Green Palette

Šī publikācija ir sagatavota ar programmas 2014.-2020.gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild  Balvu novada pašvaldība, tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli.”

VIDES PĀRVALDĪBAS PILNVEIDOŠANA, ĪSTENOJOT KOPĒJUS PASĀKUMUS RU-LV PĀRROBEŽU REĢIONOS Akronīms: Zaļā palete

Projekta vispārējais mērķis: Paaugstināt ieinteresēto personu un iedzīvotāju zināšanu līmeni par dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu, iesaistot dažādas mērķa grupas daudzveidīgās aktivitātēs.

 Galvenie projekta sasniedzamie rezultāti: 1) Pilnveidoti 7 dažādi risinājumi 7 sadarbības partneru pašvaldībās: mežu un sausās zāles ugunsgrēku novēršana un lokalizācija; pavasara palu novēršana; cīņa ar latvāņu izplatību; zaļā domāšana, atkritumu apsaimniekošana un izpratnes veicināšana; energoefektivitāte un alternatīvas zaļās enerģijas lietošana; efektīva vietējo ūdenstilpņu apsaimniekošana; pašvaldību sadarbība ārkārtas situāciju novēršanā un reaģēšanā;

2) vismaz 300 personas tiks aktīvi iesaistītas projekta īstenošanā un mērķu sasniegšanas aktivitātēs.

Projekta ilgums: 01.08.2019. – 31.07.2021. (24 mēneši)

Vadošais partneris: Biedrība “Eiroreģions “Pleskava, Livonija””

Kontaktinformācija: +371 29163807, juris.annuskans@balvi.lv

Projekta partneri: Pitalovas rajona administrācija, Palkinas rajona administrācija, Krasnogorodskas rajona administrācija, Eiroreģiona „Pleskvava, Livonija”  Pleskavas sekcijas, Viļakas novada pašvaldība, Balvu novada pašvaldība, Viļānu novada pašvaldība, Smiltenes novada pašvaldība Programmu 2014.-2020.gadam līdzfinansē Eiropas Savienība un Latvijas Republika. Programmas mājas lapa ir www.latruscbc.eu.

 

Turpinās iesāktie darbi brīvprātīgās ugunsdzēsēju organizācijas izveidei Šķilbēnu pagastā

Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.- 2020. gadam finansiālu atbalstu. ...

GreenPalette partneri tiekas Rekovā meistarklasē par brīvprātīgajiem ugunsdzēsējiem

Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.- 2020. gadam finansiālu atbalstu. ...

Brīvprātīgo ugunsdzēsēju kustība Šķilbēnu pagastā

Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.- 2020. gadam finansiālu atbalstu. Par tās ...

Drošības nedēļa Viļakas apkārtnes skolās

Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.- 2020. gadam finansiālu atbalstu. Par tās ...

Jaunas zināšanas ugunsdrošībā un brīvprātīgo ugunsdzēsēju būtībā

Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.- 2020. gadam finansiālu atbalstu. ...

Talkošanas rallijs

Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.- 2020. gadam finansiālu atbalstu. ...

Saņemts inventārs brīvprātīgajiem ugunsdzēsējiem

Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.- 2020. gadam finansiālu atbalstu. Par tās ...

Kā pasargāt mājokli

Uguntinis stipris vīrs,Jātur cieti rociņās;Kad palaida vējiņā,Daudziem bira asariņas – pamācoša latviešu tautas dziesma ...

Turpinās aktivitātes GreenPalette projekta ietvaros

Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.- 2020. gadam finansiālu atbalstu. Par tās ...

Pārrobežu projekta ietvaros sakārtoti 11 dīķi novadā

Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.- 2020. gadam finansiālu atbalstu. Par tās ...