2021

2019

2018

2017

2016

14.09.2016. Būvdarbu līgums Nr.24 Par Viļakas pilsētas Ostratu ielas posma grants seguma atjaunošanu ar ūdens atvades sistēmas sakārtošanu (pdf)

2015