Pasūtītājs
Iepirkuma priekšmets, dalībnieki, līgumcena (bez PVN)
Lēmums, tā
pieņemšanas
datums
Viļakas novada dome,

Reģ.Nr.90009115618

Atklāts konkurss

Jauna pasažieru autobusa (M2 kategorija, 19+1) piegāde Viļakas novada domei

ID.Nr.VND 2017/15 AK

Statuss: pārtraukts

Pamatojums: nepieciešamas izmaiņas tehniskajā specifikācijā

24.07.2017.

Ziņojums

Atkārtots rezultātu paziņojums

Viļakas novada dome,

Reģ.Nr.90009115618

Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā

Zivju mazuļu piegāde un ielaišana Viļakas ezerā

ID.Nr.VND 2017/30 MI

Statuss: izbeigts bez rezultāta

Pamatojums: vispār nav iesniegti piedāvājumi

21.07.2017.

Lēmums

Viļakas novada dome,

Reģ.Nr.90009115618

Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā

Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība teritoriju revitalizācijai, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām Latgales programmas ietvaros

ID.Nr.VND 2017/26 MI

Statuss: izbeigts bez rezultāta

Pamatojums: iesniegti iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām neatbilstoši piedāvājumi

21.07.2017.

Lēmums

Viļakas novada dome,

Reģ.Nr.90009115618

Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā

Teritorijas attīrīšana no būvgružiem Viļakas pilsētas objektā „Linu fabrika”

ID.Nr.VND 2017/29 MI

Piegādātājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “ATR”, Reģ.Nr.44103106776

Līgumcena: EUR 52 000.01

21.07.2017.

Lēmums

Viļakas novada dome,

Reģ.Nr.90009115618

Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā

Rekovas kultūras centra būvniecības 2.kārta

ID.Nr.VND 2017/25 MI

Piegādātājs: Sabiedrību ar ierobežotu atbildību “ArhiProf”, Reģ.Nr.40103927660

Līgumcena: EUR 144 106.35

18.07.2017.

Lēmums

Viļakas novada dome,

Reģ.Nr.90009115618

Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā

Rekavas vidusskolas telpu remonts

ID.Nr.VND 2017/22 MI

Statuss: Pārtraukts

Pamatojums: tikai viena pretendenta piedāvātā līgumcena iekļaujas pasūtītāja plānotajās izmaksās, bet tā piedāvājums ir noraidāms kā neatbilstošs iepirkuma nolikuma prasībām; pārējo pretendentu līgumcenas būtiski pārsniedz pasūtītāja plānotās izmaksas

07.07.2017.

Lēmums

Viļakas novada dome,

Reģ.Nr.90009115618

Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā

Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība rekreācijas zonas izveidošanai teritorijā pie Viļakas ezera, sakārtojot ezeram pieguļošās degradētās un neizmantotās teritorijas un izbūvējot komunikācijas

ID.Nr.VND 2017/23 MI

Piegādātājs: SIA “BM-projekts”, Reģ.Nr.40103196966

Līgumcena: EUR 21 283.00

05.07.2017.

Lēmums

Viļakas novada dome,

Reģ.Nr.90009115618

Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā

Grants seguma atjaunošana Viļakas pilsētas Šķērsielā un Smilšu ielā

ID.Nr.VND 2017/21 MI

Piegādātāji:

Iepirkuma 1.daļa:

Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “LIEPAS Z”, Reģ.Nr.43401000142

Līgumcena: EUR 15 209.50

Iepirkuma 2.daļa:

Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “V.J.M. Būve”, Reģ.Nr.42403032196

Līgumcena: EUR 24 641.74

30.06.2017.

Lēmums

Viļakas novada dome,

Reģ.Nr.90009115618

Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā

Asfaltbetona seguma atjaunošana Viļakas pilsētas Garnizona ielai

ID.Nr.VND 2017/20 MI

Piegādātājs: Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “V.J.M. Būve”, Reģ.Nr.42403032196

Līgumcena: EUR 108 756.24

30.06.2017.

