Deinstitucionalizācija Latgalē

Deinstitucionalizācija Latgales plānošanas reģionā (https://lpr.gov.lv/lv/regionalie_projekti/di/aktualtitates/ )

Deinstitucionalizācija Latvijā (http://lm.gov.lv/lv/?option=com_content&view=article&id=81579 )

Deinstitucionalizācija Viļakas novadā

Deinstitucionalizācijas projekta aktivitāteshttp://vilaka.lv/index.php?mact=CGBlog,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=4742&cntnt01returnid=17

AICINĀJUMS SAŅEMT SOCIĀLĀS REHABILITĀCIJAS PAKALPOJUMUS http://vilaka.lv/2019/12/06/aicinajums-sanemt-socialas-rehabilitacijas-pakalpojumus/

Deinstitucionalizācija vadības grupas sanāksme Rēzeknē http://vilaka.lv/index.php?mact=CGBlog,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=6327&cntnt01returnid=72

Aicinājums iesniegt finanšu piedāvājumu psihologa individuālo konsultāciju īstenošanai http://vilaka.lv/2019/07/04/aicinajums-iesniegt-finansu-piedavajumu-psihologa-individualo-konsultaciju-istenosanai/

Sniegtie pakalpojumi 2020. gadā un aktualitātes projektā “DI Latgalē”

Latgalē turpinās projekta “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā (DI projekts)” (Nr.9.2.2.1./15/I/005) realizācija. Latgales plānošanas ...

Ir uzsākti labiekārtošanas darbi DI projekta ietvaros

Projekta Nr. 9.3.1.1./18/I/017 „Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide  un attīstība Viļakas novadā”  ietvaros ...

Veiksmīgi noslēgušies būvdarbi grupu dzīvoklī un dienas aprūpes centrā

Viļakas novadā, projekta Nr. Nr. 9.3.1.1./18/I/017 „Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide  un attīstība ...

DI pakalpojumu aktualitātes GRT personām

Projekta Nr. 9.2.2.1./15/I/005 „Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā” plašāk ir pazīstams, kā DI, kura ...