Pasūtītājs
Iepirkuma priekšmets
Publicēšanas datums
Piedāvājuma iesniegšanas vieta un datums
Paredzamās līgumcenas
(bez PVN)
Informācija
Viļakas novada dome,

Reģ.Nr.90009115618

Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā

Zivju mazuļu piegāde un ielaišana Viļakas ezerā

(ID.Nr.VND 2017/30 MI)

29.06.2017. Viļakas novada dome (101.kab.), Abrenes iela 26, Viļaka, Viļakas novads, līdz 11.07.2017., plkst.13.00 – saistībā ar iepirkuma priekšmetu:

Zigrīda Vancāne, Viļakas novada domes izpilddirektore, tālr.29127294

– saistībā ar iepirkuma dokumentu sagatavošanu un noformēšanu:

Dace Dzērve, iepirkumu komisijas sekretāre, mob.28319507, e-pasta adrese: dacedzerve@tvnet.lv

Nolikums

Statuss: izbeigts bez rezultātaPamatojums: vispār nav iesniegti piedāvājumi

Viļakas novada dome,

Reģ.Nr.90009115618

Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā

Teritorijas attīrīšana no būvgružiem Viļakas pilsētas objektā “Linu fabrika”

(ID.Nr.VND 2017/29 MI)

28.06.2017. Viļakas novada dome (101.kab.), Abrenes iela 26, Viļaka, Viļakas novads, līdz 11.07.2017., plkst.13.00 – saistībā ar iepirkuma priekšmetu:

Vineta Zeltkalne, Viļakas novada domes Attīstības plānošanas nodaļas projektu vadītāja, tālr.64507216, e-pasta adrese: vineta.zeltkalne@vilaka.lv

– saistībā ar iepirkuma dokumentu sagatavošanu un noformēšanu:

Dace Dzērve, iepirkumu komisijas sekretāre, mob.28319507, e-pasta adrese: dacedzerve@tvnet.lv

Nolikums

Viļakas novada dome,

Reģ.Nr.90009115618

Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā

Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība teritoriju revitalizācijai, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām Latgales programmas ietvaros

(ID.Nr.VND 2017/26 MI)

19.06.2017. Viļakas novada dome (101.kab.), Abrenes iela 26, Viļaka, Viļakas novads, līdz 05.07.2017., plkst.13.00 – saistībā ar iepirkuma priekšmetu:

Olga Abramova, Viļakas novada domes Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja, tālr.29241628, e-pasta adrese: leeda@inbox.lv

– saistībā ar iepirkuma dokumentu sagatavošanu un noformēšanu:

Dace Dzērve, iepirkumu komisijas sekretāre, mob.28319507, e-pasta adrese: dacedzerve@tvnet.lv

Nolikums

Statuss: izbeigts bez rezultātaPamatojums: iesniegti iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām neatbilstoši piedāvājumi

Viļakas novada dome,

Reģ.Nr.90009115618

Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā

Rekovas kultūras centra būvniecības 2.kārta

(ID.Nr.VND 2017/25 MI)

19.06.2017. Viļakas novada dome (101.kab.), Abrenes iela 26, Viļaka, Viļakas novads, līdz 04.07.2017., plkst.13.00 157 683.36 – saistībā ar iepirkuma priekšmetu:

Andris Mežals, Šķilbēnu pagasta pārvaldes vadītājs, mob.26470877

– saistībā ar iepirkuma dokumentu sagatavošanu un noformēšanu:

Dace Dzērve, iepirkumu komisijas sekretāre, mob.28319507, e-pasta adrese: dacedzerve@tvnet.lv

Nolikums

Tehniskā specifikācija

Viļakas novada dome,

Reģ.Nr.90009115618

Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā

Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība rekreācijas zonas izveidošanai teritorijā pie Viļakas ezera, sakārtojot ezeram pieguļošās degradētās un neizmantotās teritorijas un izbūvējot komunikācijas

(ID.Nr.VND 2017/23 MI)

13.06.2017. Viļakas novada dome (101.kab.), Abrenes iela 26, Viļaka, Viļakas novads, līdz 27.06.2017., plkst.13.00 – saistībā ar iepirkuma priekšmetu:

Vineta Zeltkalne, Viļakas novada domes Attīstības plānošanas nodaļas projektu vadītāja, tālr.64507216, e-pasta adrese: vineta.zeltkalne@vilaka.lv ;

Sergejs Maksimovs, Viļakas novada domes priekšsēdētājs, mob.29428458.

