Viļakas novada domes mājas lapa


Sekot mums Facebook Sekot mums Instagram
Vēlies uzdot jautājumu?
Jautājums Viļakas novada domei
Vārds*
E-pasts*
Jautājums*
Noderīgas saites

Viļakā izskanējis vēsturiskā Abrenes apriņķa deju kolektīvu Lielkoncerts

Ar vizuālu vēstures klātbūtni Abrenes tautas tērpos un īsu ieskatu Viļakas vēsturē sestdien, 8.jūnijā pilsētas estrādē  iesākās koncerts "Pa vējam... ar vēju mēs dejojam". Koncerts ieskandināja Viļakas 720-gadi un Dziesmu un deju svētkus.

Aplausu pavadīti, uz estrādi devās koncerta dalībnieki. Pirmie nāca tālīnākie ciemiņi -

 Pitalovas pilsētas vokālais ansamblis „Istoki”. Tad gājienā virknējās deju kolektīvi: Liepnas pagasta tautas nama Eiropas deju senioru kopa “Veldze”, Baltinavas novada  jauniešu deju kolektīvs, vidējās paaudzes deju kolektīvs „Rugāji”, Rugāju senioru kopa „Ezerrieksts”, Rugāju novada vidusskolas un Tautas nama jauniešu kolektīvs, Lazdukalna pagasta Eiropas deju kolektīvs “Tonuss”, Kubulu  pagasta kultūras nama Eiropas deju kolektīvs „Rūtas”, Balvu pilsētas Eiropas deju kolektīvs „Atvasara”, Balvu Kultūras un atpūtas centra senioru deju kolektīvs „Luste”, Balvu Valsts ģimnāzijas jauniešu deju kolektīvs  „Purenīte”, Vīksnas pagasta vidējās paaudzes deju kolektīvs „Piesitiens”, Žīguru pagasta kultūras nama līnijdeju grupa „Punktiņi”, Rekavas vidusskolas jauniešu deju kolektīvs, Šķilbēnu pagasta kultūras centra “Rekova” jauniešu deju kolektīvs „Bitīt matos”, Rekavas līnijdejotāju grupa “Šarmantās ogas”, Viļakas kultūras nama bērnu deju kolektīvs „Dēkainīši”, Viļakas kultūras nama līnijdeju grupa “Ziemeļmeitas”, Viļakas kultūras nama Jauniešu deju kolektīva „Dēkaiņi” jaunākā grupa, Viļakas kultūras nama Jauniešu deju kolektīvs „Dēkaiņi” un Viļakas kultūras nama vidējās paaudzes deju kopa „Dēka”.

„Skrien vējš pāri pasaulei – dejo lapas vējā, dejo zāles stiebri un smilšu graudiņi griežas vēja deju aplī... Skrien vējš pāri pasaulei. Tas liek pacelt acis uz debesīm – tur mākoņi dejo! Aiz mākoņiem - saules dancis! Ap sauli dejo mūsu zeme. Jā – zeme! Tā danci ved!”
          
Svinīgi baltos tērpos koncertu iedejoja VĒJA DEJAS pāris – Lilija Lipora un Reinis Rešetins, bet tautas deju klasiku „Es mācēju danci vest” viņi dejoja kopā ar Viļakas kultūras nama deju kopas „Dēka” un Jauniešu deju kolektīva „Dēkaiņi” dejotājiem.

„Ir rīts Viļakā. Vējš, pārlaidis nakti kuplo egļu zaros, priecīgs aizjoņo mazgāties Viļakas ezera ūdeņos... Tad, možs un spirgts, virpuļu virpuļiem skrien visus modināt. No vēja maigā pieskāriena sāk dejot smilgas un zāle, un lapas kokos... Iedejojas vai visa pasaule!”
 
