Pasūtītājs
Iepirkuma priekšmets, dalībnieki, līgumcena (bez PVN)
Lēmums, tā
pieņemšanas
datums
Viļakas sociālās aprūpes centrs,

Reģ.Nr.90009135826

Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā

Pārtikas piegāde Viļakas novada sociālās aprūpes iestādēm

(ID.Nr.VSAC 2017/1 MI)

Piegādātāji:

1.daļa – Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „RĒZEKNES GAĻAS KOMBINĀTS”, Reģ.Nr.42403012397

Līgumcena: EUR 4099.56

3.daļa – Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „RĒZEKNES GAĻAS KOMBINĀTS”, Reģ.Nr.42403012397

Līgumcena: EUR 2444.76

6.daļa – Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „MARIJAS CENTRS”, Reģ.Nr.42403007447

Līgumcena: EUR 3224.07

7.daļa – Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „MARIJAS CENTRS”, Reģ.Nr.42403007447

Līgumcena: EUR 1101.32

8.daļa – Akciju sabiedrība „RANKAS PIENS”, Reģ.Nr.44603001356

Līgumcena: EUR 7340.24

11.daļa – Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „MARIJAS CENTRS”, Reģ.Nr.42403007447

Līgumcena: EUR 1110.12

12.daļa – Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „MARIJAS CENTRS”, Reģ.Nr.42403007447

Līgumcena: EUR 1598.40

Iepirkums 2., 4., 5., 9., 10., 13.daļā izbeigts bez rezultāta.

Pamatojums: 2., 4., 5., 9., 10., 13.iepirkuma daļās nav iesniegts neviens nolikuma prasībām atbilstošs piedāvājums, bet 4.daļā – vispār nav iesniegti piedāvājumi.

12.12.2017.

Lēmums

Kopvērtējuma tabulas