās katlumājas Viļakā Viļaka, Viļakas novads 12. 03.11.2015
27.11.2015. 20KV EPL pārbūve līnijā BL-28 no KP "Miezāji" līdz atdalītājiem B-28-12 Vīksnas pagasts Balvu novads Kupravas pagasts, Viļakas novads, Vīksnas pagasts Balvu novads 13.

27.11.2015.

01.12.2015. Noliktavas būvniecība Abrenes iela 32, Viļaka, Viļakas novads 14.

01.12.2015.

01.12.2015. Saimniecības ēkas būvniecība Krasta iela 3, Viļaka, Viļakas novads 15.

01.12.2015.

03.12.2015. Tualetes ēkas pārbūve Balvu iela 2C, Viļaka, Viļakas novads 16.

03.12.2015.

2016.gads.
14.01.2016 Meliorācijas sistēmas atjaunošana Rugāju novada Lazdukalna pagasta īpašumā "Drudzu mājas" un Baltinavas novada "Graudupe"
"Graudupe" Baltinavas novads 1. 14.01.2016
20.01.2016 Dzirnavu ēkas pārbūve 1. kārta Rekovas iela 19, Rekova, Šķilbēnu pagasts, Viļakas novads 2. 20.01.2016
28.01.2016 Meliorācijas sistēmu atjaunošana Balvu novada Lazdulejas un briežciema pagastā un Viļakas novada Šķilbēnu pagasta SIA "DOLO" un V. Garozas īpašumos Viļakas novads Šķilbēnu pagasts 3.

28.01.2016

03.02.2016 Graudu pirmapstrādes ēkas pārbūve "ĶIRA 5"
Borisova, Vecumu pagasts, Viļakas novads 4.

03.02.2016

29.02.2016 20KV EPL pārbūve līnijā VL - 26 no atdalītāja V-26-3 līdz T-3530, Susāju pagasts Susāju pagasts, Viļakas novads 5. 29.02.2016
04.03.2016 Sēklas graudu glabātuve un pārstrāde ēka Dubļova, Šķilbēnu pagasts, Viļakas novads. 6.

04.03.2016

22.04.2016 Atpūtas mājas pārbūve "Vecozoli", Stūrīši, Susāju pagasts , Viļakas novads 7.

22.04.2016

22.04.2016 Valsts nozīmes ūdensnotekas "Supenka" (ŪSIK kods 68326:01) pik.00/00-13/50 un "Zvaiga" (ŪSIK kods 6832612:01), pik 00/00-07/21  gultnes atjaunošana Baltinava, Baltinavas novads 8.

22.04.2016

26.04.2016

Rupjās barības šķūnis

Z/S "Meikaļi", Surikova, Baltinavas novads 9. 26.04.2016
05.05.2016

Valsts nozīmes ūdens notekas "Vjada" (ŪSIK kods682:01, pik126/00-155/00) atjaunošana

Viļakas novada Susāju un Žīguru pagastos 10. 05.05.2016
10.05.2016 Robežkontroles punkta "Vientuļi" kravas kontreoles rentgena iekārtas laukuma izbūve "Vientuļi", Vecumu pagasts, Viļakas novads 11.

10.05.2016

13.05.2016 Saimniecības ēkas būvniecība Ziedu iela 6, Viļaka, Viļakas novads 12.

13.05.2016

23.05.2016 Pirts būvniecība Liepnas iela 3, Viļaka, Viļakas novads 13.

23.05.2016

27.05.2016 Dzīvojamās mājas, šķūņa, malkas nojumes un pagraba būvniecība Pils iela 40, Viļaka, Viļakas novads 14.

27.05.2016

07.07.2016 Lauksaimniecības šķūņa, lauksaimniecības mašīnu un tehnikas novietnes. 2. Kārtas būvniecība "Zaļmuiža", Baltinavas pagasts, Baltinavas novads 15.

07.07.2016

11.07.2016 Tehnikas novietne būvniecība "Tīrumi", Baltinavas pagasts, Baltinavas novads 16.

11.07.2016

01.08.2016 Graudu pirmapstrādes un uzglabāšanas komplekss

"Amatnieki", Baltinavas novads

17.

