Pasūtītājs
Iepirkuma priekšmets, dalībnieki, līgumcena (bez PVN)
Lēmums, tā
pieņemšanas
datums
Žīguru pagasta pārvalde,

Reģ.Nr.90009135760

Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā

Šķeldas piegāde Viļakas novada Žīguru pagasta pārvaldei (ID.Nr.ŽPP 2017/2 MI)

Piegādātājs: Alūksnes rajona Mārkalnes pagasta I.Dorofejeva zemnieka saimniecību “TVAIKONĪTIS”, Reģ.Nr.44101034562

Līgumcena: EUR 31 790.00 jeb 9.35 EUR/ ber m³

03.01.2018.

Lēmums

Žīguru pagasta pārvalde,

Reģ.Nr.90009135760

Publisko iepirkumu likuma 8.² panta kārtībā

Šķeldas piegāde Viļakas novada Žīguru pagasta pārvaldei

(ID.Nr.ŽPP 2017/1 MI)

Piegādātājs: Alūksnes rajona Mārkalnes pagasta I.Dorofejeva zemnieka saimniecība “TVAIKONĪTIS”, Reģ.Nr.44101034562

Līgumcena: EUR 26 520.00 (7.80 EUR/ ber m³)

13.02.2017.

Lēmums

Žīguru pagasta pārvalde,

Reģ.Nr.90009135760

Publisko iepirkumu likuma 8.² panta kārtībā

Malkas piegāde Žīguru pagasta pārvaldei

(ŽPP 2015/1 MI)

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “OZOLMEŽI”, Reģ.Nr.44103053727

Līgumcena – EUR 39 203.00

30.11.2015.

Lēmums