– saistībā ar iepirkuma dokumentu sagatavošanu un noformēšanu:

Dace Dzērve, iepirkumu komisijas sekretāre, mob.28319507, e-pasta adrese: dacedzerve@tvnet.lv

Nolikums

Jautājumi-atbildes

Viļakas novada dome,

Reģ.Nr.90009115618

Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā

Rekavas vidusskolas telpu remonts

(ID.Nr.VND 2017/22 MI)

12.06.2017. Viļakas novada dome (101.kab.), Abrenes iela 26, Viļaka, Viļakas novads, līdz 27.06.2017., plkst.13.00 – saistībā ar iepirkuma priekšmetu:

Aldis Koniševs, Rekavas vidusskolas Ēku un teritoriju apsaimniekošanas pārzinis, mob.28607311

– saistībā ar iepirkuma dokumentu sagatavošanu un noformēšanu:

Dace Dzērve, iepirkumu komisijas sekretāre, mob.28319507, e-pasta adrese: dacedzerve@tvnet.lv

Nolikums

Statuss: Pārtraukts
Pamatojums: tikai viena pretendenta piedāvātā līgumcena iekļaujas pasūtītāja plānotajās izmaksās, bet tā piedāvājums ir noraidāms kā neatbilstošs iepirkuma nolikuma prasībām; pārējo pretendentu līgumcenas būtiski pārsniedz pasūtītāja plānotās izmaksas

Viļakas novada dome,

Reģ.Nr.90009115618

Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā

Grants seguma atjaunošana Viļakas pilsētas Šķērsielā un Smilšu ielā

(ID.Nr.VND 2017/21 MI)

06.06.2017. Viļakas novada dome (101.kab.), Abrenes iela 26, Viļaka, Viļakas novads, līdz 19.06.2017., plkst.13.00 – saistībā ar iepirkuma priekšmetu:

Mārtiņš Rēdmanis, Viļakas novada domes Tehniskās nodaļas vadītājs, mob.27807820

– saistībā ar iepirkuma dokumentu sagatavošanu un noformēšanu:

Dace Dzērve, iepirkumu komisijas sekretāre, mob.28319507, e-pasta adrese: dacedzerve@tvnet.lv

Nolikums

Tehniskā specifikācija

Viļakas novada dome,

Reģ.Nr.90009115618

Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā

Asfaltbetona seguma atjaunošana Viļakas pilsētas Garnizona ielai

(ID.Nr.VND 2017/20 MI)

06.06.2017. Viļakas novada dome (101.kab.), Abrenes iela 26, Viļaka, Viļakas novads, līdz 19.06.2017., plkst.13.00 – saistībā ar iepirkuma priekšmetu:

Mārtiņš Rēdmanis, Viļakas novada domes Tehniskās nodaļas vadītājs, mob.27807820

– saistībā ar iepirkuma dokumentu sagatavošanu un noformēšanu:

Dace Dzērve, iepirkumu komisijas sekretāre, mob.28319507, e-pasta adrese: dacedzerve@tvnet.lv

Nolikums

Tehniskā specifikācija

Papildinformācija

Viļakas novada dome,

Reģ.Nr.90009115618

Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā

Asfaltbetona seguma atjaunošana Viļakas pilsētas Zemnieku un Dzirnavu ielai

(ID.Nr.VND 2017/19 MI)

