Viļakas novada domes mājas lapaVēlies uzdot jautājumu?
Jautājums Viļakas novada domei
Vārds*
E-pasts*
Jautājums*
Noderīgas saites

Viļakas novada domes deputātu kandidātu saraksti, priekšvēlēsanu programmas
24.05.2017

2017. gada 3. jūnijā, sestdienā, Latvijā notiks republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanas, kurās būs jāievēl deviņu republikas pilsētu un 110 novadu domju deputāti.

Iecirkņu darba laiks pašvaldību vēlēšanu dienā, 3. jūnijā, ir no pulksten 7:00 līdz 22:00. Trīs dienas pirms vēlēšanām dažas stundas dienā var nobalsot iepriekš:

31. maijā: no plkst. 17:00 līdz 20:00,

1. jūnijā: no plkst. 9:00 līdz 12:00,

2. jūnijā: no plkst. 10:00 līdz 16:00.


Vēlētāji, kuri veselības stāvokļa dēļ nevar nokļūt iecirknī, no 29. maija var pieteikt balsošanu savā atrašanās vietā. Pieteikt balsošanu drīkst arī pilnvarota persona. Šo iespēju var izmantot, ja vēlētājs vēlēšanu dienā atradīsies sava iecirkņa teritorijā. Lai pieteiktu balsošanu dzīvesvietā, jāuzraksta iesniegums, kurā jānorāda:

- vēlētāja vārds, uzvārds, personas kods,

- adrese, kur jāierodas vēlēšanu komisijai, ēkas ārdurvju kods, ja tāds ir, un kontakttālrunis.

Iesniegums jānogādā iecirknī, kurā vēlētājs reģistrēts. Iesniegumu iecirknī drīkst nogādāt jebkura vēlētāja uzticības persona. Vēlētāja uzticības persona iesniegumu vēlētāja vārdā var aizpildīt arī uz vietas vēlēšanu iecirknī.

Vēlēšanu iecirkņi iesniegumus pieņems šādos laikos:

- pirmdien, 29. maijā, no plkst. 16:00 - 20:00,

- otrdien, 30. maijā, no plkst. 9:00 - 13:00,

- trešdien, 31. maijā, no plkst. 17:00 – 20:00,

- ceturtdien, 1. jūnijā, no plkst. 9:00 – 12:00,

- piektdien, 2. jūnijā, no plkst. 10:00 – 16:00,

- sestdien, 3. jūnijā, no plkst. 7:00 - 12.00.


Šajos laikos vēlēšanu iecirkņos būs iespēja iepazīties ar kandidātu sarakstiem un priekšvēlēšanu programmām.

Vairāk informācijas: www.cvk.lv. Uzziņu tālrunis par 3. jūnija vēlēšanām 67049999.

Piedaloties pašvaldību vēlēšanās, nepieciešama pase vai personas apliecība.


Vēlēšanu iecirkņi Viļakas novadā:

Iecirkņa numurs

Iecirkņa nosaukums

Iecirkņa adrese

Tālruņa nr.

321.

VIĻAKAS NOVADA DOME

Abrenes iela 26, Viļaka, Viļakas nov.

Priekšsēdētāja 27809426

Sekretāre 26425086

329.

KUPRAVAS PAGASTA PĀRVALDE

Rūpnīcas iela 3, Kuprava, Kupravas pag., Viļakas nov.

Priekšsēdētāja 29439411

Sekretārs 26255821

332.

MEDŅEVAS TAUTAS NAMS

Tautas iela 6, Semenova, Medņevas pag., Viļakas nov.

Priekšsēdētāja 26585154

Sekretāre 28380882

334.

SUSĀJU PAGASTA PĀRVALDE

Tautas iela 6, Viļaka, Viļakas nov.

Priekšsēdētāja 28651343

Sekretāre 26327175

335.

ŠĶILBĒNU PAGASTA KULTŪRAS CENTRS "REKOVA"

Skolas iela 1, Rekova, Šķilbēnu pag., Viļakas nov.

Priekšsēdētāja 26459114

Sekretāre 26474407

338.

VECUMU PAGASTA PĀRVALDE

"Ābeļziedi", Borisova, Vecumu pag., Viļakas nov.

Priekšsēdētāja 26169645

Sekretāre 26307634

340.

ŽĪGURU KULTŪRAS NAMS

Viļakas iela 25A, Žīguri, Žīguru pag., Viļakas nov.

Priekšsēdētāja 29150848

Sekretāre 26382859

Viļakas novada vēlēšanu komisijas kontaktpersonas:

Priekšsēdētāja Valentīna Kaļāne, tālr. 27855995,

Sekretāre Olga Abramova, tālr. 29241628.