Lēmums

Viļakas novada dome,

Reģ.Nr.90009115618

Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā

Asfaltbetona seguma atjaunošana Viļakas pilsētas Zemnieku un Dzirnavu ielai

ID.Nr.VND 2017/19 MI

Piegādātājs: Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “V.J.M. Būve”, Reģ.Nr.42403032196

Līgumcena:

Iepirkuma 1.daļa – EUR 21 919.84

Iepirkuma 2.daļa – EUR 10 679.15

30.06.2017.

Lēmums

Viļakas novada dome,

Reģ.Nr.90009115618

Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā

Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība viesnīcas kompleksa būvniecībai Viļakā

ID.Nr.VND 2017/17 MI

Piegādātājs: Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “TURSONS”, Reģ.Nr.40003010053

Līgumcena: EUR 38 000.00

28.06.2017.

Lēmums

Viļakas novada dome,

Reģ.Nr.90009115618

Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā

Grants seguma atjaunošana ar dubulto virsmas apstrādi Viļakas pilsētas Pļavu un Jāņu ielai (ID.Nr.VND 2017/18 MI)

Statuss: Pārtraukts

Pamatojums: tika iesniegts tikai viens piedāvājums un tā cenas  būtiski pārsniedz pasūtītāja plānotās izmaksas

27.06.2017.

Lēmums

Viļakas novada dome,

Reģ.Nr.90009115618

Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā

Pašvaldības ceļu seguma nodilumkārtas atjaunošana Viļakas novada Šķilbēnu pagastā

(ID.Nr.VND 2017/16 AK)

Piegādātājs Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “LIEPAS Z”, Reģ.Nr.43401000142

Līgumcena: EUR EUR 27 000.00

21.06.2017.

Lēmums

Viļakas novada dome,

Reģ.Nr.90009115618

Atklāts konkurss

Jauna pasažieru autobusa (M2 kategorija, 19+1) piegāde Viļakas novada domei

(ID.Nr.VND 2017/15 AK)

Piegādātājs: “MONO” filiāle “ITC Latvija”, Reģ.Nr.40003258085

Līgumcena: EUR 49 500.00

21.06.2017.

Ziņojums

Viļakas novada dome,

Reģ.Nr.90009115618

Atklāts konkurss

Rotaļu laukumu iekārtu piegāde un uzstādīšana

(ID.Nr.VND 2017/13 AK)

Piegādātājs: Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “GoPlay”, Reģ.Nr.40103886697

Līgumcenas:

1.daļa – EUR 27 302.00;

2.daļa – EUR 40 372.00

20.06.2017.

Ziņojums

Viļakas novada dome,

Reģ.Nr.90009115618

Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā

Viļakas novada Viduču pamatskolas apkures sistēmas pārbūve, sanitārā mezgla un ventilācijas sistēmas remonts

(ID.Nr.VND 2017/14 MI)

Piegādātājs: SIA “ĢL Konsultants”, Reģ.Nr.40103242818

Līgumcena: EUR 44 675.10

14.06.2017.

Lēmums

Viļakas novada dome,

Reģ.Nr.90009115618

Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā

Grants seguma atjaunošana ar ūdens atvades sistēmas sakārtošanu Tautas ielas posmiem Viļakas novada Viļakas pilsētā

(ID.Nr.VND 2017/11 MI)

Piegādātājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “LIEPAS Z”, Reģ.Nr.43401000142

Līgumcena: EUR 21 080.09

20.04.2017.

Lēmums

Viļakas novada dome,

Reģ.Nr.90009115618

Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā

Saules un Mežmalas ielu asfaltbetona seguma atjaunošana Viļakas novada Medņevas pagasta Semenovas ciemā

(ID.Nr.VND 2017/10 MI)

Piegādātājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “V.J.M. BŪVE”, Reģ.Nr.42403032196

Līgumcena: EUR 32 570.55

20.04.2017.

