Pasūtītājs
Iepirkuma priekšmets, dalībnieki, līgumcena (bez PVN)
Lēmums, tā
pieņemšanas
datums
Viļakas novada dome,

Reģ.Nr.90009115618

Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā

Viļakas pilsētas brīvdabas estrādes jumta būvniecība (ID.Nr.VND 2017/44 MI)

Piegādātājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “NEJSS”, Reģ.Nr.55403038821

Līgumcena: EUR 164 281.23

01.11.2017.

Lēmums

Viļakas novada dome,

Reģ.Nr.90009115618

Atklāts konkurss

Malkas piegāde Viļakas novada Kupravas pagasta pārvaldei

(ID.Nr.VND 2017/43 AK)

Piegādātājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “TAKO SD”, Reģ.Nr.52403023551

Līgumcena: EUR 52 000.00 jeb 26.00 EUR/m3

31.10.2017.

Ziņojums

Viļakas novada dome,

Reģ.Nr.90009115618

Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā

Laukuma izbūve (grants segums) un teritorijas labiekārtošana Viļakas novada Šķilbēnu pagasta Dubļovas ciemā, 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” trešās projektu iesniegumu atlases kārtas “Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā Latgales plānošanas reģiona attīstības programmas pielikumā noteikto teritoriju pašvaldībās” ietvaros

(ID.Nr.VND 2017/41 ERAF MI)

Piegādātājs: SIA “MITBAU AC”, Reģ.Nr.43603066688

Līgumcena: EUR 27 698.07

12.10.2017.

Lēmums

Viļakas novada dome,

Reģ.Nr.90009115618

Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā

Piebraucamā ceļa un izkraušanas laukuma (asfaltbetons + grants segums) izbūve Viļakas novada Šķilbēnu pagasta Šķilbanu ciemā, 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” trešās projektu iesniegumu atlases kārtas “Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā Latgales plānošanas reģiona attīstības programmas pielikumā noteikto teritoriju pašvaldībās” ietvaros

(ID.Nr.VND 2017/40 ERAF MI)

Statuss: izbeigts bez rezultāta

Pamatojums: visu piedāvājumu cenas pārsniedz mazā iepirkuma robežslieksni

12.10.2017.

Lēmums

Viļakas novada dome,

Reģ.Nr.90009115618

Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā

Asfaltbetona ceļa seguma izbūve Viļakas novada Vecumu pagasta Borisovā, 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” trešās projektu iesniegumu atlases kārtas “Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā Latgales plānošanas reģiona attīstības programmas pielikumā noteikto teritoriju pašvaldībās” ietvaros

(ID.Nr.VND 2017/39 ERAF MI)

Piegādātājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “DSM Meistari”, Reģ.Nr.40103884728

Līgumcena: EUR 116 188.15

03.10.2017.

Lēmums

Viļakas novada dome,

Reģ.Nr.90009115618

Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā

Asfaltbetona seguma atjaunošana Viļakas pilsētas Garnizona ielai – papilddarbi

(ID.Nr.VND 2017/42 MI)

Piegādātājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “V.J.M. Būve”, Reģ.Nr.42403032196

Līgumcena: EUR 23 658.70

15.09.2017.

Lēmums

Viļakas novada dome,

Reģ.Nr.90009115618

Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā

Viļakas pilsētas brīvdabas estrādes jumta būvniecība

(ID.Nr.VND 2017/38 MI)

Statuss: pārtraukts

Pamatojums: Sakarā ar Viļakas novada teritorijā izsludināto ārkārtas situāciju saistībā ar lielo nokrišņu daudzumu un plūdu radītajiem zaudējumiem, kas prasa tūlītēju pašvaldības rīcību un neparedzētus finansiālos ieguldījumus, Viļakas novada dome šī budžeta gada ietvaros vairs nevar nodrošināt Viļakas pilsētas brīvdabas estrādes jumta būvniecības finansēšanu

05.09.2017.