Kandidātu saraksti Viļakas novadā (informācija pārpublicēta no Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapas www.cvk.lv) izlozes secībā:

1. Latgales partija

Nr.p.k.  Kandidāti

1              Sergejs Maksimovs

2              Georgijs Logins

3              Andris Zelčs

4              Ilze Šaicāne

5              Madara Jeromāne

6              Valentīns Augustāns

7              Valda Buzijana

8              Svetlana Bukovska

9              Sarmīte Šaicāne

10           Andis Ločmelis

11           Ervīns Kaļāns

12           Marija Voika

13           Valentīna Beča

14           Līna Barovska

15           Inese Circene

16           Raimonds Slišāns

17           Andris Mežals

18           Uldis Matisāns


2. Partija "Vienoti Latvijai"

Nr.p.k.  Kandidāti

1              Alberts Draviņš

2              Svetlana Romāne

3              Regīna Brokāne

4              Anita Kokoreviča

5              Jaroslavs Kozlovs

6              Mārīte Supe-Tuča

7              Inese Prava

8              Pēteris Kuzmans

9              Valerijs Romanovs

10           Jānis Šaicāns

11           Natālija Sprudzāne

12           Skaidrīte Šaicāne

13           Ivars Bukovskis

14           Andris Duļbinskis

15           Inese Romanovska

16           Inta Adamova

17           Oksana Jeršova

18           Aldis Bricis


3. "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija

Nr.p.k.  Kandidāti

1              Leonids Cvetkovs

2              Artjoms Kokorevičs

3              Jeļena Suhiha

4              Leonids Kuzņecovs

5              Oļegs Kesks

6              Vladimirs Serebreņickis

7              Larisa Kļaviņa

8              Svetlana Krasnokutska

9              Ilga Pizika

10           Oļegs Sovetovs

11           Sergejs Burkevičs

12           Aleksandrs Barkāns

13           Ivans Svātiņš

14           Natālija Zaharova

15           Nikolajs Burkovs

16           Tatjana Markoviča

17           Pāvels Juzovs

 

4. "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA"

Nr.p.k.  Kandidāti

1              Ināra Sokirka

2              Pēteris Vancāns

3              Juris Prancāns

4              Rita Gruševa

5              Aina Golubeva

6              Maruta Brokāne

7              Ēriks Eizāns

8              Inita Raginska

9              Aina Keiša

10           Anita Upīte

11           Inga Kokoreviča

12           Sandra Ločmele

13           Vija Klegere

14           Ērika Bratuška

15           Anita Agejeva

16           Sandra Marina Šakina

17           Staņislavs Dupužs

18           Juris Prancāns

 

5. Latvijas Zaļā partija

Nr.p.k.  Kandidāti

1              Andris Slišāns

2              Aleksandrs Tihomirovs

3              Linda Pužule

4              Elīna Sprukule

5              Dzintars Dvinskis

6              Karina Aleksejeva

7              Biruta Bebina

8              Armīns Matisāns

9              Raitis Boriss

10           Rolands Kuzmins

11           Arnis Bukšs

12           Matīss Pužuls

13           Mārtiņš Pužulis

14           Viktors Pavlovs

15           Raimonds Logins

16           Jolanta Vrubļevska

17           Nauris Konovalovs

18           Mikus Maksimovs


Priekšvēlēšanu programmas:


1. Latgales partija

Latgales partijas misija ir Latvijas, Latgales, Viļakas novada iedzīvotāju interešu aizstāvēšana, veicinot labklājību, atbalstot galvenās vērtības: Ticība, Ģimene, Mājas, Darbs. Augsti vērtējam Cilvēku, viņa domāšanu, darba ieguldījumu, attieksmi un racionālu īpašumu apsaimniekošanu. Balstoties uz pieredzi un labām partneru attiecībām ar Viļakas novada pārstāvētajām partijām, valsts institūcijām, sadarbības pašvaldībām, uzņēmējiem, sabiedriskajām organizācijām, novada iedzīvotājiem, attīstīsim novada infrastruktūru, lai uzņēmēji var radīt jaunas darbavietas. Esam vienoti pārliecībā, ka mūsu darbs ir vērtīgākais pierādījums tam, ka esam par Viļakas novada attīstību. Latgales partijas galvenais uzdevums ir maksimāli efektīvi izmantot valsts dotās iespējas Latgales speciālajā ekonomiskajā zonā, iesaistot gan vietējos uzņēmējus, kas plāno paplašināt un dažādot savu ražošanu, gan investorus, kuri iecerējuši uzsākt uzņēmējdarbību Latgalē, Viļakas novadā.

