Bāriņtiesa

Diāna Astreiko

priekšsēdētāja novada bāriņtiesai

tālr. 27809426
e-pasts: barintiesa@vilaka.lv
Pirmdienās 08:30 – 12:00 un
12.30 – 16.00
Trešdienās  08:30 – 12:00

Regīna Sergejeva,

priekšsēdētāja vietniece,
bāriņtiesas loceklis Susāju un Kupravas pagastos

tālr. 27801520
Pirmdienās 08:30 – 12:00 un
12.30 – 16.00
Trešdienās  08:30 – 12:00

Dzintra Uzkliņģe,

Bāriņtiesas loceklis Žīguru un Vecumu pagastos

tālr. 27813669

Svetlana Bukovska,

Bāriņtiesas loceklis Šķilbēnu un Medņevas pagastos

tālr. 26519805