z

Pasūtītājs
Iepirkuma priekšmets
Publicēšanas datums
Piedāvājuma iesniegšanas vieta un datums
Paredzamās līgumcenas
(bez PVN)
Informācija
Vecumu pagasta pārvalde,

Reģ.Nr.90009135239

Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā

Pašvaldības ceļu uzturēšanas darbi vasaras sezonā Viļakas novada Vecumu pagastā

(ID.Nr.VPP 2017/2 MI)

01.06.2017. Vecumu pagasta pārvalde, “Ābeļziedi”, c.Borisova, Vecumu pagasts, Viļakas novads, LV-4585, pie pārvaldes lietvedes līdz 15.06.2017., plkst.13.00 Ligija Logina, Vecumu pagasta pārvaldes vadītāja, mob.27813960, e-pasts: vecumi@vilaka.lv

Nolikums

Papildinformācija

Vecumu pagasta pārvalde,

Reģ.Nr.90009135239

Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā

Pašvaldības ceļu seguma nodilumkārtas atjaunošana Viļakas novada Vecumu pagastā

(ID.Nr.VPP 2017/1 MI)

29.05.2017. Vecumu pagasta pārvalde, „Ābeļziedi”, c.Borisova, Vecumu pagasts, Viļakas novads, LV-4585, pie pārvaldes lietvedes līdz 13.06.2017., plkst.13.00 Ligija Logina, Vecumu pagasta pārvaldes vadītāja, mob.27813960, e-pasts: vecumi@vilaka.lv

Nolikums

Statuss: Pārtraukts Pamatojums: Nepieciešamas izmaiņas tehniskajā specifikācijā

Vecumu pagasta pārvalde,

Reģ.Nr.90009135347

Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.² panta kārtībā

Grants iegāde, transportēšana, iestrāde un izlīdzināšana pašvaldības ceļu uzturēšanas darbiem vasaras sezonā Viļakas novada Vecumu pagastā

(ID.Nr.VND 2016/1 MI)

10.05.2016. Vecumu pagasta pārvaldē, „Ābeļziedi”, c.Borisova, Vecumus pag., Viļakas novads, LV-4585, līdz 24.05.2016., plkst.13.00 Ligija Logina, Vecumu pagasta pārvaldes vadītāja, mob.27813960, e-pasts: vecumi@vilaka.lv

Noteikumi

Vecumu pagasta pārvalde Lietotas vieglās automašīnas iegāde Vecumu pagasta pārvaldei.

ID.Nr.VPP2014/02MIe

08.12.2014. Vecumu pagasta pārvaldē,

“Ābeļziedi”,c.Borisova,Vecumu pagasts,Viļakas novads,LV-4585 pārvaldes  lietvedei  līdz 19.12.2014.plkst.16.00

Ligija Logina-Vecumu pagasta pārvaldes vadītāja

Mob.27813960

E-pasts: vecumi@vilaka.lv

Noteikumi

Vecumu pagasta pārvalde

Reģ.Nr.90009135347

Pašvaldības ceļu sniega tīrīšana Viļakas novada Vecumu pagastā.

ID.Nr.VPP2014/01

25.09.2014 Vecumu pagasta pārvaldē, “Ābeļziedi”, c.Borisova, Vecumu pagasts, Viļakas novads, LV-4585 pārvaldes lietvedei līdz 17.09.2014.plkst.10.00 Ligija Logina-Vecumu pagasta pārvaldes vadītāja

Mob.27813960

E-pasts: vecumi@vilaka.lv

Noteikumi

Vecumu pagasta pārvalde,

Reģ.Nr.90009135347

Pašvaldības ceļu sniega tīrīšana Viļakas novada Vecumu pagastā

(ID.Nr.VPP 2013/01)

10.09.2013. Vecumu pagasta pārvaldē, „Ābeļziedi”, c.Borisova ,Vecumu pagasts, Viļakas novads, LV-4585 pārvaldes sekretārei līdz 24.09.2013., plkst.10.00 Ligija Logina, Vecumu pagasta pārvaldes vadītāja, mob.27813960, e-pasta adrese

vecumi@vilaka.lv

Noteikumi