Pasūtītājs
Iepirkuma priekšmets, dalībnieki, līgumcena (bez PVN)
Lēmums, tā
pieņemšanas
datums
Susāju pagasta pārvalde,

Reģ.Nr.90009135703

Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā

Pašvaldības ceļu uzturēšanas darbi vasaras sezonā Viļakas novada Susāju pagastā

ID.Nr.SPP 2017/1 MI

Piegādātāji:

Iepirkuma 1.daļa:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “VIĻAKAS NAMSAIMNIEKS”, Reģ.Nr.42403013299

Līgumcena: EUR 1498.11 jeb 6.40 EUR/pārg./km

Iepirkuma 2.daļa:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “AGRO SILS”, Reģ.Nr.42403038269

Līgumcena: EUR 10 000.00 jeb 12.50 EUR/m³

Iepirkuma 3.daļa:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “VIĻAKAS NAMSAIMNIEKS”, Reģ.Nr.42403013299

Līgumcena: EUR 5512.58 jeb 23.55 EUR/km

03.07.2017.

Lēmums

Susāju pagasta pārvalde,

Reģ.Nr.90009135703

Publisko iepirkumu likuma 8.² panta kārtībā

Pašvaldības ceļu sniega tīrīšanas pakalpojums Viļakas novada Susāju pagastā

(ID.Nr.SPP 2016/3 MI)

Piegādātājs:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “AGRO SILS”, Reģ.Nr.4240038269

Līgumcena: EUR 7607.60  (13.00 EUR/km)

04.11.2016.

Lēmums

Susāju pagasta pārvalde,

Reģ.Nr.90009135703

Publisko iepirkumu likuma 8.² panta kārtībā

Pašvaldības ceļu nomaļu (grāvmalu) zāles pļaušana ar pilnu grāvju profila izpļaušanu, t.sk., krūmu atvašu pļaušanu Viļakas novada Susāju pagastā

(ID.Nr.SPP 2016/2 MI)

Piegādātājs:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „AGRO SILS”, Reģ.Nr.42403038269

Līgumcena – EUR 2106.72

01.08.2016.

Lēmums

Susāju pagasta pārvalde, Reģ.Nr.90009135703

Publisko iepirkumu likuma 8.² panta kārtībā

Pašvaldības ceļu uzturēšanas darbi vasaras sezonā Viļakas novada Susāju pagastā

(ID.Nr.SPP 2016/1 MI)

Iepirkuma 1.,3.daļa:

Sabiedrību ar ierobežotu atbildību “LIEPAS Z”, Reģ.Nr.43401000142

Līgumcena – EUR 9962.40

Iepirkuma 2.daļa:

Statuss: Izbeigta bez rezultātiem

Pamatojums: pretendents neatbilst izvirzītajam kvalifikācijas prasībām

05.05.2016.

Lēmums

Susāju pagasta pārvalde, Reģ.Nr.90009135703

Publisko iepirkumu likuma 8.² panta kārtībā

Pašvaldības ceļu sniega tīrīšanas pakalpojums Viļakas novada Susāju pagastā

(ID.Nr.SPP 2015/3 MI)

Piegādātājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “AGRO SILS”, Reģ.Nr.42403038269

Līgumcena – 14.00 EUR/km

12.10.2015.

Lēmums

Susāju pagasta pārvalde, Reģ.Nr. 90009135703

Publisko iepirkumu likuma 8.² panta kārtībā

Pašvaldības ceļu uzturēšanas darbi vasaras sezonā Viļakas novada Susāju pagastā

(ID.Nr.SPP 2015/2 MI)

Piegādātāji:

Sabiedrību ar ierobežotu atbildību „VIĻAKAS NAMSAIMNIEKS”, Reģ.Nr.42403013299

Susāju pagasta zemnieku saimniecība „STĀRĶI”, Reģ.Nr.53401006541

Līgumcena – EUR 18 893.10

05.05.2015.

Lēmums

Susāju pagasta pārvalde, Reģ.Nr.90009135703

Publisko iepirkumu likuma 8.² panta kārtībā

Pašvaldības ceļu uzturēšanas darbi vasaras sezonā Viļakas novada Susāju pagastā

(ID.Nr.VND 2015/1 MI)

Statuss: Pārtraukts

Pamatojums: Nepieciešamas būtiskas izmaiņas iepirkuma procedūras dokumentos

13.04.2015.

Lēmums

Susāju pagasta pārvalde,

Reģ.Nr.90009135703

Publisko iepirkumu likuma 8.² panta kārtībā

Pašvaldības ceļu sniega tīrīšanas pakalpojums Viļakas novada Susāju pagastā

(ID.Nr.SPP 2014/01 MI)

Piegādātājs: Susāju pagasta zemnieku saimniecība “STĀRĶI”, Reģ.Nr.53401006541

Līgumcena – EUR 13.00 par 1 km visā brauktuves platumā

23.09.2014.

Lēmums

Susāju pagasta pārvalde,

Reģ.Nr.90009135703

Medņevas pagasta pārvalde,

Reģ.Nr.90009135385

Pašvaldības ceļu sniega tīrīšanas pakalpojums Viļakas novada Susāju un Medņevas pagastā

(Id.Nr.SPP 2013/01)

Pakalpojuma sniedzējs:

iepirkuma 1.daļa – “OZO INVEST”, SIA, Reģ.Nr.45403028198;

iepirkuma 2.daļa – ZS “KOTIŅI”, Reģ.Nr.43401001218

Līgumcena:

iepirkuma 1.daļa – 9.90 LVL par 1km sniega tīrīšanas pakalpojumu visā brauktuves platumā;

iepirkuma 2.daļa – 11.50 LVL (bez PVN) par 1km sniega tīrīšanas pakalpojumu visā brauktuves platumā

26.11.2013.

 

Lēmums