Pasūtītājs
Iepirkuma priekšmets
Publicēšanas datums
Piedāvājuma iesniegšanas vieta un datums
Paredzamās līgumcenas
(bez PVN)
Informācija
Rekavas vidusskola,

Reģ.Nr.90009135258

Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā

Ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšana Viļakas novada Rekavas vidusskolā

(ID.Nr.RVS 2017/1 MI)

04.08.2017. Rekavas vidusskola, Skolas iela 1, c.Rekova, Šķilbēnu pag., Viļakas novads, LV-4587,
pie Rekavas vidusskolas lietvedes 26.kab. (direktora kabinets) līdz 17.08.2017., plkst.13.00
Marija Vancāne, Rekavas vidusskolas lietvede, mob.29433625, e-pasts: rekava@inbox.lv

Nolikums

Statuss: pārtraukts

Pamatojums: iepirkuma uzvarētājs atteicās slēgt līgumu

Rekavas vidusskola,

Reģ.Nr.90009135258

Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.panta septītās daļas kārtībā (B.daļas iepirkums)

Ēdināšanas pakalpojums Rekavas vidusskolā

(ID.Nr.RVS 2016/2 B)

22.06.2016. Rekavas vidusskola, Skolas iela 1, c.Rekova, Šķilbēnu pag., Viļakas novads, LV-4583
pie Rekavas vidusskolas lietvedes 26.kab. (direktora kabinets) līdz 29.07.2016., plkst.12.00
Marija Vancāne, Rekavas vidusskolas lietvede, mob.29433625, e-pasts: rekava@inbox.lv

Instrukcija

Rekavas vidusskola,
Reģ.Nr.90009135258Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.panta septītās daļas kārtībā (B.daļas iepirkums)
Ēdināšanas pakalpojums Rekavas vidusskolā

(ID.Nr.RVS 2016/1 B)

11.04.2016. Rekavas vidusskola, Skolas iela 1, c.Rekova, Šķilbēnu pag., Viļakas novads, LV-4583
pie Rekavas vidusskolas lietvedes 26.kab. (direktora kabinets) līdz 29.04.2016., plkst.14.00
Marija Vancāne, Rekavas vidusskolas lietvede, mob.29433625, e-pasts: rekava@inbox.lv

Instrukcija

Statuss: Pārtraukts
Pamatojums: Nepieciešamas būtiskas izmaiņas iepirkuma dokumentos

Rekavas vidusskola,
Reģ.Nr.90009135258Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.panta septītās daļas kārtībā (B.daļas iepirkums)
Ēdināšanas pakalpojuma sniegšana Rekavas vidusskolā

(ID.Nr.RVS 2015/4 B)

26.08.2015. Rekavas vidusskola, Skolas iela 1, c.Rekova, Šķilbēnu pag., Viļakas novads, LV-4583
pie Rekavas vidusskolas lietvedes 26.kab. (direktora kabinets) līdz 11.09.2015., plkst.14.00
Mārīte Vancāne, Rekavas vidusskolas lietvede, mob.29433625, e-pasts: rekava@inbox.lv

Instrukcija

Informācija

Rekavas vidusskola,
Reģ.Nr.90009135258Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.² panta kārtībā
Rekavas vidusskolas pirmskolas izglītības grupas telpu remonts

(ID.Nr.RVS 2015/3 MI)

06.07.2015. Rekavas vidusskola, Skolas iela 1, c.Rekova, Šķilbēnu pag., Viļakas novads, LV-4583
pie Rekavas vidusskolas lietvedes 26.kab. (direktora kabinets) līdz 17.07.2015., plkst.14.00
9556.56 Aldis Koniševs, Rekavas vidusskolas Ēku un teritoriju apsaimniekošanas pārzinis, Rekavas vidusskolas Iepirkumu komisijas loceklis, mob.28607311, e-pasta adrese rekava@inbox.lv

Noteikumi

Rekavas vidusskola,
Reģ.Nr.90009135258Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.² panta kārtībā
Rekavas vidusskolas ēdināšanas bloka telpu remontdarbi

(ID.Nr.RVS 2015/2 MI)

23.04.2015. Rekavas vidusskola, Skolas iela 1, c.Rekova, Šķilbēnu pag., Viļakas novads, LV-4583
pie Rekavas vidusskolas lietvedes 26.kab. (direktora kabinets) līdz 07.05.2015., plkst.14.00
41 577.95 Aldis Koniševs, Rekavas vidusskolas Ēku un teritoriju apsaimniekošanas pārzinis, Rekavas vidusskolas Iepirkumu komisijas loceklis, mob.28607311, e-pasta adrese rekava@inbox.lv

Andris Meažals, Šķilbēnu pagasta pārvaldes vadītājs, mob.26470877

Noteikumi

Rekavas vidusskola,
Reģ.Nr.90009135258Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.² panta kārtībā
Rekavas vidusskolas ēdināšanas bloka telpu remontdarbi

(ID.Nr.RVS 2015/1 MI)

23.03.2015. Rekavas vidusskola, Skolas iela 1, c.Rekova, Šķilbēnu pag., Viļakas novads, LV-4583
pie Rekavas vidusskolas lietvedes 26.kab. (direktora kabinets) līdz 09.04.2015., plkst.14.00
41 577.95 Aldis Koniševs, Rekavas vidusskolas Ēku un teritoriju apsaimniekošanas pārzinis, Rekavas vidusskolas Iepirkumu komisijas loceklis, mob.28607311, e-pasta adrese rekava@inbox.lv

Noteikumi

Statuss: Izbeigts bez rezultātiem
Pamatojums: Visu pretendentu piedāvājumi neatbilst iepirkuma dokumentu prasībām