Ievērojot pašvaldību noteiktās attīstības prioritātes, kopīgi ar domē pārstāvētajām politiskajām partijām, mēs turpināsim

• atbalstīt mazo uzņēmējdarbības projektu realizāciju novadā, tai skaitā šūšanas un cita veida uzņēmējdarbību

• Viļakas novada infrastruktūras sakārtošanu, ūdens un kanalizācijas sistēmas paplašināšanu, pilsētas ielu, pagastu ceļu, laukumu, atpūtas teritoriju labiekārtošanu un rekonstrukciju, apgaismojuma modernizēšanu, apkures problēmu risināšanu

• pilnveidot dalīto atkritumu savākšanas sistēmu

• sadarbību ar augstskolām inovāciju apguvē un jauno speciālistu piesaisti

• realizēt kvalitatīvas vispārējās vidējās izglītības ieguves iespējas, nodrošinot izglītības programmu daudzveidību un atbilstošu materiāli tehnisko bāzi

• mērķtiecīgu ES fondu projektu piesaisti un realizāciju

• pārrobežu sadarbību, piesaistot investīcijas uzņēmējdarbības attīstībai, sadarbības veicināšanai kultūrā, izglītībā, tūrismā, sportā

• nodrošināt brīvpusdienas ikvienam skolēnam novada skolās un skolēnu braukšanas biļetes uz novada skolām, daļēji apmaksāt ēdināšanu bērnudārzos

• attīstīt novada profesionālās ievirzes izglītības iestāžu (sporta, mūzikas un mākslas skolu) darbību ar filiālēm Medņevā, Žīguros, Rekovā

• jauniešu projektu realizāciju un piesaisti, jauniešu iniciatīvu centru darbības pilnveidi

• rūpēties par sociāli mazaizsargātajām iedzīvotāju grupām, krīzes situācijā nonākušajiem, uzlabot dzīves apstākļus sociālās aprūpes centru iemītniekiem, attīstīt jaunus pakalpojumus: sociālo aprūpi mājās, sociālo rehabilitāciju

• atbalstīt sabiedrisko organizāciju mērķtiecīgu darbību novada attīstībai un atpazīstamībai, tai skaitā Pensionāru biedrības aktivitātes dzīves kvalitātes uzlabošanai

• dzīvojamā fonda infrastruktūras sakārtošanu, daudzdzīvokļu māju siltināšanu, privātmāju energoefektivitātes uzlabošanu

• daudzdzīvokļu māju celiņu, piebraucamo ceļu, pagalmu sakārtošanu

• saglabāt medicīnas pakalpojumus Viļakas veselības aprūpes centrā, feldšerpunktos Upītē, Kupravā

• veicināt jaunāko tehnoloģiju ienākšanu novadā, internetpunktu pieejamību publiskās vietās un pašvaldības sabiedriskajā transportā

• ar „Latgales programmas” finansējumu izveidot piebraucamos ceļus, laukumus uzņēmējdarbības vajadzībām

• motivēt skolu jaunatni piedalīties olimpiādēs, sacensībās, nominējot un apbalvojot laureātus, skolotājus, vecākus

• atbalstīt novada pašdarbības kolektīvus

• virzīties uz izglītības iestāžu kā daudzfunkcionālu centru attīstību.

Mēs plānojam:

• šogad ar LR Saeimas atbalstu modernizēt Viļakas pilsētas estrādi

• realizēt pašvaldības iestāžu ēku siltināšanu, renovēšanu, modernizēšanu

• modernizēt Viļakas novada muzejus

• izveidot dienesta viesnīcu un labiekārtot Viļakas Muižas kompleksu uzņēmējdarbības, izglītības, tūrisma attīstībai

• izveidot Biznesa inkubatoru

• izveidot pašvaldības policiju

• ieguldīt līdzekļus novada Dievnamu uzturēšanā un attīstībā, kultūrvēsturisko un dabas objektu saglabāšanā

• sporta stadiona celtniecību novada centrā un esošo sporta objektu uzturēšanu, šogad ar LR Saeimas atbalstu aktīva dzīvesveida nodarbību laukuma izveidi Viļakā

• sadarbībā ar Valsts radio un televīzijas centru uzlabot virszemes apraidi, uzbūvējot radio un televīzijas torni novadā.

Tikai kopā mēs varam veicināt sava novada ikviena iedzīvotāja un uzņēmēja izaugsmi. Kopā esam pierādījuši, ka mēs to varam!

 

 

 

2. Partija "Vienoti Latvijai"

ŠĪ ZEME UN ŠĪ VALSTS IR KATRAM NO MUMS

Mūsu partijas politika vērsta uz pamatdarbībām, kas saliedē un vieno cilvēkus. Mēs esam dažādi savā kultūrā, interesēs, bet veidojam un atbalstam daudznacionālu sabiedrību, kur katrs savu dažādību izmanto sevis izpausmei, novada izaugsmei, cilvēki ciena viens otru un veido kopības sajūtu.

