Finanšu un grāmatvedības nodaļa

Tamāra Locāne

Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja

210 kab.
tālr. 64507227; +371 27850851
e-pasts: gramatvediba@vilaka.lv
e-pasts: tamara.locane@vilaka.lv

Indra Lazdiņa

Galvenā grāmatvede

tālr. 64507221
e-pasts: indra.lazdina@vilaka.lv

Inga Ločmele

211 kab.
tālr. 64507222
e-pasts: algasizgl@vilaka.lv
e-pasts: iluta.dulbinska@vilaka.lv

Aija Voičika

materiālu uzskaites grāmatvede

211 kab.
tālr. 64507222
e-pasts: aija.voicika@vilaka.lv

Diāna Šmite

ekonomiste

Irina Romanova
Silvija Gorbačova

grāmatvedes

218.kab.
tālr. 64507219; +371 26530064
e-pasts: ekonomists@vilaka.lv
e-pasts: irina.romanova@vilaka.lv
e-pasts: silvija.gorbacova@vilaka.lv

Līga Bratuškina

Kasiere-grāmatvede
Uz slimības laiku aizvieto Ilga Duļbinska

211 kab.
tālr. 64507222
e-pasts: liga.bratuskina@vilaka.lv

Klientu pieņemšanas laiks:

Pirmdiena-ceturtdiena
8:-12.00; 12:30-16:40
Piektdiena
8:00-13:40

Nadežda Kozlovska

nodokļu nodevu administratore

211 kab.
tālr. 64507222
e-pasts: nadezda.kozlovska@vilaka.lv

Iluta Duļbinska

algu grāmatvedis

tālr. 64507222
e-pasts: algasizgl@vilaka.lv

e-pasts: iluta.dulbinska@vilaka.lv
211.kab.