Pasūtītājs
Iepirkuma priekšmets, dalībnieki, līgumcena (bez PVN)
Lēmums, tā
pieņemšanas
datums
Rekavas vidusskola,

Reģ.Nr.90009135258

Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā

Ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšana Viļakas novada Rekavas vidusskolā

(ID.Nr.RVS 2017/1 MI)

Statuss: pārtraukts

Pamatojums: iepirkuma uzvarētājs atteicās slēgt līgumu

14.02.2018.

Lēmums

Rekavas vidusskola,

Reģ.Nr.90009135258

Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā

Ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšana Viļakas novada Rekavas vidusskolā

(ID.Nr.RVS 2017/1 MI)

Piegādātājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Marbera”, Reģ.Nr.42403038019

Līgumcena: EUR 31 895.37

31.08.2017.

Lēmums

Rekavas vidusskola,

Reģ.Nr.90009135258

Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.panta septītās daļas kārtībā (B.daļas iepirkums)

Ēdināšanas pakalpojums Rekavas vidusskolā

(ID.Nr.RVS 2016/2 B)

Piegādātājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Marbera”, Reģ.Nr.42403038019

Līgumcena: EUR 30 361.40

22.08.2016.

Lēmums

Rekavas vidusskola,

Reģ.Nr.90009135258

Publisko iepirkumu likuma 8. panta septītās daļas kārtībā

(B.daļas iepirkums)

Ēdināšanas pakalpojuma sniegšana Rekavas vidusskolā

(ID.Nr.RVS 2015/4 B)

Piegādātājs: Sabiedrību ar ierobežotu atbildību ” Marbera “, Reģ.Nr.42403038019

Līgumcena – EUR 32 759.34

11.09.2015.

Lēmums

Rekavas vidusskola,

Reģ.Nr.90009135258

Publisko iepirkumu likuma 8.² panta kārtībā

Rekavas vidusskolas pirmskolas izglītības grupas telpu remonts

(ID.Nr.RVS 2015/3 MI)

Piegādātājs: Sabiedrību ar ierobežotu atbildību „VAKŠA”, Reģ.Nr.42403009541

Līgumcena – EUR 8555.86

23.07.2015.

Lēmums

Rekavas vidusskola,

Reģ.Nr.90009135258

Publisko iepirkumu likuma 8.² panta kārtībā

Rekavas vidusskolas ēdināšanas bloka telpu remontdarbi (ID.Nr.RVS 2015/2 MI)

Piegādātājs:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rufs”, Reģ.Nr.44103027283

Līgumcena – EUR 32 319.16

18.05.2015.

Lēmums

Rekavas vidusskola,
Reģ.Nr.90009135258Iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.² panta kārtībā
Rekavas vidusskolas ēdināšanas bloka telpu remontdarbi” (ID.Nr.RVS 2015/1 MI)

Statuss: Izbeigts bez rezultātiem

Pamatojums: Visu pretendentu piedāvājumi neatbilst iepirkuma dokumentu prasībām

17.04.2015.

Lēmums