Pasūtītājs
Iepirkuma priekšmets
Publicēšanas datums
Piedāvājuma iesniegšanas vieta un datums
Paredzamās līgumcenas
(bez PVN)
Informācija
Viļakas pamatskola,

Reģ.Nr.90009135864

Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.² panta kārtībā

Viļakas pamatskolas virtuves remonts, t.sk., profesionālo virtuves iekārtu piegāde un uzstādīšana

(ID.Nr.VP 2015/2 MI)

12.06.2015. Viļakas novada dome (101.kab.), Abrenes iela 26, Viļaka, Viļakas novads, LV-4583 līdz 26.06.2015., plkst.13.00 21 845.36 Juris Pužuls – Viļakas Valsts ģimnāzijas Ēku un teritoriju apsaimniekošanas pārzinis, Viļakas pamatskolas Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs, mob.26363664

Noteikumi

Viļakas pamatskola,

Reģ.Nr.90009135864

Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.² panta kārtībā

Viļakas pamatskolas 2.stāva grīdas remonts

(ID.Nr.VP 2015/1 MI)

10.06.2015. Viļakas novada dome (101.kab.), Abrenes iela 26, Viļaka, Viļakas novads, LV-4583 līdz 26.06.2015., plkst.13.00 11 639.89 Juris Pužuls – Viļakas Valsts ģimnāzijas Ēku un teritoriju apsaimniekošanas pārzinis, Viļakas pamatskolas Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs, mob.26363664

Noteikumi