redaktors

Viļakas iedzīvotāju kopsapulce

Viļakas pilsētas pārvalde šī gada 31.janvārī plkst.18.00 Abrenes ielā 26, Viļakā, sēžu zālē sasauc ...

Balvu novada domes sēde 2024.gada 25.janvārī

Balvu novada domes priekšsēdētājs  Sergejs Maksimovs sasauc domes sēdi 2024.gada 25.janvārī, plkst.09.00. Sēde notiks klātienē Bērzpils ...

Muzejpedagoģiskā programma “1991.gada barikādes atceroties”

Janvāris ir laiks, kad atceramies 1991.gada barikādes, tā laika notikumus un cilvēkus. Katru gadu ...

Finanšu komitejas sēde

Finanšu komitejas priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs sasauc Finanšu komitejas sēdi 2024.gada 18.janvārī plkst.13.00. Sēde notiks klātienē ...

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāja Aija Mežale sasauc Izglītības, kultūras un sporta jautājumu ...

Sociālās un veselības aprūpes jautājumu komitejas sēde

Sociālās un veselības aprūpes jautājumu komitejas priekšsēdētāja Ruta Cibule sasauc Sociālās un veselības aprūpes ...

Tautsaimniecības un vides komitejas sēde

Tautsaimniecības un vides komitejas priekšsēdētājs Jānis Trupovnieks sasauc Tautsaimniecības un vides komitejas sēdi 2024.gada 17.janvārī ...

Mobilā diagnostika Viļakā

Šī gada 8.februārī Viļakā, Balvu ielā 5 (pie Latvijas aptiekas) no plkst.10.00 līdz plkst.17.00 ...

Saldumu paciņu saņem Viļakas pilsētas pārvaldē!

Viļakas pilsētas deklarēto mazuļu vecāki, kuru bērns neapmeklē pirmsskolas izglītības iestādi un kuri neapmeklēja ...