Pasūtītājs
Iepirkuma priekšmets
Publicēšanas datums
Piedāvājuma iesniegšanas vieta un datums
Paredzamās līgumcenas
(bez PVN)
Informācija
Susāju pagasta pārvalde,

Reģ.Nr.90009135703

Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā

Pašvaldības ceļu uzturēšanas darbi vasaras sezonā Viļakas novada Susāju pagastā

(ID.Nr.SPP 2017/1 MI)

29.05.2017. Susāju pagasta pārvalde, Tautas iela 6, Viļaka, Viļakas novads, LV-4583,
pie pārvaldes lietvedes līdz 13.06.2017., plkst.12.00
Ilmārs Locāns, Susāju pagasta pārvaldes vadītājs, mob.29142740, e-pasts: susaji@vilaka.lv

Nolikums

Susāju pagasta pārvalde,

Reģ.Nr.90009135703

Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.² panta kārtībā

Pašvaldības ceļu sniega tīrīšanas pakalpojums Viļakas novada Susāju pagastā

(ID.Nr.SPP 2016/3 MI)

11.10.2016. Susāju pagasta pārvalde, Tautas ielā 6, Viļaka, Viļakas novads, LV-4583, pie pārvaldes sekretāres līdz 25.10.2016., plkst.14.00 Ilmārs Locāns, Susāju pagasta pārvaldes vadītājs, mob.29142740, e-pasts: susaji@vilaka.lv

Noteikumi

Susāju pagasta pārvalde, Reģ.Nr.90009135703

Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.² panta kārtībā

Pašvaldības ceļu nomaļu (grāvmalu) zāles pļaušana ar pilnu grāvju profila izpļaušanu, t.sk., krūmu atvašu pļaušanu Viļakas novada Susāju pagastā

(ID.Nr.SPP 2016/2 MI)

11.07.2016. Susāju pagasta pārvalde, Tautas ielā 6, Viļaka, Viļakas novads, LV-4583, pie pārvaldes sekretāres līdz 22.07.2016., plkst.14.00 Ilmārs Locāns, Susāju pagasta pārvaldes vadītājs, mob.29142740, e-pasts:

susaji@vilaka.lv

Noteikumi

Susāju pagasta pārvalde, Reģ.Nr.90009135703

Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.² panta kārtībā

Pašvaldības ceļu uzturēšanas darbi vasaras sezonā Viļakas novada Susāju pagastā

(ID.Nr.SPP 2016/1 MI)

17.03.2016. Susāju pagasta pārvalde, Tautas ielā 6, Viļaka, Viļakas novads, LV-4583, pie pārvaldes sekretāres līdz 04.04.2016., plkst.14.00 Ilmārs Locāns, Susāju pagasta pārvaldes vadītājs, mob.29142740, e-pasts: susaji@vilaka.lv

Noteikumi

Susāju pagasta pārvalde, Reģ.Nr.90009135703

Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.² panta kārtībā

Pašvaldības ceļu sniega tīrīšanas pakalpojums Viļakas novada Susāju pagastā

(ID.Nr.SPP 2015/3 MI)

09.09.2015. Susāju pagasta pārvaldē, Tautas ielā 6, Viļaka, Viļakas novads, LV-4583, pie pārvaldes sekretāres līdz 23.09.2015., plkst.14.00 Ilmārs Locāns, Susāju pagasta pārvaldes vadītājs, mob.29142740, e-pasts: susaji@vilaka.lv

Noteikumi

Susāju pagasta pārvalde, Reģ.Nr.90009135703

Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.² panta kārtībā

Pašvaldības ceļu uzturēšanas darbi vasaras sezonā Viļakas novada Susāju pagastā

(ID.Nr.VND 2015/2 MI)

13.04.2015. Susāju pagasta pārvalde, Tautas ielā 6, Viļaka, Viļakas novads, LV-4583, pie pārvaldes sekretāres līdz 27.04.2015., plkst.14.00 Juris Prancāns, Susāju pagasta pārvaldes vadītājs, mob. 29142740, e-pasts: susaji@vilaka.lv

Noteikumi

Susāju pagasta pārvalde, Reģ.Nr.90009135703

Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.² panta kārtībā

Pašvaldības ceļu uzturēšanas darbi vasaras sezonā Viļakas novada Susāju pagastā

(ID.Nr.VND 2015/1 MI)

08.04.2015. Susāju pagasta pārvalde, Tautas ielā 6, Viļaka, Viļakas novads, LV-4583, pie pārvaldes sekretāres līdz 23.04.2015., plkst.14.00 Juris Prancāns, Susāju pagasta pārvaldes vadītājs, mob. 29142740, e-pasts: susaji@vilaka.lv

Noteikumi

Statuss: Pārtraukts

Pamatojums: Nepieciešamas būtiskas izmaiņas iepirkuma procedūras dokumentos

Susāju pagasta pārvalde,

Reģ.Nr.90009135703

Pašvaldības ceļu sniega tīrīšanas pakalpojums Viļakas novada Susāju pagastā

(ID.Nr.SPP 2014/01 MI)

05.09.2014. Susāju pagasta pārvalde, Tautas ielā 6, Viļaka, Viļakas novads, LV-4583, pie pārvaldes sekretāres līdz 16.09.2014., plkst.14.00 Juris Prancāns, Susāju pagasta pārvaldes vadītājs, mob.: 29142740, e-pasts: susaji@vilaka.lv

Noteikumi

Susāju pagasta pārvalde,

Reģ.Nr.90009135703

Pašvaldības ceļu sniega tīrīšanas pakalpojums Viļakas novada Susāju un Medņevas pagastā

(Id.Nr.SPP 2013/01)

31.10.2013. Susāju pagasta pārvalde Tautas ielā 6, Viļaka, Viļakas novads, LV-4583

pie pārvaldes sekretāres līdz 12.11.2013., plkst.14.00

Attiecībā uz iepirkuma 1.daļu
(Susāju pagasts) – Aldis Pušpirs, Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs, mob.29243878Attiecībā uz iepirkuma 2.daļu
(Medņevas pagasts) – Pēteris Pravs, Medņevas pagasta pārvaldes vadītājs, mob.27821171

Noteikumi