Pasūtītājs
Iepirkuma priekšmets, dalībnieki, līgumcena (bez PVN)
Lēmums, tā
pieņemšanas
datums
Viļakas novada dome,

Reģ.Nr.90009115618

Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā

Apkures katla (800 kW) piegāde

ID.Nr.VND 2018/39 MI

Piegādātājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “RPL montāža”, Reģ.Nr.40103808989

Līgumcena – EUR 11 400.00

04.12.2018.

Lēmums

Viļakas novada dome,

Reģ.Nr.90009115618

Atklāts konkurss

Viļakas Valsts ģimnāzijas ēkas pārbūve ERAF darbības programmas projekta “Modernizēt mācību vidi Viļakas Valsts ģimnāzijā” ietvaros

(ID.Nr.VND 2018/14/ERAF AK)

Statuss: pārtraukts

Pamatojums: Atklātā konkursā ir piedalījies un piedāvājumu iesniedzis tikai viens pretendents, tādēļ, pasūtītāja ieskatā, nav bijusi pietiekama konkurence cenas piedāvājumam

27.09.2018.

Ziņojums

Atkārtots rezultātu paziņojums

Viļakas novada dome,

Reģ.Nr.90009115618

Atklāts konkurss

Rekreācijas zonas izveidošana teritorijā pie Viļakas ezera, sakārtojot ezeram pieguļošās degradētās un neizmantotās teritorijas un izbūvējot komunikācijas

ID.Nr.VND 2018/23/ERAF AK

Statuss: pārtraukts

Pamatojums: Atklātā konkursā ir piedalījies un piedāvājumu iesniedzis tikai viens pretendents, tādēļ, pasūtītāja ieskatā, nav bijusi pietiekama konkurence cenas piedāvājumam

26.09.2018.

Ziņojums

Viļakas novada dome,

Reģ.Nr.90009115618

Atklāts konkurss

Degvielas piegāde Viļakas novada pašvaldībai

(ID.Nr.VND 2018/15 AK)

Iepirkuma 1.daļa:

Piegādātājs: Susāju pagasta zemnieku saimniecība “STĀRĶI”, Reģ.Nr.53401006541

Līgumcena – EUR 314 659.50

Iepirkuma 2.daļa:

Statuss: izbeigts bez rezultātiem

Pamatojums: nav iesniegts neviens piedāvājums

Iepirkuma 3.daļa:

Piegādātājs: AS “VIADA Baltija”, Reģ.Nr.40103867145

Līgumcena – EUR 17 598.00

Iepirkuma 4.daļa:

Piegādātājs: AS “VIADA Baltija”, Reģ.Nr.40103867145

Līgumcena – EUR 31 200.00

10.09.2018.

Ziņojums

Viļakas novada dome,

Reģ.Nr.90009115618

Atklāts konkurss

Grants seguma ceļa “Upīte-Ivanovka-Borisova” pārbūve Viļakas novada Šķilbēnu pagastā – I kārta

(ID.Nr.VND 2018/8/ELFLA AK)

Statuss: pārtraukts

Pamatojums: saskaņā ar atklāta konkursa nolikuma 5.1.punktu, ja projekta iesniegums netiks apstiprināts, iepirkuma līgums netiks slēgts, un iepirkuma procedūra tiks pārtraukta

31.08.2018.

Ziņojums

Atkārtots rezultātu paziņojums

Viļakas novada dome,

Reģ.Nr.90009115618

Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā

Jauna pasažieru autobusa (18-vietīga) piegāde Viļakas novada domei

(ID.Nr.VND 2018/35 MI)

Piegādātājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “FS Noma”, Reģ.Nr.40103440166

Līgumcena – EUR 37 450.00

27.08.2018.

Lēmums

Viļakas novada dome,

Reģ.Nr.90009115618

 

Atklāts konkurss

Grants seguma ceļa “Upīte-Pakašova-Stabļova” pārbūve Viļakas novada Šķilbēnu pagastā

(ID.Nr.VND 2018/25/ELFLA AK)

Statuss: pārtraukts

Pamatojums: saskaņā ar atklāta konkursa nolikuma 5.1.punktu, ja projekta iesniegums netiks apstiprināts, iepirkuma līgums netiks slēgts, un iepirkuma procedūra tiks pārtraukta

02.08.2018.

Ziņojums

Viļakas novada dome,

Reģ.Nr.90009115618

Atklāts konkurss

Grants seguma ceļa “Plešova-Siševa” pārbūve Viļakas novada Šķilbēnu pagastā

(ID.Nr.VND 2018/24/ELFLA AK)

Piegādātājs: SIA “Rubate”, Reģ.Nr.40003291605

Līgumcena: EUR 258 561.91

31.07.2018.

Ziņojums

Viļakas novada dome,

Reģ.Nr.90009115618

Atklāts konkurss

Elektroenerģijas piegāde Viļakas novada pašvaldībai

(ID.Nr.VND 2018/16 AK)

Piegādātājs: Akciju sabiedrībai “Latvenergo”, Reģ.Nr.40003032949

Līgumcena: EUR 157 131.81

26.07.2018.