06.06.2017. Viļakas novada dome (101.kab.), Abrenes iela 26, Viļaka, Viļakas novads, līdz 19.06.2017., plkst.13.00 – saistībā ar iepirkuma priekšmetu:

Mārtiņš Rēdmanis, Viļakas novada domes Tehniskās nodaļas vadītājs, mob.27807820

– saistībā ar iepirkuma dokumentu sagatavošanu un noformēšanu:

Dace Dzērve, iepirkumu komisijas sekretāre, mob.28319507, e-pasta adrese: dacedzerve@tvnet.lv

Nolikums

Tehniskā specifikācija

Viļakas novada dome,

Reģ.Nr.90009115618

Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā

Grants seguma atjaunošana ar dubulto virsmas apstrādi Viļakas pilsētas Pļavu un Jāņu ielai

(ID.Nr.VND 2017/18 MI)

05.06.2017. Viļakas novada dome (101.kab.), Abrenes iela 26, Viļaka, Viļakas novads, līdz 19.06.2017., plkst.13.00 – saistībā ar iepirkuma priekšmetu:

Mārtiņš Rēdmanis, Viļakas novada domes Tehniskās nodaļas vadītājs, mob.27807820

– saistībā ar iepirkuma dokumentu sagatavošanu un noformēšanu:

Dace Dzērve, iepirkumu komisijas sekretāre, mob.28319507, e-pasta adrese: dacedzerve@tvnet.lv

Nolikums

Tehniskā specifikācija

Statuss: Pārtraukts

Pamatojums: tika iesniegts tikai viens piedāvājums un tā cenas  būtiski pārsniedz pasūtītāja plānotās izmaksas

Viļakas novada dome,

Reģ.Nr.90009115618

Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā

Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība viesnīcas kompleksa būvniecībai Viļakā

(ID.Nr.VND 2017/17 MI)

31.05.2017. Viļakas novada dome (101.kab.), Abrenes iela 26, Viļaka, Viļakas novads, līdz 14.06.2017., plkst.13.00 – saistībā ar iepirkuma priekšmetu:

Vineta Zeltkalne, Viļakas novada domes Attīstības plānošanas nodaļas projektu vadītāja, tālr.64507216, e-pasta adrese: vineta.zeltkalne@vilaka.lv

Sergejs Maksimovs, Viļakas novada domes priekšsēdētājs, mob.29428458.

– saistībā ar iepirkuma dokumentu sagatavošanu un noformēšanu:

Dace Dzērve, iepirkumu komisijas sekretāre, mob.28319507, e-pasta adrese: dacedzerve@tvnet.lv

Nolikums

Inventarizācijas lieta

Viļakas novada dome,

Reģ.Nr.90009115618

Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā

Pašvaldības ceļu seguma nodilumkārtas atjaunošana Viļakas novada Šķilbēnu pagastā

(ID.Nr.VND 2017/16 MI)

29.05.2017. Viļakas novada dome (101.kab.), Abrenes iela 26, Viļaka, Viļakas novads, līdz 13.06.2017., plkst.12.00 – saistībā ar iepirkuma priekšmetu:

Andris Mežals, Šķilbēnu pagasta pārvaldes vadītājs, iepirkumu komisijas loceklis, mob.26470877

– saistībā ar iepirkuma dokumentu sagatavošanu un noformēšanu:

Dace Dzērve, iepirkumu komisijas sekretāre, mob.28319507, e-pasta adrese: dacedzerve@tvnet.lv

Nolikums

Viļakas novada dome,

Reģ.Nr.90009115618

Atklāts konkurss

Jauna pasažieru autobusa (M2 kategorija, 19+1) piegāde Viļakas novada domei

(ID.Nr.VND 2017/15 AK)

18.05.2017. Viļakas novada dome (101.kab.), Abrenes iela 26, Viļaka, Viļakas novads, līdz 08.06.2017., plkst.13.00 – saistībā ar iepirkuma priekšmetu:

saistībā ar iepirkuma priekšmetu: Sergejs Maksimovs, Viļakas novada domes priekšsēdētājs, mob.29428458

