Pasūtītājs
Iepirkuma priekšmets, dalībnieki, līgumcena (bez PVN)
Lēmums, tā
pieņemšanas
datums
Medņevas pirmsskolas izglītības iestāde “Pasaciņa”,

Reģ.Nr.90009135385

Publisko iepirkumu likuma 8.² panta kārtībā

Žoga izbūve Viļakas novada Medņevas pirmsskolas izglītības iestādei
(ID.Nr.MPII 2015/1 MI)
Piegādātājs: SIA „2A Būve”, Reģ.Nr.45403031520
Līgumcena – EUR 2700.01
28.09.2015.

Lēmums

Medņevas pirmsskolas izglītības iestāde “Pasaciņa”,

Reģ.Nr.90009135385

Malkas piegāde Viļakas novada Medņevas pirmsskolas izglītības iestādei

(Id.Nr. MPII 2013/01 MIe)

Pakalpojuma sniedzējs: SIA “DOLO”, Reģ.Nr.42403009378

Līgumcena – Ls 4095.00

24.09.2013.

Lēmums