Pasūtītājs
Iepirkuma priekšmets, dalībnieki, līgumcena (bez PVN)
Lēmums, tā
pieņemšanas
datums
Viduču pamatskola,

Reģ.Nr.90009135436

Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā

Malkas piegāde Viļakas novada Viduču pamatskolai

(ID.Nr.VP 2018/1 MI)

Piegādātājs: “MEŽOGLES” SIA, Reģ.Nr.44103028077

Līgumcena: EUR 13 027.50 (28.95 EUR/m³)

18.10.2018.

Lēmums

Viduču pamatskola,

Reģ.Nr.90009135436

Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.² panta kārtībā

Malkas piegāde Viļakas novada Viduču pamatskolai

(ID.Nr.VP 2016/1 MI)

Piegādātājs: Ludzas rajona Zvirgzdenes pagasta zemnieku saimniecība “LAPEGLES 2”, Reģ.Nr.46801000785

Līgumcena: EUR 7556.00 (18.89 EUR/m³)

29.09.2016.

Lēmums

Viduču pamatskola,

Reģ.Nr.90009135436

Publisko iepirkumu likuma 8.² panta kārtībā

Malkas piegāde Viļakas novada Viduču pamatskolai

(ID.Nr.VP 2015/1 MI)

Piegādātājs: SIA “R GRUPA”, Reģ.Nr.50003603631

Līgumcena – EUR 8192.00

07.10.2015.

Lēmums

Viduču pamatskola

Reģ.Nr.90009135436

Publisko iepirkumu likuma 8.² panta kārtībā

Malkas piegāde Viļakas novada Viduču pamatskolai

(ID.Nr.VP 2014/1 MI)

Piegādātājs: Sabiedrību ar ierobežotu atbildību “DOLO”, Reģ.Nr.42403009378

Līgumcena – EUR 10 425.00

24.11.2014.

Lēmums

Viduču pamatskola,

Reģ.Nr.90009135436

Malkas piegāde Viļakas novada Viduču pamatskolai

(Id.Nr.VP 2013/01 MIe)

Pakalpojuma sniedzējs: SIA „DOLO”, Reģ.Nr.42403009378

Līgumcena – Ls 13.65 Ls/m³

04.11.2013.

Lēmums