– saistībā ar iepirkuma dokumentu sagatavošanu un noformēšanu:

Dace Dzērve, iepirkumu komisijas sekretāre, mob.28319507, e-pasta adrese: dacedzerve@tvnet.lv

Nolikums

Statuss: pārtrauktsPamatojums: nepieciešamas izmaiņas tehniskajā specifikācijā

Viļakas novada dome,

Reģ.Nr.90009115618

Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā

Viļakas novada Viduču pamatskolas apkures sistēmas pārbūve, sanitārā mezgla un ventilācijas sistēmas remonts

(ID.Nr.VND 2017/14 MI)

16.05.2017. Viļakas novada dome (101.kab.), Abrenes iela 26, Viļaka, Viļakas novads, līdz —30.05.2017., plkst.13.00 – saistībā ar iepirkuma priekšmetu:

Aldis Locāns, Viduču pamatskolas Ēku un teritorijas pārzinis, mob.26559526

– saistībā ar iepirkuma dokumentu sagatavošanu un noformēšanu:

Dace Dzērve, iepirkumu komisijas sekretāre, mob.28319507, e-pasta adrese: dacedzerve@tvnet.lv

Nolikums

Viļakas novada dome,

Reģ.Nr.90009115618

Atklāts konkurss

Rotaļu laukumu iekārtu piegāde un uzstādīšana

(ID.Nr.VND 2017/13 AK)

08.05.2017. Viļakas novada dome (101.kab.), Abrenes iela 26, Viļaka, Viļakas novads, līdz 01.06.2017., plkst.13.00 Dace Dzērve, iepirkumu komisijas sekretāre, mob.28319507, e-pasta adrese: dacedzerve@tvnet.lv

Nolikums

Tehniskā specifikācija_2

Viļakas novada dome,

Reģ.Nr.90009115618

Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā

Iekšējā ūdensvada remonts Viļakas sociālās aprūpes centram

(ID.Nr.VND 2017/12 MI)

24.03.2017. Viļakas novada dome (101.kab.), Abrenes iela 26, Viļaka, Viļakas novads, līdz 05.04.2017., plkst.13.00 – saistībā ar iepirkuma priekšmetu:

Līna Barovska, Viļakas sociālās aprūpes centra vadītāja, mob.27823277;

– saistībā ar iepirkuma dokumentu sagatavošanu un noformēšanu:

Dace Dzērve, iepirkumu komisijas sekretāre, mob.28319507, e-pasta adrese: dacedzerve@tvnet.lv

Nolikums

Statuss: PārtrauktsPamatojums: Nepieciešamas izmaiņas tehniskajā specifikācijā

Viļakas novada dome,

Reģ.Nr.90009115618

Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā

Grants seguma atjaunošana ar ūdens atvades sistēmas sakārtošanu Tautas ielas posmiem Viļakas novada Viļakas pilsētā

(ID.Nr.VND 2017/11 MI)

22.03.2017. Viļakas novada dome (101.kab.), Abrenes iela 26, Viļaka, Viļakas novads, līdz 03.04.2017., plkst.13.00 – saistībā ar iepirkuma priekšmetu:

Mārtiņš Rēdmanis, Viļakas novada domes Tehniskās nodaļas vadītājs, mob.27807820;

– saistībā ar iepirkuma dokumentu sagatavošanu un noformēšanu:

Dace Dzērve, iepirkumu komisijas sekretāre, mob.28319507, e-pasta adrese: dacedzerve@tvnet.lv

Nolikums

Tehniskā specifikācija

Viļakas novada dome,

Reģ.Nr.90009115618

Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā

Saules un Mežmalas ielu asfaltbetona seguma atjaunošana Viļakas novada Medņevas pagasta Semenovas ciemā