 

1.            PILNVEIDOT PAŠVALDĪBAS FUNKCIJAS UN IEDZĪVOTĀJU LĪDZDALĪBU JAUTĀJUMU RISINĀŠANĀ:

1.1 efektīvi izmantot neapsaimniekotās pašvaldības telpas novada teritorijā,

1.2 vienmērīgi attīstīt visas Viļakas novada teritorijas, paplašinot pagasta pārvalžu atbildību,

1.3 radīt iedzīvotājiem pārskatāmu un kontroles iespējas par finanšu līdzekļu izlietojumu,

1.4 iedzīvotājiem sniegt regulāru, izsmeļošu informāciju par paveikto un plānoto novadā,

1.5. aktivizēt politisko sadarbību un dialogu ar Latvijas Republikas Saeimu, valdību novadu attīstībai un iedzīvotājiem svarīgu jautājumu risināšanā.

 

Ieguvumi – tiek nodrošināšana godīga finanšu sadale un vienmērīga novada teritorijas attīstība. Savlaicīga un patiesa informācija iedzīvotājiem par notiekošo pārvaldēs un visā novadā.

 

2.            SEKMĒT UZŅĒMĒJDARBĪBAS, TŪRISMA ATTĪSTĪBU NOVADĀ:

2.1.         nodrošināt novada kompetenci par mežsaimniecību, ceļiem, ūdenssaimniecības un meliorācijas sistēmas apsaimniekošanu,

2.2.         radīt un attīstīt stipendiju fondu un programmu jauno speciālistu un izglītojamo piesaistei novada visās nozarēs,

2.3.         uzlabot sakarus ar novadniekiem, izmantojot viņu profesionālos sasniegumus un palīdzību novada straujākai izaugsmei un jaunradei,

2.4.         atbalstīt un veicināt kooperāciju starp ražotājiem un pārstrādātājiem,

2.5.         veicināt vietējo dabas resursu saudzīgu izmantošanu un apsaimniekošanu,

2.6.         sekmēt no novada izceļojošo cilvēku atgriešanos mājās, palīdzēt nodarbinātības un sadzīves jautājumu kārtošanā,

2.7.         atbalstīt vietējos uzņēmējus.

 

Ieguvumi – novads tiek nodrošināts ar kvalificētiem speciālistiem, samazinās bezdarba līmenis, novads attīstās kā jaunatnei draudzīgs un iedzīvotājiem saistošs.

 

3. UZLABOT UN PAAUGSTINĀT NOVADA IEDZĪVOTĀJU DZĪVES KVALITĀTI:

3.1. nodrošināt bezmaksas ēdināšanu visiem novada pirmsskolas un skolas vecuma bērniem,

3.2. nodrošināt pašvaldības policijas darbību novadā,

3.3. veicināt veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību novadā,

3.4. uzlabot sociālās palīdzības sistēmas sakārtošanu visu iedzīvotāju vecuma grupām, īpašu vērību veltīt jaunajam ģimenēm, ģimenēm ar bērniem un daudzbērnu ģimenēm,

3.5.         attīstīt un atbalstīt pašvaldības kapitālsabiedrības, iedzīvotājiem nepieciešamo pakalpojumu sniegšanai,

3.6.         sakārtot un uzlabot ceļus pagastos un pilsētā, piesaistot ES fondu līdzekļus.

 

Ieguvumi – tiek veicināta novada ģimeņu labklājība, sociālā palīdzība, veselības aprūpe un iedzīvotāju drošības sajūta.

 

4.            KONKURĒTSPĒJĪGA IZGLĪTĪBA NOVADA IEDZĪVOTĀJIEM:

4.1. izstrādāt uz izpēti balstītu un pamatotu novada izglītības jomas attīstības programmu,

4.2. nodrošināt iespēju katrai izglītības iestādei veidoties par mūsdienīgu izglītības iestādi, ņemot vērā 21. gadsimta izaicinājumus,

4.3. veicināt mūžizglītības iespējas novadā.

 

Ieguvumi – tiek nodrošināta kvalitatīva izglītība visām vecuma grupām.

 

5.            SADARBĪBA AR NEVALSTISKAJĀM ORGANIZĀCIJĀM:

5.1. sniegt palīdzību saimniecisko jautājumu risināšanā vientuļiem veciem cilvēkiem, iesaistot pašvaldību, uzņēmējus un privātpersonas,

5.2. atbalstīt nevalstisko organizāciju aktivitātes,

5.5. izveidot novadā iestādi sociālā riska un vardarbībā cietušo bērnu un ģimeņu rehabilitācijai, piesaistot ES finansējumu un sadarbojoties ar kompetentām iestādēm.

 

Ieguvumi –tiek atbalstīti novada iedzīvotāji, kuriem nepieciešama palīdzība un atbalsts. Tiek popularizēta senioru, jauniešu, reliģisko un citu biedrību darbība un aktivitātes.

