Pasūtītājs
Iepirkuma priekšmets
Publicēšanas datums
Piedāvājuma iesniegšanas vieta un datums
Paredzamās līgumcenas
(bez PVN)
Informācija
Viduču pamatskola,

Reģ.Nr.90009135436

Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā

Malkas piegāde Viļakas novada Viduču pamatskolai

(ID.Nr.VP 2018/1 MI)

28.09.2018. Viduču pamatskola, “Pienenes”, c.Semenova, Medņevas pag., Viļakas novads, LV-4586
pie skolas lietvedes līdz 11.10.2018., plkst.13.00
Aldis Locāns, Viduču pamatskolas ēku un teritorijas pārzinis, Iepirkumu komisijas loceklis, mob.26559526

Nolikums

Viduču pamatskola,

Reģ.Nr.90009135436

Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.² panta kārtībā

Malkas piegāde Viļakas novada Viduču pamatskolai

(ID.Nr.VP 2016/1 MI)

06.09.2016. Viduču pamatskola, “Pienenes”, c.Semenova, Medņevas pagasts, Viļakas novads, LV-4586
pie iepirkumu komisijas sekretāres līdz 20.09.2016., plkst.15.00
Aldis Locāns, Viduču pamatskolas ēku un teritorijas pārzinis, Iepirkumu komisijas loceklis, mob.26559526

Noteikumi

Viduču pamatskola,

Reģ.Nr.90009135436

Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.² panta kārtībā

Malkas piegāde Viļakas novada Viduču pamatskolai

(ID.Nr.VP 2015/1 MI)

02.09.2015. Viduču pamatskola, „Pienenes”, c.Semenova, Medņevas pagasts, Viļakas novads, LV-4586
pie iepirkumu komisijas sekretāres līdz 14.09.2015., plkst.15.00
21.00 EUR/m³ Aldis Locāns, Viduču pamatskolas ēku un teritorijas pārzinis, Iepirkumu komisijas loceklis, mob.26559526

Noteikumi

Viduču pamatskola,

Reģ.Nr.90009135436

Malkas piegāde Viļakas novada Viduču pamatskolai

(ID.Nr.VP 2014/1 MI)

06.11.2014. Viduču pamatskola, “Pienenes”, c.Semenova, Medņevas pagasts, Viļakas novads, LV-4586
pie iepirkumu komisijas sekretāres  līdz 19.11.2014., plkst.15.00
21.00 EUR/m³ Aldis Locāns, Viduču pamatskolas ēku un teritorijas pārzinis, Iepirkumu komisijas loceklis, mob.26559526

Noteikumi

Viduču pamatskola,

Reģ.Nr. 90009135436

Malkas piegāde Viļakas novada Viduču pamatskolai

(Id.Nr.VP 2013/01 MIe)

10.10.2013. Viduču pamatskola, „Pienenes”, Semenova, Medņevas pagasts, Viļakas novads, LV-4586

pie iepirkumu komisijas sekretāres līdz 23.10.2013., plkst.15.00

Marija Duļbinska-Logina, iepirkumu komisijas priekšsēdētāja, Viduču pamatskolas skolotāja, mob.26408841

Noteikumi