Pasūtītājs
Iepirkuma priekšmets
Publicēšanas datums
Piedāvājuma iesniegšanas vieta un datums
Paredzamās līgumcenas
(bez PVN)
Informācija
Viļakas novada dome,

Reģ.Nr.90009115618

Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā

Viļakas pilsētas brīvdabas estrādes jumta būvniecība

(ID.Nr.VND 2017/44 MI)

13.10.2017. Viļakas novada dome (101.kab.),

Abrenes iela 26, Viļaka,

Viļakas novads,

līdz 25.10.2017., plkst.13.00

– saistībā ar iepirkuma priekšmetu:

Mārtiņš Rēdmanis, Viļakas novada domes Tehniskās nodaļas vadītājs, mob.27807820;

Sergejs Maksimovs, Viļakas novada domes priekšsēdētājs, mob.29428458.

– saistībā ar iepirkuma dokumentu sagatavošanu un noformēšanu:

Dace Dzērve, iepirkumu komisijas sekretāre, mob.28319507, e-pasta adrese: dacedzerve@tvnet.lv

Nolikums

Darbu daudzumi

Būvprojekts 1daļa
Būvprojekts 2daļa

Viļakas novada dome,

Reģ.Nr.90009115618

Atklāts konkurss

Malkas piegāde Viļakas novada Kupravas pagasta pārvaldei

(ID.Nr.VND 2017/43 AK)

22.09.2017. Viļakas novada dome (101.kab.),

Abrenes iela 26,

Viļaka, Viļakas novads,

līdz 17.10.2017., plkst.13.00

– saistībā ar iepirkuma priekšmetu:

Aleksandrs Tihomirovs, Kupravas pagasta pārvaldes vadītājs, mob.27870092;

– saistībā ar iepirkuma dokumentu sagatavošanu un noformēšanu:

Dace Dzērve, iepirkumu komisijas sekretāre, mob.28319507, e-pasta adrese: dacedzerve@tvnet.lv

Nolikums

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

“VIĻAKAS NAMSAIMNIEKS”,

Reģ.Nr.42403013299

Tirgus izpēte

Malkas piegāde SIA “Viļakas Namsaimnieks” 14.09.2017. Piedāvājumu var iesniegt,

sūtot aizpildītu piedāvājuma

veidlapu uz e-pasta adresi:

vilakasnamsaimnieks@inbox.lv

vai iesniedzot personīgi

SIA “Viļakas Namsaimnieks”

(112.kab.), Abrenes ielā 26, Viļakā,

Viļakas novadā, līdz 20.09.2017.

Ainārs Milaknis, SIA “Viļakas namsaimnieks” valdes loceklis, mob.20249737

Piedāvājuma veidlapa

Viļakas novada dome,

Reģ.Nr.90009115618

Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā

Asfaltbetona seguma atjaunošana Garnizona ielai – papilddarbi

(ID.Nr.VND 2017/42 MI)

31.08.2017. Viļakas novada dome (101.kab.),

Abrenes iela 26, Viļaka,

Viļakas novads, līdz

12.09.2017., plkst.13.00

– saistībā ar iepirkuma priekšmetu:

Mārtiņš Rēdmanis, Viļakas novada domes Tehniskās nodaļas vadītājs, mob.27807820;

– saistībā ar iepirkuma dokumentu sagatavošanu un noformēšanu:

Dace Dzērve, iepirkumu komisijas sekretāre, mob.28319507, e-pasta adrese: dacedzerve@tvnet.lv

Nolikums

Tehniskā specifikācija

Viļakas novada dome,

Reģ.Nr.90009115618

Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā

Laukuma izbūve (grants segums) un teritorijas labiekārtošana Viļakas novada Šķilbēnu pagasta Dubļovas ciemā, 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” trešās projektu iesniegumu atlases kārtas “Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā Latgales plānošanas reģiona attīstības programmas pielikumā noteikto teritoriju pašvaldībās” ietvaros

(ID.Nr.VND 2017/41/ERAF MI)

11.08.2017. Viļakas novada dome (101.kab.),

Abrenes iela 26, Viļaka,

Viļakas novads,

līdz 23.08.2017., plkst.13.00

– saistībā ar iepirkuma priekšmetu:

Andris Mežals, Šķilbēnu pagasta pārvaldes vadītājs, mob.26470877;

– saistībā ar iepirkuma dokumentu sagatavošanu un noformēšanu:

Dace Dzērve, iepirkumu komisijas sekretāre, mob.28319507, e-pasta adrese: dacedzerve@tvnet.lv

Nolikums

Būvprojekts

Viļakas novada dome,

Reģ.Nr.90009115618

Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā

Piebraucamā ceļa un izkraušanas laukuma (asfaltbetons + grants segums) izbūve Viļakas novada Šķilbēnu pagasta Šķilbanu ciemā, 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” trešās projektu iesniegumu atlases kārtas “Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā Latgales plānošanas reģiona attīstības programmas pielikumā noteikto teritoriju pašvaldībās” ietvaros

