Pasūtītājs
Iepirkuma priekšmets, dalībnieki, līgumcena (bez PVN)
Lēmums, tā
pieņemšanas
datums
Medņevas pagasta pārvalde,

Reģ.Nr.90009135370

Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā

Pašvaldības ceļu uzturēšanas darbi vasaras sezonā Viļakas novada Medņevas pagastā

ID.Nr.MPP 2017/1 MI

Piegādātāji:

Iepirkuma 1.daļa:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “AGRO SILS”, Reģ.Nr.42403038269

Līgumcena: EUR 1061.66 jeb 7.98 EUR/pārg./km

Iepirkuma 2.daļa:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “LIEPAS Z”, Reģ.Nr.43401000142

Līgumcena: EUR 11 200.00 jeb 16.00 EUR/m³

Iepirkuma 3.daļa:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “VIĻAKAS NAMSAIMNIEKS”, Reģ.Nr.42403013299

Līgumcena: EUR 6235.10 jeb 23.55 EUR/km

03.07.2017.

Lēmums

Medņevas pagasta pārvalde,

Reģ.Nr.90009135370

Publisko iepirkumu likuma 8.² panta kārtībā

Pašvaldības ceļu sniega tīrīšanas pakalpojums Viļakas novada Medņevas pagastā

(ID.Nr.MPP 2016/4 MI)

Piegādātājs:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “AGRO SILS”, Reģ.Nr.4240038269

Līgumcena: EUR 11 240.70 (13.00 EUR/km)

25.11.2016.

Lēmums

Medņevas pagasta pārvalde,

Reģ.Nr.90009135370

Publisko iepirkumu likuma 8.² panta kārtībā

Pašvaldības ceļu sniega tīrīšanas pakalpojums Viļakas novada Medņevas pagastā

(ID.Nr.MPP 2016/3 MI)

Statuss: Izbeigts bez rezultātiem

Pamatojums: pretendenti neatbilst izvirzītajam kvalifikācijas prasībām

03.11.2016.

Lēmums

Medņevas pagasta pārvalde,

Reģ.Nr.90009135370

Publisko iepirkumu likuma 8.² panta kārtībā

Pašvaldības ceļu uzturēšanas darbi vasaras sezonā Viļakas novada Medņevas pagastā

(ID.Nr.MPP 2016/2 MI)

Iepirkuma 1.daļa:

Statuss: Izbeigta bez rezultātiem

Pamatojums: pretendents neatbilst izvirzītajam kvalifikācijas prasībām

Iepirkuma 2.,3.daļa:

Valsts akciju sabiedrību „Latvijas autoceļu uzturētājs”, Reģ.Nr.40003356530

Līgumcena – EUR 8836.00

03.05.2016.

Lēmums

Medņevas pagasta pārvalde,

Reģ.Nr.90009135370

Publisko iepirkumu likuma 8.² panta kārtībā

Pašvaldības ceļu uzturēšanas darbi vasaras sezonā Viļakas novada Medņevas pagastā

(ID.Nr.MPP 2016/1 MI)

Statuss: Pārtraukts

Pamatojums: Nepieciešamas būtiskas izmaiņas iepirkuma dokumentos

29.03.2016.

Lēmums

Medņevas pagasta pārvalde, Reģ.Nr.90009135370

Publisko iepirkumu likuma 8.² panta kārtībā

Pašvaldības ceļu sniega tīrīšanas pakalpojums Viļakas novada Medņevas pagastā

(ID.Nr.VND 2015/3 MI)

Zemnieku saimniecība “KOTIŅI”, Reģ.Nr.43401001218

Līgumcena – EUR 14.72 EUR/km

13.08.2015.

Lēmums

Medņevas pagasta pārvalde, Reģ.Nr.90009135370

Publisko iepirkumu likuma 8.² panta kārtībā

Pašvaldības ceļu uzturēšanas darbi vasaras sezonā Viļakas novada Medņevas pagastā

(ID.Nr.VND 2015/2 MI)

Susāju pagasta zemnieku saimniecība “STĀRĶI”, Reģ.Nr.53401006541

Līgumcena – EUR 13 855.39

29.04.2015.

Lēmums

Medņevas pagasta pārvalde, Reģ.Nr.90009135370

Publisko iepirkumu likuma 8.² panta kārtībā

Pašvaldības ceļu uzturēšanas darbi vasaras sezonā Viļakas novada Medņevas pagastā

(ID.Nr.VND 2015/1 MI)

Statuss: Pārtraukts

Pamatojums: Nepieciešamas būtiskas izmaiņas iepirkuma procedūras dokumentos

10.04.2015.

Lēmums

Medņevas pagasta pārvalde,

Reģ.Nr.90009135370

Publisko iepirkumu likuma 8.² panta kārtībā

Pašvaldības ceļu sniega tīrīšanas pakalpojums Viļakas novada Medņevas pagastā

(ID.Nr.MPP 2014/1 MI)

Piegādātājs: Zemnieku saimniecība “KOTIŅI”

Reģ.Nr.43401001218

Līgumcena – EUR 16.36 (bez PVN) par 1 km sniega tīrīšanas pakalpojumu visā brauktuves platumā

28.10.2014.

Lēmums