Koncerta rīta cēliena dejojumā VĒJA DEJAS pārim pievienojās nu jau uzmodušies bērni - Viļakas kultūras nama bērnu deju kolektīvs „Dēkainīši”, kuri skrēja mazgāties un atgriezās spirgti un mundri. Mundrs solis dejā „Iebrauca saulīte” bija arī vidējās paaudzes deju kolektīviem „Dēka”, Rugāji, un „Piesitiens”, bet estrādē atkal graciozi ievirpuļoja VĒJA DEJAS pāris kopā ar bērniem dejā, kurā horeogrāfisko sižetu palīdzēja veidot krāsainas lentas. Un tad jau rīta sarunai bija gatavas arī puķes – Viļakas kultūras nama dramatiskā kolektīva meitenes – Roze (Ilze Šaicāne), Magone (Ilga Pizika) un Peonija (Lilija Strupka), jo „ak, draiskais rītavējš! Brīdi atpūties mākoņmeitenes matos, tas iemetas puķu dārzā, papurina rozes krāšņās ziedlapas, pakustina smago peonijas ziedu, ietrīsina magoņpuķes vāro ziedkausiņu, ielīgo tās slaido kātu un aizdejo tālāk...”
 
Rīta cēliena dejās „Ai, zaļā birztaliņa”, „Zinu, zinu, tāva sātu”, „Ko man dosi, Liela diena” un   „Simjūdu tirgus” skatītājus priecēja Jauniešu deju kolektīvi un senioru deju kopas, bet Viļakas kultūras nama vokālais ansamblis „Cansone”  ieskandēja rītu ar dziesmu „Cīrulis” kā apliecinājumu domām: „Vai mirkli var izdejot, izdziedāt? Vai trauslo prieka brīdi var apturēt, paturēt? Un notvert rīta rasas spožumu!? Nē! Glabāsim sirdīs šos mirkļus dvēseles skaistumam!”

Un tā, dejojot un dziedot, dienas vidus cēliens bija klāt! Graciozais VĒJA DEJAS pāris saulainos tērpos kopā ar mazajiem „ Dēkainīšiem” izdejoja to un „uzziedināja” estrādē daudz košu puķu.
„Draiskais vējš, nu jau mazliet pierimis, gozējas dienas vidus saulītē un aicina uz nelielu atpūtu... Kā gribas pasapņot! Sajust zāles smaržu, ieklausīties kamenes zumēšanā! Re! Pašā saulgozī atvērušās pusdienziedes, maigām acīm pasaulē lūkojas pīpenes, pat rāmais kaktuss nomaskējis dzelkšņus ar daudziem ziediņiem! Ak, kas par ziedēšanas spēku!” 
Pierimušais vējš vairs netraucēja rīta puķei Rozei dienvidū risināt svarīgas puķu sarunas ar Pīpeni (Mārīte Supe)  un Kaktusu (Jolanta Vrubļevska).                                

„Kā lai vējš nedraisko mežu galos, kad vasaras pļavā saulīte rotā?  Kā lai nevirpuļojam dejā, kad tik daudz lielu un mazu dejas draugu kopā?”
Dienas vidus cēliena dejās „Maziņš esmu es”, „Lepna, lepna tā pļaviņa”, „Rudza rija” „Spriguļu sišana” un „Vilks un kaza” dejas prieku rādīja „ Dēkainīši”, vidējās paaudzes deju kolektīvi, Eiropas deju kopas un jauniešu deju kolektīvi, bet bijušā Abrenes rajona un Pleskavas apgabala folkloras dziesmas un krievu tautas dziesmu bajāna pavadījumā izpildīja Pitalovas pilsētas folkloras ansamblis „Istoki”.

Pēc jestrā danča „Gailis un vista”, ko, skatītāju aplausu pavadīti, izdejoja Jauniešu deju kolektīvs „Dēkaiņi”, Raimonds Logins konstatēja, ka ir tā diets un priecāties, ka nav pamanījis, kā vakars tuvojas vēja spārniem, bet Karīna Makšane atklāja, ka „vakara vējš ir smaržām bagāts – jūtams liegs liepu saldums, naktsvijoļu romantikas dvesma, bet pāri visam - jasmīnu dāsnais smaržu vilnis..”.
Novakares klātbūtne bija jaušama arī VĒJA DEJAS pāra dejas horeogrāfijā, pēc kuras romantisku sarunu uzsāka vakara ziedi – Naktsvijole (Inese  Babāne) un Jasmīns (Oļegs Sokirka).

„Iesim tikties ar vēju - domāsim vējainas domas, iesim rāties ar vēju – domāsim pretvēja domas. Iesim mīlēt vēju! Mīlēsim dzīvi vējā! Mīlēsim vēju dejā!”- izskanēja aicinājums.

