Pasūtītājs
Iepirkuma priekšmets
Publicēšanas datums
Piedāvājuma iesniegšanas vieta un datums
Paredzamās līgumcenas
(bez PVN)
Informācija
Šķilbēnu pagasta pārvalde,

Reģ.Nr.90009135239

Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā

Pašvaldības ceļu seguma planēšana Viļakas novada Šķilbēnu pagastā

(ID.Nr.ŠPP 2017/1 MI)

29.05.2017. Šķilbēnu pagasta pārvalde, Meža ielā 1, c.Rekova, Šķilbēnu pagasts, Viļakas novads, pie pārvaldes lietvedes līdz 13.06.2017., plkst.15.00 Andris Mežals, Šķilbēnu pagasta pārvaldes vadītājs, mob. 264708770, e-pasts: skilbeni@vilaka.lv

Nolikums

Šķilbēnu pagasta pārvalde,

Reģ.Nr.90009135239

Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.² panta kārtībā

Pašvaldības ceļu sniega tīrīšanas pakalpojums Viļakas novada Šķilbēnu pagastā

(ID.Nr.ŠPP 2016/2 MI)

07.11.2016. Šķilbēnu pagasta pārvalde, Meža iela 1, c.Rekova, Šķilbēnu pag., Viļakas novads, LV-4587,
pie pārvaldes lietvedes līdz 22.11.2016., plkst.13.00
Andris Mežals, Šķilbēnu pagasta pārvaldes vadītājs, Šķilbēnu pagasta pārvaldes Iepirkumu komisijas loceklis, mob.26470877, e-pasts: skilbeni@vilaka.lv

Noteikumi

Šķilbēnu pagasta pārvalde,

Reģ.Nr.90009135239

Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.² panta kārtībā

Pašvaldības ceļu sniega tīrīšanas pakalpojums Viļakas novada Šķilbēnu pagastā

(ID.Nr.ŠPP 2016/1 MI)

19.10.2016. Šķilbēnu pagasta pārvalde, Meža iela 1, c.Rekova, Šķilbēnu pag., Viļakas novads, LV-4587,
pie pārvaldes lietvedes līdz 01.11.2016., plkst.13.00
Andris Mežals, Šķilbēnu pagasta pārvaldes vadītājs, Šķilbēnu pagasta pārvaldes Iepirkumu komisijas loceklis, mob.26470877, e-pasts: skilbeni@vilaka.lv

Noteikumi

Statuss: Izbeigts bez rezultātiem Pamatojums: pretendents neatbilst izvirzītajām kvalifikācijas prasībām

Šķilbēnu pagasta pārvalde, Reģ.Nr.90009135239

Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.² panta kārtībā

Malkas piegāde Viļakas novada Šķilbēnu pagasta pārvaldei

(ID.Nr.ŠPP 2015/2 MI)

31.07.2015. Šķilbēnu pagasta pārvalde, Meža iela 1, c.Rekova, Šķilbēnu pag., Viļakas novads, LV-4587,
pie pārvaldes lietvedes līdz 11.08.2015., plkst.13.00
21.00 EUR/m³ Andris Mežals, Šķilbēnu pagasta pārvaldes vadītājs, Šķilbēnu pagasta pārvaldes Iepirkumu komisijas loceklis, mob.26470877, e-pasts: skilbeni@vilaka.lv

Noteikumi

Šķilbēnu pagasta pārvalde, Reģ.Nr.90009135239

Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.² panta kārtībā

Pašvaldības ceļu sniega tīrīšanas pakalpojums Viļakas novada Šķilbēnu pagastā

(ID.Nr.ŠPP 2015/1 MI)

31.07.2015. Šķilbēnu pagasta pārvalde, Meža iela 1, c.Rekova, Šķilbēnu pag., Viļakas novads, LV-4587,
pie pārvaldes lietvedes līdz 11.08.2015., plkst.13.00
Andris Mežals, Šķilbēnu pagasta pārvaldes vadītājs, Šķilbēnu pagasta pārvaldes Iepirkumu komisijas loceklis, mob.26470877, e-pasts: skilbeni@vilaka.lv

Noteikumi

Šķilbēnu pagasta pārvalde,

Reģ.Nr.90009135239

Pašvaldības ceļu sniega tīrīšanas pakalpojums Viļakas novada Šķilbēnu pagastā

(ID.Nr.ŠPP 2014/2 MI)

31.10.2014. Viļakas novada Šķilbēnu pagasta pārvalde,

Meža iela 1, c.Rekova, Šķilbēnu pag., Viļakas novads, LV-4587
pie pārvaldes lietvedes līdz 12.11.2014., plkst.11.00

Andris Mežals, Šķilbēnu pagasta pārvaldes vadītājs, Šķilbēnu pagasta pārvaldes iepirkumu komisijas loceklis, mob.26470877

Noteikumi

Šķilbēnu pagasta pārvalde,

Reģ.Nr.90009135239

Malkas piegāde Viļakas novada Šķilbēnu pagasta pārvaldei

(ID.Nr.ŠPP 2014/1 MI)

29.10.2014. Viļakas novada Šķilbēnu pagasta pārvalde,

Meža iela 1, c.Rekova, Šķilbēnu pag., Viļakas novads, LV-4587
pie pārvaldes lietvedes līdz 11.11.2014., plkst.11.00

21 EUR/m³ Andris Mežals, Šķilbēnu pagasta pārvaldes vadītājs, Šķilbēnu pagasta pārvaldes iepirkumu komisijas loceklis, mob.26470877

Noteikumi

Šķilbēnu pagasta pārvalde,

Reģ.Nr.90009135239

Malkas piegāde Viļakas novada Šķilbēnu pagasta pārvaldei

(Id.Nr.ŠPP 2013/01 MIe)

02.10.2013. Viļakas novada Šķilbēnu pagasta pārvalde, Meža iela 1, c.Rekova, Šķilbēnu pag., Viļakas novads, LV-4587
pārvaldes sekretārei līdz 15.10.2013., plkst.11.00
Andris Mežals, Šķilbēnu pagasta pārvaldes vadītājs, Šķilbēnu pagasta pārvaldes iepirkumu komisijas loceklis, mob.26470877

Noteikumi

Šķilbēnu pagasta pārvalde,

Reģ.Nr.90009135239

Pašvaldības ceļu sniega tīrīšanas pakalpojums Viļakas novada Šķilbēnu  pagastā

(Id.Nr.ŠPP 2013/02 MIe)

02.10.2013. Viļakas novada Šķilbēnu pagasta pārvalde, Meža iela 1, c.Rekova, Šķilbēnu pag., Viļakas novads, LV-4587
pārvaldes sekretārei līdz 15.10.2013., plkst.11.00
Andris Mežals, Šķilbēnu pagasta pārvaldes vadītājs, Šķilbēnu pagasta pārvaldes iepirkumu komisijas loceklis, mob.26470877

Noteikumi