(ID.Nr.VND 2017/10 MI)

20.03.2017. Viļakas novada dome (101.kab.), Abrenes iela 26, Viļaka, Viļakas novads, līdz 31.03.2017., plkst.13.00 – saistībā ar iepirkuma priekšmetu:

Juris Prancāns, Medņevas pagasta pārvaldes vadītājs, mob.26950272;

– saistībā ar iepirkuma dokumentu sagatavošanu un noformēšanu:

Dace Dzērve, iepirkumu komisijas sekretāre, mob.28319507, e-pasta adrese: dacedzerve@tvnet.lv

Nolikums

Tehniskā specifikācija

Jautājumi-atbildes

Viļakas novada dome,

Reģ.Nr.90009115618

Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā

Viļakas novada Žīguru PII ēkas jumta remonts

(ID.Nr.VND 2017/9 MI)

20.03.2017. Viļakas novada dome (101.kab.), Abrenes iela 26, Viļaka, Viļakas novads, līdz 31.03.2017., plkst.13.00 – saistībā ar iepirkuma priekšmetu:

Anita Agejeva, Žīguru pirmskolas izglītības iestādes „Lācītis” vadītāja, mob.27124430;

Oļegs Kesks, Žīguru pagasta pārvaldes vadītājs, mob.29289480

– saistībā ar iepirkuma dokumentu sagatavošanu un noformēšanu:

Dace Dzērve, iepirkumu komisijas sekretāre, mob.28319507, e-pasta adrese: dacedzerve@tvnet.lv

Nolikums

Viļakas novada dome,

Reģ.Nr.90009115618

Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā

Būvekspertīzes veikšana Viļakas novada domes pasūtītajam būvprojektam „Viļakas pilsētas  brīvdabas estrādes jumta būvprojekts”

(ID.Nr.VND 2017/8 MI)

20.03.2017. Viļakas novada dome (101.kab.), Abrenes iela 26, Viļaka, Viļakas novads, līdz 31.03.2017., plkst.13.00 – saistībā ar iepirkuma priekšmetu:

Sergejs Maksimovs, domes priekšsēdētājs, mob.29428458

– saistībā ar iepirkuma dokumentu sagatavošanu un noformēšanu:

Dace Dzērve, iepirkumu komisijas sekretāre, mob.28319507, e-pasta adrese: dacedzerve@tvnet.lv

Nolikums

Viļakas novada dome,

Reģ.Nr.90009115618

Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā

Viļakas pamatskolas pagrabstāva remonts

(ID.Nr.VND 2017/7 MI)

16.03.2017. Viļakas novada dome (101.kab.), Abrenes iela 26, Viļaka, Viļakas novads, līdz 27.03.2017., plkst.13.00 – saistībā ar iepirkuma priekšmetu:

Juris Pužuls, Viļakas Valsts ģimnāzijas Ēku un teritoriju apsaimniekošanas pārzinis, mob.26363664

– saistībā ar iepirkuma dokumentu sagatavošanu un noformēšanu:

Dace Dzērve, iepirkumu komisijas sekretāre, mob.28319507, e-pasta adrese: dacedzerve@tvnet.lv

Nolikums

Viļakas novada dome,

Reģ.Nr.90009115618

Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā

Būvekspertīzes veikšana Viļakas novada domes pasūtītajam būvprojektam “Viļakas pilsētas  brīvdabas estrādes jumta būvprojekts”

(ID.Nr.VND 2017/5 MI)

09.03.2017. Viļakas novada dome (101.kab.), Abrenes iela 26, Viļaka, Viļakas novads, līdz 20.03.2017., plkst.13.00 – saistībā ar iepirkuma priekšmetu:

Sergejs Maksimovs, domes priekšsēdētājs, mob.29428458

– saistībā ar iepirkuma dokumentu sagatavošanu un noformēšanu:

Dace Dzērve, iepirkumu komisijas sekretāre, mob.28319507, e-pasta adrese: dacedzerve@tvnet.lv