(ID.Nr.VND 2017/40/ERAF MI)

11.08.2017. Viļakas novada dome (101.kab.),

Abrenes iela 26, Viļaka,

Viļakas novads,

līdz 23.08.2017., plkst.13.00

– saistībā ar iepirkuma priekšmetu:

Andris Mežals, Šķilbēnu pagasta pārvaldes vadītājs, mob.26470877;

– saistībā ar iepirkuma dokumentu sagatavošanu un noformēšanu:

Dace Dzērve, iepirkumu komisijas sekretāre, mob.28319507, e-pasta adrese: dacedzerve@tvnet.lv

Nolikums

Būvprojekts
Statuss: izbeigts bez rezultāta

Pamatojums: visu piedāvājumu cenas pārsniedz mazā iepirkuma robežslieksni

Viļakas novada dome,

Reģ.Nr.90009115618

Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā

Asfaltbetona ceļa seguma izbūve Viļakas novada Vecumu pagasta Borisovā, 5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” trešās projektu iesniegumu atlases kārtas “Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā Latgales plānošanas reģiona attīstības programmas pielikumā noteikto teritoriju pašvaldībās” ietvaros

(ID.Nr.VND 2017/39/ERAF MI)

11.08.2017. Viļakas novada dome (101.kab.),

Abrenes iela 26, Viļaka,

Viļakas novads,

līdz 23.08.2017., plkst.13.00

– saistībā ar iepirkuma priekšmetu:

Ligija Logina, Vecumu pagasta pārvaldes vadītāja, mob.27813960;

– saistībā ar iepirkuma dokumentu sagatavošanu un noformēšanu:

Dace Dzērve, iepirkumu komisijas sekretāre, mob.28319507, e-pasta adrese: dacedzerve@tvnet.lv

Nolikums

Būvprojekts

Viļakas novada dome,

Reģ.Nr.90009115618

Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā

Viļakas pilsētas brīvdabas estrādes jumta būvniecība

(ID.Nr.VND 2017/38 MI)

01.08.2017. Viļakas novada dome (101.kab.),

Abrenes iela 26, Viļaka,

Viļakas novads,

līdz 15.08.2017., plkst.13.00

– saistībā ar iepirkuma priekšmetu:

Mārtiņš Rēdmanis, Viļakas novada domes Tehniskās nodaļas vadītājs, mob.27807820;

Sergejs Maksimovs, Viļakas novada domes priekšsēdētājs, mob.29428458.

– saistībā ar iepirkuma dokumentu sagatavošanu un noformēšanu:

Dace Dzērve, iepirkumu komisijas sekretāre, mob.28319507, e-pasta adrese: dacedzerve@tvnet.lv

Nolikums

Darbu apjomi

Būvprojekts 1daļa
Būvprojekts 2daļa

Statuss: pārtraukts

Pamatojums: Sakarā ar Viļakas novada teritorijā izsludināto ārkārtas situāciju saistībā ar lielo nokrišņu daudzumu un plūdu radītajiem zaudējumiem, kas prasa tūlītēju pašvaldības rīcību un neparedzētus finansiālos ieguldījumus, Viļakas novada dome šī budžeta gada ietvaros vairs nevar nodrošināt Viļakas pilsētas brīvdabas estrādes jumta būvniecības finansēšanu

Viļakas novada dome,

Reģ.Nr.90009115618

Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā

Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība piebraucamā ceļa izbūvei (asfaltbetons) un pieguļošās teritorijas sakārtošanai, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām Latgales programmas ietvaros

(ID.Nr.VND 2017/37/ERAF MI)

31.07.2017. Viļakas novada dome (101.kab.),

Abrenes iela 26, Viļaka,

Viļakas novads,

līdz 11.08.2017., plkst.13.00

– saistībā ar iepirkuma priekšmetu:

Ligija Logina, Vecumu pagasta pārvaldes vadītāja, mob.2781390

– saistībā ar iepirkuma dokumentu sagatavošanu un noformēšanu:

Dace Dzērve, iepirkumu komisijas sekretāre, mob.28319507, e-pasta adrese: dacedzerve@tvnet.lv

Nolikums

Viļakas novada dome,

Reģ.Nr.90009115618

Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā

Ietves seguma atjaunošana Viļakas novada Žīguru pagasta Viļakas iela

(ID.Nr.VND 2017/36 MI)

24.07.2017. Viļakas novada dome (101.kab.),

Abrenes iela 26, Viļaka,

Viļakas novads,

līdz 07.08.2017., plkst.13.00

– saistībā ar iepirkuma priekšmetu:

Oļegs Kesks, Viļakas novada Žīguru pagasta pārvaldes vadītājs, mob.29289480

– saistībā ar iepirkuma dokumentu sagatavošanu un noformēšanu:

Dace Dzērve, iepirkumu komisijas sekretāre, mob.28319507, e-pasta adrese: dacedzerve@tvnet.lv

Nolikums

Tehniskā specifikācija

Viļakas novada dome,

Reģ.Nr.90009115618

Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā

Grants seguma atjaunošana ar ūdens atvades sistēmas sakārtošanu Viļakas novada Žīguru pagasta Skolas ielai

(ID.Nr.VND 2017/35 MI)

24.07.2017. Viļakas novada dome (101.kab.),

Abrenes iela 26, Viļaka,

Viļakas novads,

līdz 07.08.2017., plkst.13.00

– saistībā ar iepirkuma priekšmetu:

Oļegs Kesks, Viļakas novada Žīguru pagasta pārvaldes vadītājs, mob.29289480

– saistībā ar iepirkuma dokumentu sagatavošanu un noformēšanu:

Dace Dzērve, iepirkumu komisijas sekretāre, mob.28319507, e-pasta adrese: dacedzerve@tvnet.lv

Nolikums

Tehniskā specifikācija

Viļakas novada dome,

Reģ.Nr.90009115618

Atklāts konkurss

Viļakas novada pašvaldības grants ceļu pārbūves būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība

(ID.Nr.VND 2017/34/ELFLA AK)

20.07.2017. Viļakas novada dome (101.kab.),

Abrenes iela 26, Viļaka,

Viļakas novads,

līdz 11.08.2017., plkst.13.00

– saistībā ar iepirkuma priekšmetu:

iepirkuma 1.daļa – Medņevas pagasta pārvaldes vadītājs Juris Prancāns, mob.26950272;

iepirkuma 2.daļa – Vecumu pagasta pārvaldes vadītāja Ligija Logina, mob.27813960;

iepirkuma 3., 4., 5., 6.daļa – Šķilbēnu pagasta pārvaldes vadītājs Andris Mežals, mob.26470877

– saistībā ar iepirkuma dokumentu sagatavošanu un noformēšanu:

Dace Dzērve, iepirkumu komisijas sekretāre, mob.28319507, e-pasta adrese: dacedzerve@tvnet.lv

Nolikums

Papildinformācija

Viļakas novada dome,

Reģ.Nr.90009115618

Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā

Ietves seguma atjaunošana Viļakas pilsētas Pļavu ielai

(ID.Nr.VND 2017/33 MI)

13.07.2017. Viļakas novada dome (101.kab.),

Abrenes iela 26, Viļaka,

Viļakas novads,

līdz 25.07.2017., plkst.13.00

– saistībā ar iepirkuma priekšmetu:

Mārtiņš Rēdmanis, Viļakas novada domes Tehniskās nodaļas vadītājs, mob.27807820

– saistībā ar iepirkuma dokumentu sagatavošanu un noformēšanu:

Dace Dzērve, iepirkumu komisijas sekretāre, mob.28319507, e-pasta adrese: dacedzerve@tvnet.lv

Nolikums

Tehniskā specifikācija

Viļakas novada dome,

Reģ.Nr.90009115618

Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā

Grants seguma atjaunošana ar ūdens atvades sistēmas sakārtošanu Viļakas pilsētas Jāņu ielai

(ID.Nr.VND 2017/32 MI)

12.07.2017. Viļakas novada dome (101.kab.),

Abrenes iela 26, Viļaka,

Viļakas novads,

līdz 25.07.2017., plkst.13.00

– saistībā ar iepirkuma priekšmetu:

Mārtiņš Rēdmanis, Viļakas novada domes Tehniskās nodaļas vadītājs, mob.27807820

– saistībā ar iepirkuma dokumentu sagatavošanu un noformēšanu:

Dace Dzērve, iepirkumu komisijas sekretāre, mob.28319507, e-pasta adrese: dacedzerve@tvnet.lv

Nolikums

Tehniskā specifikācija

Viļakas novada dome,

Reģ.Nr.90009115618

Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā

Grants seguma atjaunošana ar ūdens atvades sistēmas sakārtošanu Viļakas pilsētas Pļavu ielai

(ID.Nr.VND 2017/31 MI)

12.07.2017. Viļakas novada dome (101.kab.),

Abrenes iela 26, Viļaka,

Viļakas novads,

līdz 25.07.2017., plkst.13.00

– saistībā ar iepirkuma priekšmetu:

Mārtiņš Rēdmanis, Viļakas novada domes Tehniskās nodaļas vadītājs, mob.27807820

– saistībā ar iepirkuma dokumentu sagatavošanu un noformēšanu:

Dace Dzērve, iepirkumu komisijas sekretāre, mob.28319507, e-pasta adrese: dacedzerve@tvnet.lv

Nolikums

Tehniskā specifikācija