01.08.2016

19.08.2016 Dzīvojamās mājas būvniecība

"Calmi",c.Sloboda, Baltinavas novads

18. 19.08.2016
23.08.2016 Vasaras mājas būvniecība

Pils iela 15A , Viļaka, Viļakas novads

19. 23.08.2016
09.09.2016 Katlu mājas ar saimniecības telpām būvniecība

"Amatnieki", Apšova, Baltinavas novads

20. 09.09.2016
09.09.2016 Lauksaimniecības tehnikas garāžas ar tehnikas mazgātavas bloku būvniecība

"Amatnieki", Apšova, Baltinavas novads

21. 09.09.2016
03.10.2016 Tenisa laukuma izbūve Balkanu dabas parkā Viļakas novads, Balkanu dabas parks 22. 03.10.2016
07.10.2016 Dzīvojamās mājas būvniecība "Pakalni", Medņevas pagasts, Viļakas novads 23.

07.10.2016

12.10.2016

Valsts nozīmes ūdensnotekas Moseika, ŪSIK KODS 683232:01, PIK.00/00-55/32 atjaunošana

Šķilbēnu pagasts, Viļakas novads

24.

12.10.2016

12.10.2016

Valsts nozīmes (Starpvalstu) ūdensnotekas "Kūkova" ŪSIK KODS 6832:01, PIK.00/00-111/00 un 217/00-314/00 gultnes atjaunošana

Šķilbēnu pagasts, Viļakas novads un Baltinavas novads

25.

12.10.2016

12.10.2016

Valsts nozīmes ūdensnotekas "Ludumka" ŪSIK KODS68322:01 PIK.00/00-104/25 atjaunošana

Vecumu pagasts, Viļakas novads.

26.

12.10.2016

24.10.2016

Baltinavas novada ceļa "Baltinava-Abriņas" PK 00+00-PK18+80 pārbūve

Baltinava, Baltinavas novads 27. 24.10.2016
24.10.2016

Baltinavas novada ceļa "Čudarīne - Obeļova" PK  - 00+00-PK58+55 pārbūve

Baltinava, Baltinavas novads

28. 24.10.2016
26.10.2016

Upītes tautas nama ēkas pārbūve

Akas laukums 1c, Upīte, Šķilbēnu pagasts, Viļakas novads

29. 26.10.2016
04.11.2016

Valsts nozīmes ūdensnotekas Niedrupīte, ŪSIK KODS68222:01,Pik.00/00-105/00 atjaunošana

Vecumu pagasts, Viļakas novads.

30. 04.11.2016
15.11.2016

Pirts Būvniecība

Pils iela 20, Viļaka, Viļakas novads

31. 15.11.2016
05.12.2016 Uguns novērošanas torņa "Kangari UTN" atjaunošana "Kangari", Medņevas pagasts, Viļakas novads 32.

05.12.2016

05.12.2016 Mazjaudas kautuves būvniecība "Stāvrūcis", Melnrūcis, Susāju pagasts, Viļakas novads 33.

05.12.2016

08.12.2016 Piebraucamā ceļa un izkraušanas laukuma izbūve Šķilbēnu pagasts, Šķilbanu ciems, Viļakas novads 34. 08.12.2016
2017.gads.
20.01.2017 Dzīvojamās mājas būvniecība Rekovas iela 18, Šķilbani, Šķilbēnu pagasts, Viļakas novads 1. 20.01.2017
18.05.2017 Kurināmā noliktavas būvniecība Sporta iela 2b, Viļaka, Viļakas novads 2. 18.05.2017
31.05.2017 Pirts būvniecība Parka iela 22, Viļaka, Viļakas novads 3. 31.05.2017
02.06.2017 Pašvaldības autoceļa  "Čudarīne - Tutinova" pārbūve

Autoceļa  "Čudarīne - Tutinova",Baltinava, Baltinavas novads

4. 02.06.2017
02.06.2017 Esošās ēkas rekonstrukcija par dzīvojamo māju

Skolas iela 1, Žīguri, Viļakas novads

5.

02.06.2017

22.06.2017 Laukuma izbūve un teritorijas labiekārtošana Šķilbēnu pagastā, Viļakas novadā.

Šķilbēnu pagasts, Viļakas novads

6.

22.06.2017

26.06.2017 110/20KV A/ST.  NR.87 "VIĻAKA" 20 KV sadales rekonstrukcija.

