Pasūtītājs
Iepirkuma priekšmets
Publicēšanas datums
Piedāvājuma iesniegšanas vieta un datums
Paredzamās līgumcenas
(bez PVN)
Informācija
Viļakas sociālās aprūpes centrs,

Reģ.Nr.90009135826

Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā

 

Pārtikas piegāde Viļakas novada sociālās aprūpes iestādēm

(ID.Nr.VSAC 2017/1 MI)

24.10.2017. Viļakas sociālas aprūpes centrs, Parka ielā 2, Viļaka, Viļakas novads

(personāla istabā – jautāt Regīnu Dzanušku), līdz 07.11.2017., plkst.13.00

– saistība ar pārtikas piegādi Viļakas sociālās aprūpes centram (VSAC) – pavāre Ņina Somova, t.: 64522315, mob.25723670;

– saistībā ar pārtikas piegādi Šķilbēnu sociālās aprūpes mājai (Šķilbēnu SAM) – Ēku un teritorijas apsaimniekotāja Līga Trešutina, mob.28650305

Nolikums