Vakara deju maratonā skatītājus gan vizuāli, gan ar dažāda rakstura dejām priecēja Viļakas, Rekavas un Žīguru līnijdeju grupas,  Balvu, Lazdukalna, Kubulu un Liepnas Eiropas deju kopas.  Lustīgās tautas dejas „Dīdeklis”, „Kreicburgas polka”, „Es bij’ puika, man bij’ vara”, „Acagrīz, acagrīz”, „Lai sakūra uguntiņu” un „Kūmas”  novakares noskaņā izdejoja seniori, vidējās paaudzes un jauniešu deju kolektīvi, bet ar dziesmu „Pasaule ir skaista” uzmundrināja  vokālais ansamblis „Cansone”.


Pasākuma izskaņā Abrenes tautas tērpos atkal nāca vadītāji Ineta Lindenberga un Ivars Kokorevičs: „Dejosim Viļakā! Dejai nav robežu un deja vieno mūs! Dejosim Viļakai! Ar prieku par dzīvi! Ar satikšanās un kopā būšanas prieku!” – aicināja viņi.

Un prieks dejā „Sudmaliņas” patiesi bija jūtams un redzams, jo tajā iesaistījās visi.

„Deja stāj, bet Dejas valdzinājuma vara nebeidzas – tā savos apskāvienos tur cieši un neatlaiž... Vēl sajūtam viens otra pleca siltumu un draudzīgu smaidu... Jo Mūzika, Deja un Vējš - tie rada. Deja ir tautas un katra mūsu - mans, tavs ... stāsts, vēstījums”.

Un tiešām, koncertā dejas un dziesmas spēku un prasmi rādīja un sev un citiem prieku radīja visi tā dalībnieki, par ko siltus pateicības vārdus saņēma arī no Viļakas novada domes priekšsēdētāja Sergeja Maksimova.

Piemiņas balvas ar Viļakas 720 gadu jubilejas simboliku un ziedus saņēma gan folkloras kolektīvu, kuri ieskandināja pasākumu - fokloras kopa „Atzele”, „Atzeles” muzikantu kapela, etnogrāfiskais ansamblis „Abrenīte”, krievu dziesmu ansamblis „Sudaruška” vadītāji  Anna Annuškāne, Ilona Bukša, Albīna Veina un Svetlana Krasnokutska, gan lielkoncerta kolektīvu vadītāji Brigita Bijone, Lūcija Jermacāne, Aija Leitena, Lucija Bukša, Inta Sleža, Astrīda Circene, Gunta Grāmatiņa, Irēna Kaša, Laima Timmermane, Kristīna Lapsa, Diāna Astreiko, Akvilina Jevstigņejeva, Ilona Bukša, Ineta Lindenberga, Pitalovas viesu kolektīva vadītājs Mihails Aleksejenko Vladimirovičs, Eiropas deju kolektīvu virsvadītāja Lūcija Jermacāne un tautas deju kolektīvu virsvadītājs Agris Veismanis.

Koncerts izskanēja ar vēlējumu: „Lai vienmēr jums raits dejas solis pa vējam un ar vēju kopsolī, lai patīkams rīta vējiņš modina un labs ceļa vējš pavada!” un kopīgu sadancošanos ar kolektīviem un skatītājiem tautas dejā ”Sudmaliņas”.

Gaidām visus Viļakas pilsētas estrādē 23. jūnijā Līgo vakara pasākumos!

Viļakas kultūras nama pasākumu organizatore Silvija Kupriša

 

 

13.06.2013
Kalendārs
« Novembris 2019 »
POTCPSSv
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Šodien
Šodien vārda dienas svin:
Fricis, Vikentijs, Vincents
Īsās ziņas
Jauktais koris "Viola" aicina savā pulkā jaunus dalībniekus! ...
Skolēnu autobusu saraksti 2019./2020.māc.g. Saraksti ...
15.novembrī plkst.19.00 Kultūras centrā "Rekova" grupas "Latgales dāmu pops" koncerts. Ieeja brīva. ...
23.novembrī plkst. 19.00 Medņevas Tautas namā Večerinka ...
Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs ...
Valsts robežsardzes robežapsardzības nodaļu kontaktinformācija ...
Jaunākie video par mūsu novadu no Latgales reģionālās televīzijas. ...