Pasūtītājs
Iepirkuma priekšmets
Publicēšanas datums
Piedāvājuma iesniegšanas vieta un datums
Paredzamās līgumcenas
(bez PVN)
Informācija
Medņevas pagasta pārvalde,

Reģ.Nr.90009135370

Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā

Pašvaldības ceļu uzturēšanas darbi vasaras sezonā Viļakas novada Medņevas pagastā

(ID.Nr.MPP 2017/1 MI)

29.05.2017. Medņevas pagasta pārvalde, “Pienenes”, c.Semenova, Medņevas pag., Viļakas novads, LV-4586,
pie pārvaldes lietvedes līdz 13.06.2017., plkst.14.00
Juris Prancāns, Medņevas pagasta pārvaldes vadītājs, mob.26950272, e-pasts: medneva@vilaka.lv

Nolikums

Medņevas pagasta pārvalde,

Reģ.Nr.90009135370

Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.² panta kārtībā

Pašvaldības ceļu sniega tīrīšanas pakalpojums Viļakas novada Medņevas pagastā

(ID.Nr.MPP 2016/4 MI)

07.11.2016. Medņevas pagasta pārvalde, “Pienenes”, c.Semenova, Medņevas pag., Viļakas novads, LV-4586,
pie pārvaldes lietvedes līdz 21.11.2016., plkst.14.00
Juris Prancāns, Medņevas pagasta pārvaldes vadītājs, mob.26950272, e-pasts: medneva@vilaka.lv

Noteikumi

Medņevas pagasta pārvalde,

Reģ.Nr.90009135370

Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.² panta kārtībā

Pašvaldības ceļu sniega tīrīšanas pakalpojums Viļakas novada Medņevas pagastā

(ID.Nr.MPP 2016/3 MI)

19.10.2016. Medņevas pagasta pārvalde, „Pienenes”, c.Semenova, Medņevas pag., Viļakas novads, LV-4586,
pie pārvaldes lietvedes līdz 01.11.2016., plkst.14.00
Juris Prancāns, Medņevas pagasta pārvaldes vadītājs, mob.26950272, e-pasts: medneva@vilaka.lv

Noteikumi

Statuss: Izbeigts bez rezultātiemPamatojums: pretendenti neatbilst izvirzītajam kvalifikācijas prasībām

Medņevas pagasta pārvalde, Reģ.Nr.90009135703

Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.² panta kārtībā

Pašvaldības ceļu uzturēšanas darbi vasaras sezonā Viļakas novada Medņevas pagastā

(ID.Nr.MPP 2016/2 MI)

01.04.2016. Medņevas pagasta pārvalde, „Pienenes”, c.Semenova, Medņevas pag., Viļakas novads, LV-4586, pie pārvaldes sekretāres līdz 12.04.2016., plkst.14.00 Juris Prancāns, Medņevas pagasta pārvaldes vadītājs, mob.29142740, e-pasts: medneva@vilaka.lv

Noteikumi

Medņevas pagasta pārvalde, Reģ.Nr.90009135703

Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.² panta kārtībā

Pašvaldības ceļu uzturēšanas darbi vasaras sezonā Viļakas novada Medņevas pagastā

(ID.Nr.MPP 2016/1 MI)

23.03.2016. Medņevas pagasta pārvalde, „Pienenes”, c.Semenova, Medņevas pag., Viļakas novads, LV-4586, pie pārvaldes sekretāres līdz 07.04.2016., plkst.14.00 Juris Prancāns, Medņevas pagasta pārvaldes vadītājs, mob.29142740, e-pasts: medneva@vilaka.lv

Noteikumi

Statuss: Pārtraukts
Pamatojums: Nepieciešamas būtiskas izmaiņas iepirkuma dokumentos

Medņevas pagasta pārvalde, Reģ.Nr.90009135370

Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.² panta kārtībā

Pašvaldības ceļu sniega tīrīšanas pakalpojums Viļakas novada Medņevas pagastā

(ID.Nr.MPP 2015/3 MI)

31.07.2015. Medņevas pagasta pārvalde, “Pienenes”, c.Semenova, Medņevas pag., Viļakas novads, LV-4586,
pie pārvaldes lietvedes līdz 11.08.2015., plkst.14.00
Juris Prancāns, Medņevas pagasta pārvaldes vadītājs, mob.29142740, e-pasts: medneva@vilaka.lv

Noteikumi

Medņevas pagasta pārvalde, Reģ.Nr.90009135370

Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.² panta kārtībā

Pašvaldības ceļu uzturēšanas darbi vasaras sezonā Viļakas novada Medņevas pagastā

(ID.Nr.VND 2015/2 MI)

10.04.2015. Medņevas pagasta pārvalde, “Pienenes”, c.Semenova, Medņevas pag., Viļakas novads, LV-4586,
pie pārvaldes lietvedes līdz 23.04.2015., plkst.14.00
Juris Prancāns, Medņevas pagasta pārvaldes p.i., mob. 29142740, e-pasts: medneva@vilaka.lv

Noteikumi

Medņevas pagasta pārvalde, Reģ.Nr.90009135370

Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.² panta kārtībā

Pašvaldības ceļu uzturēšanas darbi vasaras sezonā Viļakas novada Medņevas pagastā

(ID.Nr.VND 2015/1 MI)

09.04.2015. Medņevas pagasta pārvalde, “Pienenes”, c.Semenova, Medņevas pag., Viļakas novads, LV-4586,
pie pārvaldes lietvedes līdz 24.04.2015., plkst.14.00
Juris Prancāns, Medņevas pagasta pārvaldes p.i., mob. 29142740, e-pasts: susaji@vilaka.lv

Noteikumi

Statuss: Pārtraukts

Pamatojums: Nepieciešamas būtiskas izmaiņas iepirkuma procedūras dokumentos