Ziņojums

Viļakas novada dome,

Reģ.Nr.90009115618

Atklāts konkurss

Viļakas Valsts ģimnāzijas ēkas pārbūve ERAF darbības programmas projekta “Modernizēt mācību vidi Viļakas Valsts ģimnāzijā” ietvaros

(ID.Nr.VND 2018/14/ERAF MI)

Piegādātājs: Personu apvienība SIA “ĢL Konsultants”, Reģ.Nr.40103242818 un Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “LVS Building”, Reģ.Nr.40103468575

Līgumcena: EUR 890 000.00

12.07.2018.

Ziņojums

Viļakas novada dome,

Reģ.Nr.90009115618

Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā

Asfaltbetona seguma uzklāšana Viļakas pilsētas tirgus laukumam

(ID.Nr.VND 2018/27 MI)

Piegādātājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “DSM Meistari”, Reģ.Nr.41503068400

Līgumcena: EUR 34 685.43

04.07.2018.

Lēmums

Viļakas novada dome,

Reģ.Nr.90009115618

Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā

Jauna pasažieru autobusa (18-vietīga) piegāde Viļakas novada domei

(ID.Nr.VND 2018/26 MI)

Statuss: izbeigts bez rezultāta

Pamatojums: iesniegti iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām neatbilstoši piedāvājumi

28.06.2018.

Lēmums

Viļakas novada dome,

Reģ.Nr.90009115618

Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā

Grants seguma atjaunošana Viļakas pilsētas Ziedu ielai

(ID.Nr.VND 2018/22 MI)

Piegādātājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “V.J.M. Būve”, Reģ.Nr.42403032196

Līgumcena – EUR 35 406.27

27.05.2018.

Lēmums

Viļakas novada dome,

Reģ.Nr.90009115618

Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā

Grants seguma atjaunošana Viļakas pilsētas Krasta ielai

(ID.Nr.VND 2018/19 MI)

Piegādātājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “V.J.M. Būve”, Reģ.Nr.42403032196

Līgumcena – EUR 13 285.65

26.06.2018.

Lēmums

Viļakas novada dome,

Reģ.Nr.90009115618

Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā

Grants seguma atjaunošana Viļakas pilsētas Vārpu ielai

(ID.Nr.VND 2018/21 MI)

Piegādātājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “V.J.M. Būve”, Reģ.Nr.42403032196

Līgumcena – EUR 27 977.80

25.06.2018.

Lēmums

Viļakas novada dome,

Reģ.Nr.90009115618

Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā

Ietves seguma atjaunošana Viļakas pilsētas Liepnas ielai

(ID.Nr.VND 2018/20 MI)

Piegādātājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “V.J.M. Būve”, Reģ.Nr.42403032196

Līgumcena – EUR 22 932.61

25.06.2018.

Lēmums

Viļakas novada dome,

Reģ.Nr.90009115618

Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā

Grants seguma atjaunošana Viļakas pilsētas Kalna ielai

(ID.Nr.VND 2018/18 MI)

Piegādātājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “V.J.M. Būve”, Reģ.Nr.42403032196

Līgumcena – EUR 33 341.92

21.06.2018.

 

Lēmums

Viļakas novada dome,

Reģ.Nr.90009115618

Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā

Grants seguma atjaunošana Viļakas pilsētas Eržepoles ielai

(ID.Nr.VND 2018/17 MI)

Piegādātājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “V.J.M. Būve”, Reģ.Nr.42403032196

Līgumcena – EUR 41 453.69

21.06.2018.

Lēmums

Viļakas novada dome,

Reģ.Nr.90009115618

Atklāts konkurss

Grants seguma ceļu “Kozīne-Gubeņi” un “Repkova-Ņemecki” pārbūve Viļakas novada Vecumu pagastā

(ID.Nr.VND 2018/6/ELFLA AK)

Piegādātājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “LIMBAŽU MELIO”, Reģ.Nr.44103005267

Līgumcena – EUR 224 144.72

29.05.2018.

Ziņojums

Viļakas novada dome,

Reģ.Nr.90009115618

Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā

Viļakas Valsts ģimnāzijas sporta zāles remontdarbi ERAF darbības programmas ietvaros

(ID.Nr.VND 2018/12/ERAF MI)

Piegādātājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “OZOLMĀJAS”, Reģ.Nr.43201016545

Līgumcena – EUR 16 878.58

25.05.2018.

Lēmums

Viļakas novada dome,

Reģ.Nr.90009115618

Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā

Jaunas vieglās automašīnas piegāde Viļakas novada domei

(ID.Nr.VND 2018/13 MI)

Piegādātājs: Akciju sabiedrība “WESS”, Reģ.Nr.40003056294

Līgumcena – EUR 32 561.98

25.05.2018.