Lēmums

Viļakas novada dome,

Reģ.Nr.90009115618

Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā

Viļakas novada Žīguru PII ēkas jumta remonts

(ID.Nr.VND 2017/9 MI)

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “OZOLMĀJAS”, Reģ.Nr.43201016545

Līgumcena: EUR 24 327.68

18.04.2017.

Lēmums

Viļakas novada dome,

Reģ.Nr.90009115618

Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā

Būvekspertīzes veikšana Viļakas novada domes pasūtītajam būvprojektam “Viļakas pilsētas brīvdabas estrādes jumta būvprojekts”

(ID.Nr.VND 2017/8 MI)

SIA “CMB”, Reģ.Nr.43603024025

Līgumcena: EUR 4450.00

12.04.2017.

Lēmums

Viļakas novada dome,

Reģ.Nr.90009115618

Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā

Viļakas pamatskolas pagrabstāva remonts

(ID.Nr.VND 2017/7 MI)

Piegādātājs: Sabiedrību ar ierobežotu atbildību “ArhiProf”, Reģ.Nr.40103927660

Līgumcena: EUR 36 504.18

10.04.2017.

Lēmums

Atkārtots rezultātu paziņojums

Viļakas novada dome,

Reģ.Nr.90009115618

Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā

Iekšējā ūdensvada remonts Viļakas sociālās aprūpes centram

(ID.Nr.VND 2017/12 MI)

Statuss: Pārtraukts

Pamatojums: Nepieciešamas izmaiņas tehniskajā specifikācijā

31.03.2017.

Lēmums

Viļakas novada dome,

Reģ.Nr.90009115618

Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā

Viļakas pamatskolas pagrabstāva remonts

(ID.Nr.VND 2017/7 MI)

Piegādātājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Veiks”, Reģ.Nr.42403037282

Līgumcena: EUR 35 254.90

29.03.2017.

Lēmums

Viļakas novada dome,

Reģ.Nr.90009115618

Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā

Būvekspertīzes veikšana Viļakas novada domes pasūtītajam būvprojektam “Viļakas pilsētas  brīvdabas estrādes jumta būvprojekts”

(ID.Nr.VND 2017/5 MI)

Statuss: Pārtraukts

Pamatojums: Nepieciešamas izmaiņas tehniskajā specifikācijā

15.03.2017.

Lēmums

Viļakas novada dome,

Reģ.Nr.90009115618

Publisko iepirkumu likuma 8².panta kārtībā

Lietota vieglā pasažieru autobusa un jaunas piekabes piegāde Viļakas novada Medņevas pagasta pārvaldei

(ID.Nr.VND 2017/3 MI)

Piegādātājs: Solvita Avotiņa, p.k.XXXXXX-XXXXX

Līgumcena: EUR 4930.00

14.03.2017.

Lēmums

Viļakas novada dome,

Reģ.Nr.90009115618

Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā

Viļakas novada Žīguru PII ēkas jumta remonts

(ID.Nr.VND 2017/4 MI)

Statuss: Pārtraukts

Pamatojums: Nepieciešamas izmaiņas tehniskajā specifikācijā

10.03.2017.

Lēmums

Viļakas novada dome,

Reģ.Nr.90009115618

Publisko iepirkumu likuma 8.² panta kārtībā

Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība biznesa inkubatora izveidei Viļakā

(ID.Nr.VND 2017/1 MI)

Piegādātājs: Sabiedrību ar ierobežotu atbildību “MM Energo Risinājumi”, Reģ.Nr.45403035715

Līgumcena: EUR 9620.00

24.02.2017.

Lēmums

Atkārtots rezultātu paziņojums

Viļakas novada dome,

Reģ.Nr.90009115618

Publisko iepirkumu likuma 8.² panta kārtībā

Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība biznesa inkubatora izveidei Viļakā

(ID.Nr.VND 2017/1 MI)

Piegādātājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “KALKS”, Reģ.Nr.40103523129

Līgumcena: EUR 7610.00

16.02.2017.

Lēmums