 

6.            KULTŪRAS DAUDZVEIDĪBA UN PIEEJAMĪBA VISIEM NOVADA IEDZĪVOTĀJIEM:

6.1. vienota darbības un attīstības stratēģija visām kultūras iestādēm,

6.2. veicināt un atbalstīt pašdarbības kolektīvu darbību, izaugsmi un atpazīstamību,

6.3. rūpēties par apkārtējo vidi, tūrisma un vēstures objektiem un kultūrvēsturiskiem pieminekļiem, dievnamiem un piemiņas vietām.

 

Ieguvumi – tiek nodrošināta saturīga un daudzveidīga kultūras dzīve novada iedzīvotājiem, veidots starpkultūru dialogs un popularizēts savs novads un tā vērtības.

Mūsu ieceres, uzņēmība, iedvesma un sadarbība!

Jūsu sapratne, atsaucība un izvēle!

Ieguvumi – Viļakas novadu padarot pievilcīgāku, drošāku un saistošāku katram iedzīvotājam, lai varētu teikt: „Viļakas novads – labākā vieta mūsu mājām!”

 

 

 

3. "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija

Mēs četrus gadus strādājam pie tā, lai tiktu nodrošināti pēc iespējas kvalitatīvāki dzīves apstākļi mūsu novada iedzīvotājiem.

Mēs vienmēr atbalstam visas sociālās programmas, ar mūsu atbalstu tiek veikti novada skolu un pirmsskolas mācību iestāžu, kultūras iestāžu un sociālās aprūpes centru remonti.

Ielu stāvoklis Viļakas pilsētā un novada centros ir kļuvis par pelnītas kritikas objektu

Šī bija mūsu politiskā izšķiršanās: pirmkārt ieguldīt lielāko daļu no budžeta līdzekļiem izglītības un kultūras iestāžu, aprūpes centru remontiem un tikai pēc tam ķerties pie ielu labošanas.

Mūsu prioritāte būs Viļakas novada daudzdzīvokļu māju pagalmu labiekārtošana, ielu un ceļu remonti.

Šajās vēlēšanās mēs nesolīsim neko tādu, ko līdz šim nebūtu ar darbiem pierādījuši.

Mēs apliecinām mūsu novada iedzīvotājiem, ka Viļakas novada attīstībai turpināsim visas agrāk iesāktās gan Eiropas gan pierobežas sadarbības programmas.

 

Nākamajos četros gados mēs:

SOCIĀLAJĀ JOMĀ

Sociālais atbalsts un īpaši atbalsts ģimenēm ar bērniem būs viena no mūsu prioritātēm.

- Turpināsim darbus pie sociālo māju renovēšanas;

- Īstenosim ieceri par sociālās mājas jaunām ģimenēm ar bērniem izveidi;

- Nodrošināsim skolu un pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņiem brīvpusdienas;

- Uzlabosim sociālā dienesta darbu ar iedzīvotājiem;

- Saglabāsim Viļakas veselības centru, kā novada iedzīvotāju centrālo veselības aprūpes iestādi;

- Palielināsim bērna piedzimšanas pabalstu vecākiem.

 

EKONOMIKAS JOMĀ

- Veicināsim mazā un vidējā biznesa attīstību, paredzot tajā pašvaldības līdzdalību;

- Turpināsim ES un pierobežas sadarbības projektu realizēšanu;

- Popularizēsim Viļakas novadā esošos tūrisma objektus;

- Realizējot projektus, paredzēsim novada uzņēmēju piedalīšanos tajos.

 

IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS, SPORTA JOMĀ

- Paredzēsim pašvaldības atbalstu svarīgākajos sporta un kultūras pasākumos;

- Saglabāsim un nostiprināsim sporta un kultūras iestādes;

- Sniegsim finansiālo atbalstu mazākumtautību kultūras biedrībām;

- Turpināsim darbu Viļakas novada muzeja pārvietošanai uz piemērotām telpām;

- Sadarbībā ar Latvijas futbola federāciju piesaistīsim finansējumu futbola laukuma izveidei;

- Īstenosim projektu Viļakas Valsts ģimnāzijas ēkas renovēšanā;

- Turpināsim finansēt regulāru baseina apmeklēšanu izglītības iestāžu audzēkņiem;

- Atbalstīsim jauniešu projektus, līdzfinansējot tos no pašvaldības budžeta;

- Iesaistīsim jauniešus Viļakas novada kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšanā.

 

PAŠVALDĪBAS POLITIKA

- Nodrošināsim vienmērīgu visas Viļakas novada teritorijas attīstību;

- Veiksim ielu un ceļu remontus novadā;

- Labiekārtosim daudzdzīvokļu māju pagalmus.

 

GARĪGUMS UN RELIĢIJA

- Atbalstīsim tradicionālās kristīgās konfesijas;

- Palīdzēsim tradicionālajām draudzēm, to dievnamu uzturēšanā un saglabāšanā.

