Pasūtītājs
Iepirkuma priekšmets
Publicēšanas datums
Piedāvājuma iesniegšanas vieta un datums
Paredzamās līgumcenas
(bez PVN)
Informācija
Viļakas Valsts ģimnāzija, Reģ.Nr.90009135879

Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.² panta kārtībā

Malkas piegāde Viļakas Valsts ģimnāzijai

(ID.Nr.VVĢ 2016/1 MI)

06.09.2016. Viļakas novada dome (101.kab.), Abrenes iela 26, Viļaka, Viļakas novads, LV-4583 līdz 20.09.2016., plkst.13.00 Juris Pužuls, Viļakas Valsts ģimnāzijas ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis, Viļakas Valsts ģimnāzijas Iepirkumu komisijas loceklis, mob.26363664, e-pasts: vvg_skola@inbox.lv

Noteikumi

Viļakas Valsts ģimnāzija,

Reģ.Nr.90009135879

Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.² panta kārtībā

Malkas piegāde Viļakas Valsts ģimnāzijai

(ID.Nr.VVĢ 2015/1 MI)

31.07.2015. Viļakas novada dome (101.kab.), Abrenes iela 26, Viļaka, Viļakas novads, LV-4583 līdz 11.08.2015., plkst.12.00 21.00 EUR/m³ Juris Pužuls, Viļakas Valsts ģimnāzijas ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis, Viļakas Valsts ģimnāzijas Iepirkumu komisijas loceklis, mob.26363664, e-pasts: vvg_skola@inbox.lv

Noteikumi

Viļakas Valsts ģimnāzija,

Reģ.Nr.90009135879

Malkas piegāde Viļakas Valsts ģimnāzijai

(ID.Nr.VVĢ 2014/01 MI)

26.09.2014. Viļakas novada dome, Abrenes iela 26, Viļaka, Viļakas novads, LV-4583
pie iepirkumu komisijas sekretāres – 101.kab., 1.stāvs līdz 07.10.2014., plkst.13.00
20 EUR/m³ – saistībā ar iepirkuma priekšmetu:

Juris Pužuls, Viļakas Valsts ģimnāzijas ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis, mob.26363664;

– saistībā ar iepirkuma procedūru:

Dace Dzērve, iepirkumu komisijas sekretāre, tālr.: 64507220, mob.28319507, e-pasts: dacedzerve@tvnet.lv, fakss: 64507208

Noteikumi

Viļakas Valsts ģimnāzija,

Reģ.Nr.90009135879

Malkas piegāde Viļakas Valsts ģimnāzijai (Id.Nr.VVĢ 2013/01 MIe) 05.09.2013. Viļakas novada dome
Abrenes iela 26, Viļaka, Viļakas novads, LV-4583
iepirkumu komisijas sekretārei – 101.kab., 1.stāvs līdz 16.09.2013., plkst.15.00
14.00 Ls/m³ Saistībā ar iepirkuma priekšmetu:
Juris Pužuls, Viļakas Valsts ģimnāzijas ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis, Viļakas Valsts ģimnāzijas Iepirkumu komisijas loceklis, mob.26363664 saistībāar iepirkuma dokumentiem:
Dace Dzērve, iepirkumu komisijas sekretāre, tālr.64507220, mob.28319507, e-pasta adrese dacedzerve@tvnet.lvNoteikumi