Derīgo izrakteņu ieguves atļaujas

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.696 “Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas kārtība” 39.punktu, informāciju par izsniegtajām bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujām pašvaldība ievieto savā tīmekļa vietnē. Atļaujas izsniedzējs savā tīmekļa vietnē ievieto arī informāciju par zemes dzīļu izmantošanas ierobežošanu, apturēšanu, licenču vai atļaujas anulēšanu.

 

Izsniegtās bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas
Atļaujas Nr. Izsniegšanas datums Termiņš, līdz kuram atļauja derīga Izsniedzējs Saņēmējs Atradnes nosaukums Derīgo izrakteņu veids
1 28.05.2009. 07.01.2019. Žīguru pagasta padome AS “Latvijas Valsts meži” Posolnīca Smilts-grants un smilts
1 15.11.2010. 09.09.2020. Viļakas novada dome SIA “JS BŪVE” Kangari

(II laukums)

smilts-grants un smilts
5 26.07.2012. 10.07.2022. Viļakas novada dome Fiziska persona Medņeva smilts-grants un smilts
1/2019 18.03.2019. 07.01.2034. Viļakas novada dome Akciju sabiedrība “Latvijas valsts meži” Posolnīca Smilts-grants un smilts
17-1.1/1/2020 10.12.2020. 31.01.2036. Viļakas novada dome Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “INVIK” Lūši Smilts-grants un smilts
17-1.1/2/2020 06.01.2021. 31.12.2021. Viļakas novada dome SIA“JS BŪVE” “Kangari” 2. laukuma iecirknis “Stiglāni” Smilts-grants un smilts

 

Anulētās bieži sastopamo derīgo izrakteņu atļaujas
Atļaujas Nr. Anulēšanas datums Anulētās atļaujas adresāts Atradnes nosaukums Derīgo izrakteņu veids Anulēšanas iemesls