 

APSAIMNIEKOŠANA

Apsaimniekošanas kvalitāte ir atkarīga no diviem vienādi svarīgiem faktoriem - apsaimniekošanas uzņēmuma darba kvalitātes un dzīvokļu īpašnieku līdzdalības mājas problēmu risināšanā.

Iedzīvotāju kontrole ir efektīvākais mehānisms kā uzturēt māju kārtībā, savlaicīgi veikt nepieciešamos remontus un rezultātā dzīvot sakārtotā un mājīgā vidē.

- Nodrošināsim līdzfinansējumu māju siltināšanai;

- Pievērsīsim pastiprinātu uzmanību apsaimniekošanas uzņēmuma darba kvalitātei.

 

 

 

4. "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA"

CIENĪJAMIE VIĻAKAS NOVADA IEDZĪVOTĀJI!

 

Mēs pārstāvam

LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBU,

lielāko, vecāko, pieredzes bagātāko partiju, kura šobrīd vada valsti.

 

Tikai ar jūsu atbalstu un aktīvu līdzdarbību mēs varam sakārtot mūsu seno, skaisto, kultūrvēsturiski bagāto novadu un izveidot to par vienu no attīstītākajiem un plaukstošākajiem Latvijas un Eiropas novadiem.

 

Izmantojot līdzšinējo pozitīvo novada, republikas un ārvalstu pieredzi mēs plānojam:

1)            nodrošināt ilgtspējīgu un efektīvu, Viļakas, kā pierobežas novada attīstību, maksimāli izmantojot speciālās ekonomiskās zonas statusu;

2)            veicināt demogrāfiskās situācijas uzlabošanos novadā;

3)            radīt vidi, kurā atgriežas un atrod savu vietu, ārvalstīs strādājošie mūsu novada cilvēki;

4)            veidot izglītotu, atbildīgu, veselu, materiāli nodrošinātu mūsu bērnu un mazbērnu nākotni;

6)            realizēt cilvēkiem un videi draudzīgu, uz novada iedzīvotāju labklājību vērstu politiku.

 

I. CILVĒKS UN KULTŪRVIDE

(kultūra, izglītība, sports, tūrisms, vēsturiskais mantojums)

 

1.            Sakārtot izglītības iestāžu tīklu, nodrošinot konkurētspējīgas, kvalitatīvas izglītības ieguves iespējas katram novada bērnam, maksimāli tuvu viņa dzīvesvietai.

2.            Atbalstīt vispārējās vidējās izglītības, profesionālās ievirzes izglītības un mūžizglītības attīstību novadā.

3.            Izveidot Sociālo grupu dzīvokli bez vecāku aprūpes palikušajiem bērniem.

4.            Atbalstīt skolu un pirmsskolas izglītības iestāžu, kā daudzfunkcionālu centru, darbību.

5.            Nodrošināt skolēniem un jauniešiem pieeju interešu izglītības nodarbībām un aktivitātēm, radot iespējas pieredzes paplašināšanai, savu talantu izkopšanai un atklāšanai.

6.            Audzināt jauniešos pilsonisko un valstiskuma apziņu, patriotismu, lepnumu par savu novadu un valsti.

7.            Saglabāt iegūto Nacionālā veselīgo pašvaldību tīkla statusu, atbalstot sporta un citas veselīga dzīvesveida aktivitātes.

8.            Turpināt darbu pie Viļakas novada kultūrvēsturiskā mantojuma iekļaušanas Nacionālā nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā, plānot pieteikumu tā iekļaušanai UNESCO reprezentatīvajā sarakstā.

9.            Sakārtot tūrisma objektu un muzeju infrastruktūru, vietējā, un starptautiskā mēroga tūrisma attīstīšanai.

10.          Nodrošināt optimālu sadarbības vidi multikulturālā sabiedrībā, ievērojot un cienot vietējās kultūras un reliģijas tradīcijas. Atbalstīt visas novadā darbojošās tradicionālās konfesijas.

 

II. CILVĒKS UN SOCIĀLĀ SFĒRA

(veselība, demogrāfija, uzņēmējdarbība, pārvalde)

 

1. Paplašināt sociālās palīdzības, aprūpes, rehabilitācijas, atbalsta personāla un citu nepieciešamo pakalpojumu piedāvājumu, visu vecumu un mērķgrupu iedzīvotājiem, dzīves kvalitātes uzlabošanai. Izveidot mobilo mājas aprūpes brigādi.

2. Atbalstīt ģimenes ar bērniem, plānveidīgi paaugstinot bērna dzimšanas pabalstu un pabalsta apmēru par katru nākamo bērnu.