Nolikums
Statuss: Pārtraukts
Pamatojums: Nepieciešamas izmaiņas tehniskajā specifikācijā

Viļakas novada dome,

Reģ.Nr.90009115618

Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā

Viļakas novada Žīguru PII ēkas jumta remonts

(ID.Nr.VND 2017/4 MI)

06.03.2017. Viļakas novada dome (101.kab.), Abrenes iela 26, Viļaka, Viļakas novads, līdz 17.03.2017., plkst.13.00 – saistībā ar iepirkuma priekšmetu:

Anita Agejeva, Žīguru pirmskolas izglītības iestādes „Lācītis” vadītāja, mob.27124430;

Oļegs Kesks, Žīguru pagasta pārvaldes vadītājs, mob.29289480

– saistībā ar iepirkuma dokumentu sagatavošanu un noformēšanu:

Dace Dzērve, iepirkumu komisijas sekretāre, mob.28319507, e-pasta adrese: dacedzerve@tvnet.lv

Nolikums
Jautājumi – Atbildes
Statuss: Pārtraukts Pamatojums: Nepieciešamas izmaiņas tehniskajā specifikācijā

Viļakas novada dome,

Reģ.Nr.90009115618

Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.² panta kārtībā

Lietota vieglā pasažieru autobusa un jaunas piekabes piegāde Viļakas novada Medņevas pagasta pārvaldei

(ID.Nr.VND 2017/3 MI)

27.02.2017. Viļakas novada dome (101.kab.), Abrenes iela 26, Viļaka, Viļakas novads, līdz 13.03.2017., plkst.13.00 – saistībā ar iepirkuma priekšmetu:

Juris Prancāns, Medņevas pagasta pārvaldes vadītājs, mob.26950272

– saistībā ar iepirkuma dokumentu sagatavošanu un noformēšanu:

Dace Dzērve, iepirkumu komisijas sekretāre, mob.28319507, e-pasta adrese: dacedzerve@tvnet.lv

Noteikumi

Viļakas novada dome,

Reģ.Nr.90009115618

Atklāts konkurss

Upītes tautas nama ēkas pārbūve

(ID.Nr.VND 2017/2 AK)

24.02.2017. Viļakas novada dome (101.kab.), Abrenes iela 26, Viļaka, Viļakas novads, līdz 31.03.2017., plkst.13.00 – saistībā ar iepirkuma priekšmetu:

Andris Slišāns, Nemateriālās kultūras mantojuma centra „Upīte” vadītājs, mob.29621058, e-pasts: andris.slisans@gmail.com

– saistībā ar iepirkuma dokumentu sagatavošanu un noformēšanu:

Dace Dzērve, iepirkumu komisijas sekretāre, mob.28319507, e-pasta adrese: dacedzerve@tvnet.lv

Nolikums
Shēma_katlu māja

Statuss: pārtrauktsPamatojums: saņemta informācija par projekta iesnieguma noraidījumu

Viļakas novada dome,

Reģ.Nr.90009115618

Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.² panta kārtībā

Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība biznesa inkubatora izveidei Viļakā

(ID.Nr.VND 2017/1 MI)

30.01.2017. Viļakas novada dome (101.kab.), Abrenes iela 26, Viļaka, Viļakas novads, līdz 13.02.2017., plkst.13.00 – saistībā ar iepirkuma priekšmetu:

Vineta Zeltkalne, Viļakas novada domes Attīstības plānošanas nodaļas projektu vadītāja, tālr.64507216, e-pasta adrese: vineta.zeltkalne@vilaka.lv

Sergejs Maksimovs, Viļakas novada domes priekšsēdētājs, mob.29428458.

– saistībā ar iepirkuma dokumentu sagatavošanu un noformēšanu:

Dace Dzērve, iepirkumu komisijas sekretāre, mob.28319507, e-pasta adrese: dacedzerve@tvnet.lv

Noteikumi