Lēmums

Viļakas novada dome,

Reģ.Nr.90009115618

Atklāts konkurss

Grants seguma ceļa “Upīte-Ivanovka-Borisova” pārbūve Viļakas novada Šķilbēnu pagastā – I kārta

(ID.Nr.VND 2018/8/ELFLA AK)

Piegādātājs: Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “V.J.M. BŪVE”, Reģ.Nr.42403032196

Līgumcena – EUR 97 077.54

23.05.2018.

Ziņojums

Viļakas novada dome,

Reģ.Nr.90009115618

Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā

Vides dizaina elementa uzstādīšana un atpūtas vietas labiekārtošana Viļakas pilsētā

(ID.Nr.VND 2018/11 MI)

Piegādātājs: SIA “ĢL Konsultants”, Reģ.Nr.40103242818

Līgumcena – EUR 66 500.00

14.05.2018.

Lēmums

Viļakas novada dome,

Reģ.Nr.90009115618

Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā

Upītes tautas nama ēkas pārbūve

(ID.Nr.VND 2018/10 MI)

Statuss: izbeigts bez rezultāta

Pamatojums: vispār nav iesniegti piedāvājumi

14.05.2018.

Lēmums

Viļakas novada dome,

Reģ.Nr.90009115618

Atklāts konkurss

Grants seguma ceļu “Semenova-Loduma-Truļļova-Bahmatova” pārbūve Viļakas novada Medņevas pagastā

(ID.Nr.VND 2018/7/ELFLA AK)

Piegādātājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “V.J.M. BŪVE”, Reģ.Nr.42403032196

Līgumcena – EUR 256 570.55

11.05.2018.

Ziņojums

Viļakas novada dome,

Reģ.Nr.90009115618

Atklāts konkurss

Grants seguma Dīķa ielas pārbūve Viļakas novada Šķilbēnu pagasta Šķilbanu ciemā

(ID.Nr.VND 2018/9/ELFLA AK)

Piegādātājs: SIA “Rubate”, Reģ.Nr.40003291605

Līgumcena – EUR 118 809.36

24.04.2018.

Ziņojums

Viļakas novada dome,

Reģ.Nr.90009115618

Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā

Jaunas vieglās automašīnas piegāde Viļakas novada domei

(ID.Nr.VND 2018/5 MI)

Statuss: pārtraukts

Pamatojums: nepieciešamas izmaiņas tehniskajā specifikācijā

10.04.2018.

Lēmums

Viļakas novada dome,

Reģ.Nr.90009115618

Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā

Piebraucamā ceļa izbūve (asfaltbetons) un pieguļošās teritorijas sakārtošana objektā “Sola”, Susāju pagastā, Viļakas novadā Latgales programmas ietvaros

(ID.Nr.VND 2018/4/ERAF MI)

Piegādātājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “V.J.M. Būve”, Reģ.Nr.42403032196

Līgumcena – EUR 143 918.43

15.03.2018.

Lēmums

Viļakas novada dome,

Reģ.Nr.90009115618

Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā

Celiņu bruģēšanas darbi Viļakas ezera pludmales labiekārtošanai LVAF projekta realizācijas ietvaros

ID.Nr.VND 2018/3/LVAF MI

Piegādātājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “5V”, Reģ.Nr.42403024305

Līgumcena – EUR 22 056.96

08.02.2018.

Lēmums

Viļakas novada dome,

Reģ.Nr.90009115618

Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā

Viļakas novada Šķilbēnu pagasta pašvaldības grants seguma ceļu pārbūves būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība

ID.Nr.VND 2018/2/ELFLA MI

Piegādātāji:

Iepirkuma 1.daļa – Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Global Project”, Reģ.Nr.40103524162

Līgumcena – EUR 2400.00

Iepirkuma 2.daļa – Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Global Project”, Reģ.Nr.40103524162

Līgumcena – EUR 2400.00

02.02.2018.

Lēmums

Viļakas novada dome,

Reģ.Nr.90009115618

Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā

Būvekspertīzes veikšana Viļakas novada domes pasūtītajam būvprojektam „Biznesa inkubatora izveide”

ID.Nr.VND 2018/1 MI

Statuss: pārtraukts

Pamatojums: piedāvātā līgumcena pārsniedz Pasūtītāja plānoto līgumcenu

30.01.2018.

Lēmums

Atkārtots rezultātu paziņojums

Viļakas novada dome,

Reģ.Nr.90009115618

Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā

Būvekspertīzes veikšana Viļakas novada domes pasūtītajam būvprojektam “Biznesa inkubatora izveide”

ID.Nr.VND 2018/1 MI

Piegādātājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “2i consult”, Reģ.Nr.40103724944

Līgumcena: EUR 9500.00

25.01.2018.

Lēmums

Viļakas novada dome,

Reģ.Nr.90009115618

Atklāts konkurss

Upītes tautas nama ēkas pārbūve

ID.Nr.VND 2017/2 AK

Statuss: pārtraukts

Pamatojums: saņemta informācija par projekta iesnieguma noraidījumu

10.01.2018.