3. Apmaksāt brīvpusdienas visiem novada skolēniem un pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņiem.

4. Radīt labvēlīgus apstākļus jaunu darbavietu veidošanai, individuālajam darbam, lauksaimnieciskās produkcijas ražotājiem, uzņēmējdarbībai.

5. Izveidot Viļakas pilsētas pārvaldi.

6. Nodrošināt medicīnisko pakalpojumu pieejamību maksimāli tuvu iedzīvotāju dzīvesvietai. Atbalstīt jaunu mediķu ienākšanu novadā.

7. Veidot atpūtas zonas un rotaļu laukumus Viļakas pilsētā un pagastu centros.

8. Plānveidīgi sakārtot, atjaunot un paplašināt dzīvokļu fondu Viļakas pilsētā un novada pagastos, akcentējot vientuļo pensionāru nodrošināšanu ar sociālajiem dzīvokļiem.

9. Atbalstīt daudzdzīvokļu māju siltināšanas projektus, tehniskās dokumentācijas sakārtošanā un organizatorisko jautājumu risināšanā.

 

III. CILVĒKS UN INFRASTRUKTŪRA

(vide, ceļi, sakari, tehnoloģijas, resursi)

 

1.            Regulāri piesaistīt Eiropas Savienības un citus finansējuma avotus, republikas un starptautiska mēroga sadarbības projektu realizēšanai.

2. Turpināt un pabeigt visus iesāktos infrastruktūras sakārtošanas projektus. Sekot to kvalitatīvai izpildei.

3. Paplašināt Attīstības plānošanas nodaļu, piesaistot jaunus, radošus speciālistus, konkurētspējīgu projektu veidošanai un realizēšanai.

4. Atbalstīt mototrases „Baltais Briedis” infrastruktūras sakārtošanu un modernizēšanu atbilstoši pasaules līmeņa motosporta organizēšanas prasībām.

5. Sakārtot un atbilstoši uzturēt ceļus, kā ikdienas dzīves drošības un resursu ietaupījuma garantu.

6. Racionāli un videi draudzīgi izmantot dabas resursus, īpaši mežus un ūdeņus.

7. Nodrošināt novada iedzīvotāju aizsardzību ārkārtas situācijās.

 

Viļakas novada nākotne ir daļa no Latvijas nākotnes!

To veidos mūsu kopīgais darbs!

 

 

 

5. Latvijas Zaļā partija

“Domā zaļi, dzīvo zaļi” – vadmotīvs, kas virza mūs paveikt cēlus darbus Viļakas novadā Viļakas novadnieku labsajūtas, labklājības un patriotisma nodrošināšanā.

Viļakas novada galvenā pamatvērtība ir cilvēks neatkarīgi no tā, kādai politiskajai, reliģiskajai vai jebkurai citai pārliecībai pieder. Novada lielākie resursi ir vide, kultūra, uzņēmēji.

Darot, plānojot, lemjot un veidojot Viļakas novada dzīvi, mūsu vērtības un atbildība ir:

•             Atklāta pašvaldība;

•             Budžeta atklāta sastādīšana;

•             Birokrātijas mazināšana;

•             Iestāžu darbības efektivitātes palielināšana;

•             Cieša sasaiste ar uzņēmējiem – nodokļu maksātājiem, darba devējiem;

•             Uzņēmējdarbības vides sakārtošana, uzlabošana, veicināšana, izmantojot pašvaldības un valsts pārvaldes institūciju pieejamos resursus;

•             Investīciju piesaistīšanai labvēlīgas vides radīšana;

•             pašvaldības īpašumus sakārtošana tādā kvalitātē, lai uzņēmējs ar jaunu biznesa iniciatīvu var uzreiz uzsākt uzņēmējdarbību.

•             Komunālo pakalpojumu izvērtēšana – apkures, ūdens un atkritumu tarifu pamatotība. Maksai par pakalpojumu jābūt samērīgai un atbilstošai sniegtā pakalpojuma kvalitātei.

•             Ceļu infrastruktūras sakārtošana;

•             Pašvaldības nekustamā īpašuma jomas sakārtošana – pašvaldības īpašumam jābūt sakoptam un uzturētam, ja īpašumam nav pielietojuma – jāatrod saimnieks.