Lēmums

Atkārtots rezultātu paziņojums

Viļakas novada dome,

Reģ.Nr.90009115618

Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā

Viļakas pilsētas brīvdabas estrādes jumta būvniecība

(ID.Nr.VND 2017/38 MI)

Piegādātājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “NEJSS”, Reģ.Nr.44103073494

Līgumcena: EUR 163 370.34

28.08.2017.

Lēmums

Viļakas novada dome,

Reģ.Nr.90009115618

Atklāts konkurss

Viļakas novada pašvaldības grants ceļu pārbūves būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība

(ID.Nr.VND 2017/34/ELFLA AK)

Piegādātājs:

iepirkuma 1.daļa – Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Projekts EAE”, Reģ.Nr.44103073494

Līgumcena: EUR 7899.00

iepirkuma 2.daļa – Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Projekts EAE”, Reģ.Nr.44103073494

Līgumcena: EUR 5899.00

iepirkuma 3.daļa – Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Projekts EAE”, Reģ.Nr.44103073494

Līgumcena: EUR 8899.00

iepirkuma 4.daļa – Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Projekts EAE”, Reģ.Nr.44103073494

Līgumcena: EUR 5299.00

iepirkuma 5.daļa – Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Projekts EAE”, Reģ.Nr.44103073494

Līgumcena: EUR 3899.00

iepirkuma 6.daļa – Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Projekts EAE”, Reģ.Nr.44103073494

Līgumcena: EUR 3799.00

23.08.2017.

Ziņojums

Viļakas novada dome,

Reģ.Nr.90009115618

Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā

Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība piebraucamā ceļa izbūvei (asfaltbetons) un pieguļošās teritorijas sakārtošanai, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām Latgales programmas ietvaros

ID.Nr.VND 2017/37/ERAF MI

Piegādātājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Intergeo Baltic”, Reģ.Nr.40103884728

Līgumcena: EUR 7200.00

17.08.2017.

Lēmums

Viļakas novada dome,

Reģ.Nr.90009115618

Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā

Ietves seguma atjaunošana Viļakas novada Žīguru pagasta Viļakas ielai

ID.Nr.VND 2017/36 MI

Piegādātājs: SIA “Vigo MV”, Reģ.Nr.52403022471

Līgumcena: EUR 13 936.56

10.08.2017.

Lēmums

Viļakas novada dome,

Reģ.Nr.90009115618

Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā

Grants seguma atjaunošana ar ūdens atvades sistēmas sakārtošanu Viļakas novada Žīguru pagasta Skolas ielai

ID.Nr.VND 2017/35 MI

Piegādātājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “V.J.M. Būve”, Reģ.Nr.42403032196

Līgumcena: EUR 44 496.70

09.08.2017.

Lēmums

Viļakas novada dome,

Reģ.Nr.90009115618

Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā

Ietves seguma atjaunošana Viļakas pilsētas Pļavu ielai

ID.Nr.VND 2017/33 MI

Piegādātājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “LIEPAS Z”, Reģ.Nr.43401000142

Līgumcena: EUR 21 304.60

28.07.2017.

Lēmums

Viļakas novada dome,

Reģ.Nr.90009115618

Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā

Grants seguma atjaunošana ar ūdens atvades sistēmas sakārtošanu Viļakas pilsētas Jāņu ielai

ID.Nr.VND 2017/32 MI

Piegādātājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “LIEPAS Z”, Reģ.Nr.43401000142

Līgumcena: EUR 30 128.54

28.07.2017.

Lēmums

Viļakas novada dome,

Reģ.Nr.90009115618

Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā

Grants seguma atjaunošana ar ūdens atvades sistēmas sakārtošanu Viļakas pilsētas Pļavu ielai

ID.Nr.VND 2017/31 MI

Piegādātājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “LIEPAS Z”, Reģ.Nr.43401000142

Līgumcena: EUR 18 063.76

27.07.2017.

Lēmums