Pasūtītājs
Iepirkuma priekšmets, dalībnieki, līgumcena (bez PVN)
Lēmums, tā
pieņemšanas
datums
Šķilbēnu pagasta pārvalde,

Reģ.Nr.90009135239

Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā

Pašvaldības ceļu seguma planēšana Viļakas novada Šķilbēnu pagastā

(ID.Nr.ŠPP 2017/1 MI)

Piegādātājs: Valsts akciju sabiedrībai “Latvijas autoceļu uzturētājs”, Reģ.Nr.40003356530

Līgumcena: EUR 8516.62 jeb 23.95 EUR/km

27.06.2017.

Lēmums

Šķilbēnu pagasta pārvalde,

Reģ.Nr.90009135239

Publisko iepirkumu likuma 8.² panta kārtībā

Pašvaldības ceļu sniega tīrīšanas pakalpojums Viļakas novada Šķilbēnu pagastā

(ID.Nr.ŠPP 2016/2 MI)

Piegādātājs: Šķilbēnu pagasta zemnieku saimniecībai “SĀBRI”, Reģ.Nr.42401017667

Līgumcena: EUR 7449.44 (14.00 EUR/km)

28.11.2016.

Lēmums

Šķilbēnu pagasta pārvalde,

Reģ.Nr.90009135239

Publisko iepirkumu likuma 8.² panta kārtībā

Pašvaldības ceļu sniega tīrīšanas pakalpojums Viļakas novada Šķilbēnu pagastā

(ID.Nr.ŠPP 2016/1 MI)

Statuss: Izbeigts bez rezultātiem

Pamatojums: pretendents neatbilst izvirzītajām kvalifikācijas prasībām

03.11.2016.

Lēmums

Šķilbēnu pagasta pārvalde, Reģ.Nr.90009135239

Publisko iepirkumu likuma 8.² panta kārtībā

Malkas piegāde Viļakas novada Šķilbēnu pagasta pārvaldei

(ID.Nr.ŠPP 2015/2 MI)

Sabiedrību ar ierobežotu atbildību “DOLO”, Reģ.Nr.42403009378

Līgumcena – EUR 20.85 (bez PVN) par 1 m³ malkas

20.08.2015.

Lēmums

Šķilbēnu pagasta pārvalde, Reģ.Nr.90009135239

Publisko iepirkumu likuma 8.² panta kārtībā

Pašvaldības ceļu sniega tīrīšanas pakalpojums Viļakas novada Šķilbēnu pagastā

(ID.Nr.ŠPP 2015/1 MI)

Zemnieku saimniecība “KOTIŅI”, Reģ.Nr.43401001218

Līgumcena – EUR 14.09 EUR/km

14.08.2015.

Lēmums

Šķilbēnu pagasta pārvalde,

Reģ.Nr.90009135239

Publisko iepirkumu likuma 8.² panta kārtībā

Pašvaldības ceļu sniega tīrīšanas pakalpojums Viļakas novada Šķilbēnu pagastā

(ID.Nr.VP 2014/2 MI)

Piegādātājs: Zemnieku saimniecību

”KOTIŅI”, Reģ.Nr.43401001218

Līgumcena – EUR 15.65 (bez PVN) par 1 km visā brauktuves platumā

08.12.2014.

Lēmums

Šķilbēnu pagasta pārvalde

Reģ.Nr.90009135239

Publisko iepirkumu likuma 8.² panta kārtībā

Malkas piegāde Viļakas novada Šķilbēnu pagasta pārvaldei

(ID.Nr.ŠPP 2014/1 MI)

Piegādātājs: Sabiedrību ar ierobežotu atbildību “DOLO”, Reģ.Nr.42403009378

Līgumcena – EUR 18 243.75

19.11.2014.

 

Lēmums

Šķilbēnu pagasta pārvalde,

Reģ.Nr.90009135239

Malkas piegāde Šķilbēnu pagasta pārvaldei

(Id.Nr.ŠPP 2013/01 MIe)

Pakalpojuma sniedzējs: SIA „DOLO”, Reģ.Nr.42403009378

Līgumcena – Ls 13.65 Ls/m³

28.10.2013.

Lēmums

Šķilbēnu pagasta pārvalde,

Reģ.Nr.90009135239

Pašvaldības ceļu sniega tīrīšanas pakalpojums Viļakas novada Šķilbēnu pagastā

(Id.Nr.ŠPP 2013/02 MIe)

Pakalpojuma sniedzējs: ZS „KOTIŅI”, Reģ.Nr.43401001218

Līgumcena – Ls 11.00 par 1km sniega tīrīšanas pakalpojumu visā brauktuves platumā

13.11.2013.

Lēmums