Pasūtītājs
Iepirkuma priekšmets
Publicēšanas datums
Piedāvājuma iesniegšanas vieta un datums
Paredzamās līgumcenas
(bez PVN)
Informācija
Žīguru pagasta pārvalde,

Reģ.Nr.90009135760

Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtī

Šķeldas piegāde Viļakas novada Žīguru pagasta pārvaldei (3400 ber/m³)

(ID.Nr.ŽPP 2017/2 MI)

08.12.2017. Žīguru pagasta pārvaldē pie lietvedes, Ciema ielā 4, c.Žīguri, Žīguru pagasts, Viļakas novads līdz 22.12.2017., plkst.13.00 Oļegs Kesks, Žīguru pagasta pārvaldes vadītājs, mob.29289480, e-pasts ziguri@vilaka.lv

Nolikums

Žīguru pagasta pārvalde,

Reģ.Nr.90009135760

Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.² panta kārtībā

Šķeldas piegāde Viļakas novada Žīguru pagasta pārvaldei

(ID.Nr.ŽPP 2017/1 MI)

27.01.2017. Žīguru pagasta pārvalde, Ciema iela 4, c.Žīguri, Žīguru pagasts, Viļakas novads pie pārvaldes lietvedes, līdz 07.02.2017., plkst.13.00 Oļegs Kesks, Žīguru pagasta pārvaldes vadītājs, mob.29289480, e-pasts ziguri@vilaka.lv

Noteikumi

Žīguru pagasta pārvalde,

Reģ.Nr.90009135760

Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.² panta kārtībā

Malkas piegāde Žīguru pagasta pārvaldei

(ŽPP 2015/1 MI)

13.11.2015. Žīguru pagasta pārvaldē, Ciema iela 4, c.Žīguri, Žīguru pagasts, Viļakas novads pie pārvaldes lietvedes, līdz 25.11.2015., plkst.15.00 Oļegs Kesks, Žīguru pagasta pārvaldes vadītājs, mob.29289480, e-pasts ziguri@vilaka.lv

Noteikumi