Pasūtītājs
Iepirkuma priekšmets, dalībnieki, līgumcena (bez PVN)
Lēmums, tā
pieņemšanas
datums
Viļakas Valsts ģimnāzija,

Reģ.Nr.90009135879

Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.² panta kārtībā

Malkas piegāde Viļakas Valsts ģimnāzijai

(ID.Nr.VVĢ 2016/1 MI)

Piegādātājs: Ludzas rajona Zvirgzdenes pagasta zemnieku saimniecībai “LAPEGLES 2”, Reģ.Nr.46801000785

Līgumcena: EUR 15 112.00 (18.89 EUR/m³)

26.09.2016.

Lēmums

Viļakas Valsts ģimnāzija,

Reģ.Nr.90009135879

Publisko iepirkumu likuma 8.² panta kārtībā

Malkas piegāde Viļakas Valsts ģimnāzijai

(ID.Nr.VVĢ 2015/1 MI)

Piegādātājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “DOLO”,

Reģ.Nr.42403009378

Līgumcena – 20.85 EUR/ m³ (bez PVN)

24.08.2015.

Lēmums

Viļakas Valsts ģimnāzija,

Reģ.Nr.90009135879

Publisko iepirkumu likuma 8.² panta kārtībā

Malkas piegāde Viļakas Valsts ģimnāzijai

(ID.Nr.VVĢ 2014/01 MI)

Piegādātājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “DOLO”,

Reģ.Nr.42403009378

Līgumcena – EUR 20.85 (bez PVN) par 1 m³ malkas

08.10.2014.

Lēmums

Viļakas Valsts ģimnāzija,

Reģ.Nr.90009135879

Malkas piegāde Viļakas Valsts ģimnāzijai

(Id.Nr.VVĢ 2013/01 MIe)

Pakalpojuma sniedzējs: SIA “DOLO”, Reģ.Nr.42403009378

Līgumcena – Ls 13 650.00

27.09.2013.

Lēmums