•             Kultūras mantojuma saglabāšana, pārmantošana, popularizēšana;

•             Latgaliešu valodas lietošanas nodrošināšana;

•             Tūrisma, sporta un kultūras attīstīšana raugoties caur ekonomikas prizmu;

•             strādāsim ne tikai uz kultūras pasākumu kvantitāti un daudzveidību, bet arī to kvalitāti, pakāpeniski - vismaz 2 - 4 reizes gadā piedāvājot novada iedzīvotājiem valsts līmeņa skatuves mākslinieku uzstāšanos;

•             Kultūras nozares darbinieku atalgojumu sistēmas pārskatīšana, nodrošinot darba samaksu atbilstoši ieguldītajam darba apjomam un kvalitātei;

•             Aktīva līdzdarbošanās Latvijas 100gades sagaidīšanas pasākumos;

•             Izglītības kvalitātes, pieejamības nodrošināšana, radot priekšnosacījumus mūsu bērnu panākumiem dzīvē;

•             Augstas izglītības kvalitātes nodrošināšana visās novada izglītības iestādēs;

•             Viļakas Valsts ģimnāzijas statusa saglabāšana;

•             Zaļo iepirkumu ieviešana, sekmējot veselīgu bērnu ēdināšanu izglītības iestādēs;

•             Dzīvojamā fonda sakārtošana, atbalstot daudzdzīvokļu māju renovāciju, kapitālo remontu, energoefektivitātes pasākumu veikšanu piesaistot pašvaldības, valsts un ES fondu līdzekļus;

•             Sociālo dzīvokļu jauniešiem veidošana;

•             Sadarbība ar jauniešiem;

•             Jauniešu uzņēmējdarbības veicināšana;

•             Jauno ģimeņu atbalstīšana;

•             Spēļu, rotaļu laukumu, peldvietu un atpūtas vietu sakārtošana,  radīšana un uzturēšana katrā Viļakas novada pagastā un Viļakas pilsētā;

•             Novada popularizēšanas Latvijā un ārpus Latvijas robežām;

•             Iedzīvotāju līdzdalības nodrošināšana dažādu jautājumu izlemšanā, organizējot aptaujas, diskusijas, publiskās apspriešanas un sanāksmes;

 

Ikvienam solam nodrošināt uz sasvstarpēju cieņu un dialogu balstītu pašvaldības administrācijas darbu,  mazināt birokrātiju lēmumu pieņemšanas un realizācijas gaitā, skaidru noteikumu un standartu ievērošanu pašvaldības budžeta veidošanā, kompleksu un plānveidīgu pieeju jautājumu risināšanā.

 

Strādāsim, lai lepotos, ka dzīvojam Viļakas novadā, kur ir cilvēki, kam ir stipra ģimene, mājas, darbs!

Kalendārs
« Maijs 2017 »
POTCPSSv
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Šodien
Šodien vārda dienas svin:
Lolita, Vitolds, Letīcija
Īsās ziņas
Pašvaldību vēlēšanu dienā kursēs autobusi vēlētāju nogādāšanai vēlēšanu iecirkņos ...
Viļakas novada domes deputātu kandidātu saraksti, priekšvēlēsanu programmas ...
6. jūnijā plkst. 13:00 Viļakas novada domes zālē sanāksme par par grants ceļu pārbūvei prioritāro ceļu saraksta apstiprināšanu pa pagastiem saskaņā ar projektu......
Kapusvētki 2017. gadā ...
Izlaidumi Viļakas novada izglītības iestādēs 2017. gadā ...
Aicinājums piedalīties aptaujā ...
No 1. līdz 31. maijam notiek ZAAO akcija "EKO ZVANS" ...
Līdz 30. jūnijam Viļakas novada muzejā skatāma izstāde "Viļaka un tās apdzīvotība ezera krastos" ...
31. maijā Viļakā Maija dziedājumi ...
2. jūnijā Baznīcu nakts 2017 ...
4. jūnijā no plkst. 14:00 Skanošā bērnu diena Viļakā, plkst. 17:00 estrādē koncerts "Visās varavīksnes krāsās" ...
8. jūnijā plkst. 18:00 Medņevas Tautas namā Viļakas novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas sporta deju dejotāju 2016./2017. mācību gada noslēguma koncerts ...
12. jūnijā pie Viļakas novada domes Mobilais mamogrāfs ...
1. jūlijā plkst. 16:00 Medņevas Tautas namā Viļakas novada Bērnības svētki ...
No 7. līdz 9. jūlijam Ziemeļlatgale Retro 11 ...
8. jūlijā plkst. 13:00 Viļakas pilsētas brīvdabas estrādē Betsafe Spēkavīru čempionāta 2. posms ...
8. jūlijā un 19. augustā Svētās Mises par Tepenīcas mirušo iedzīvotāju dvēselēm ...
Jūnijā, jūlijā un augustā veselības kūres "Balkanu kalnos" ...
Svarīga informācija mājputnu īpašniekiem! ...
Folkloras kopa "Upīte" aicina pievienoties pulciņam! ...
"Skriešanas Akadēmijas" treniņi pirmdienās plkst. 17:15 Viļakas Sporta zālē ...
Tirgus Rapinā maijā un jūlijā ...
Iespēja apgūt pirtnieka profesiju Balvos ...
Iespēja piedalīties fotokonkursā "Latgales ainava" ...
Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienības ambulatoro speciālistu darba laiki, aktualitātes ...