Keiši, Susāju pagasts, Viļakas novads

7.

26.06.2017

06.07.2017 Meža meliorācijas sistēmas "Mežvidu masīvs"  pārbūve.

Susāju pagasts , Viļakas novads

8.

06.07.2017

11.08.2017 Dzīvojamās mājas būvniecība Viļakas novads Susāju pagasts "Kastaņas" 9. 11.08.2017
22.08.2017 Viļakas pilsētas brīvdabas estrādes jumta būvniecība

Pils iela 6, Viļaka, Viļakas novads

10. 22.08.2017
25.08.2017 Liellopu pastaigu laukums

"Mieriņi", Klāni, Susāju pagasts, Viļakas novads

11. 25.08.2017
30.08.2017 Šķūņa būvniecība

"Ezermola", Loduma, Medņevas pagasts, Viļakas novads

12. 30.08.2017
19.09.2017. Malkas šķūņa būvniecība

"Apiņi", Semenova, Medņevas pagasts, Viļakas novads

13. 19.09.2017
20.10.2017 Valsts nozīmes ūdensnotekas Bolupe, ŪSIK kods4254:01, pik.444/00-671/50 Kubuļu, Vīksnas, Bērzkalnes pagastos, Balvu novadā, Susāju , Kupravas, Žīguru pagastos, Viļakas novadā un Liepnas pagastā Alūksnes novadā atjaunošana

Susāju, Kupravas, Žīguru pagasts, Viļakas novads

14. 20.10.2017
14.12.2017

Saimniecības ēkas pārbūve

Viļakas iela 15, Baltinava, Baaltinavas novads 15. 14.12.2017
18.12.2017

Caurtekas pārbūve uz autoceļa Keiši - Pliešova - Kaši

Autoceļš Keiši -  Pliešova - Kaši

16. 18.12.2017
2018.gads.
04.01.2018 Rekreācijas zonas izveidošana teritorijā pie Viļakas ezera, sakārtojotezeram pieguļušās degradētās un neizmantotās teritorijas un izbūvējot komunikācijas. Viļaka, Viļakas novads 1. 04.01.2018
08.02.2018 Piebraucamā ceļa izbūve, pieguļošās teritorijas sakārtošana objektā "Sola" Susāju pagastā, Viļakas novadā "Sola", Susāju pagasts, Viļakas novads 2. 08.02.2018
Kalendārs
« Februāris 2018 »
POTCPSSv
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728 
Šodien
Šodien vārda dienas svin:
Eleonora, Ariadne
Īsās ziņas
23.februārī plkst. 19:00 Upītes TN reāla filma "Zāģeri", ieeja brīva ...
Konkursā piedalās Viļakas novada iedzīvotāji, skolu audzēkņi, visi, kam ir tuvs Viļakas novads. Konkurss noslēdzas 2018. gada 28. februārī. ...
26.10.2017.-15.03.2018. skatāma Valerijana Dadžāna izstāde ...
Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs ...
Sākot ar 2017. gada 1.septembri tiek apstiprinātas šādas izmaiņas SIA “Balvu autotransporta” apkalpotajā maršrutā Nr.6444 “Viļaka – Vecumi – Lavošnieki”. ...
Skolēnu autobusa kustības grafiks jaunajam mācību gadam 2017/2018 ...
Valsts robežsardzes robežapsardzības nodaļu kontaktinformācija ...
LR Tiesībsarga aptauja par labu pārvaldību ...
Iespēja apgūt pirtnieka profesiju Balvos ...
Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienības ambulatoro speciālistu darba laiki, aktualitātes ...
Īsa pamācība labā pārvaldībā kopā ar LR Tiesībsargu ...
Kursi mednieka un medību vadītāja apliecības iegūšanai ...
“Latvijas Valsts ceļi” tīmekļa vietnē tiek publicēta aktuālā informācija par satiksmes aizliegumiem un ierobežojumiem ...
Aktivitātes Viļakas Sociālās aprūpes centrā ...
Aktivitātes Viļakas novada bibliotēkā.. ...
Jaunākie video par mūsu novadu no Latgales reģionālās televīzijas. ...
Kad pie mājas jāizvieto valsts karogs? ...