Pašvaldība

Ārkārtas domes sēde

Balvu novada Domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs sasauc ārkārtas domes sēdi 2022.gada 12.septembrī, plkst.08.30. Sēde notiks klātienē Bērzpils ...

Tautsaimniecības un vides komitejas sēde

Tautsaimniecības un vides komitejas priekšsēdētājs Jānis Trupovnieks sasauc Tautsaimniecības un vides komitejas sēdi 2022.gada 14.septembrī ...

Būvdarbi vasarā Upītē

Šī gada jūlija un augusta mēnešos notiek būvdarbi objektā “Nemateriālās kultūras mantojuma centrs “Upīte””. ...

Viļakas pilsētas ūdeņos stāda ūdensrozes

Panāc pretī, ūdensroze mana,Atvaros jau atvasaru jūt!Cik tad ilgi tāda ziedēšana?Cik tad ilgi var ...

Informācija iedzīvotājiem!

Balvu novada Sociālā pārvalde informē, pabalstu individuālo mācību līdzekļu iegādei piešķir vienu reizi kalendāra ...

Balvu novada domes sēde

Balvu novada domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs sasauc domes sēdi 2022.gada 25.augustā, plkst.09.00. Sēde notiks klātienē Bērzpils ielā 1A, ...

Finanšu komitejas sēde

Finanšu komitejas priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs sasauc Finanšu komitejas sēdi 2022.gada 18.augustā plkst.13.00. Sēde notiks klātienē ...

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāja Aija Mežale sasauc Izglītības, kultūras un sporta jautājumu ...

Sociālās un veselības aprūpes jautājumu komitejas sēde

Sociālās un veselības aprūpes jautājumu komitejas priekšsēdētāja Ruta Cibule sasauc Sociālās un veselības aprūpes ...