Pār Viļakas katoļu draudzi nolija brīnišķīgs lūgšanu lietus

Mīlestības pilnajā un Svētā Gara svētītajā cilvēku piepildītajā Viļakas Romas katoļu baznīcā 2024. gada 9. jūnijā notika Viņa Ekselences Rēzeknes-Aglonas diecēzes bīskapa Jāņa Buļa vizitācija. Pagājušajā gadā vizitācijā Balvos, bīskaps bija apsolījis, ka nākamgad apmeklēs Viļaku.

V.E. bīskaps Jānis Bulis homīlijā aicināja atcerēties un padomāt: „Kungs ir mana gaisma un mans glābējs. No kā man bīties? Kungs ir manas dzīvības sargs. Par ko man baiļoties?” (Psalms 27) Psamists iesaka paļauties uz Dievu Kungu, tad pazūd bailes, tad cilvēks priecājās un radoši dzīvo. Aicinu ikvienu augt garīgi. Aicinu ikvienu no visas sirds kalpot Dievam. Sirds aug garīgi, kad darām labu un sekojam Jēzus piemēram. Ja lēmums ir par labu ļaunajam, tad sirds kļūst zemiska. Aicinu lūgties no sirds, pulcēties uz lūgšanām un veidot lūgšanu grupas. Tā Jūs piedzīvosiet sirds garīgo izaugsmi. Sirdij ir jābūt piepildītai ar mīlestības kristāldzidro ūdeni. Kāda ir mūsu ģimene, bērni, valsts, vai mūsos ir dievišķā gudrība atšķirt labo no ļaunā? Vai mācām Dieva vārdu citiem ģimenes locekļiem? Kādreiz priesteri bieži brauca uz skolām, jo skolās bija ticības mācība. Šobrīd skolās, valsts vadītāju vidū ir iestājies saltums pret ticību. Mums nepieciešams mīlēt vienam otru kā sevi pašu. Tas ir darbs ar sirdi. Tas ir grūti. Kā mēs varam godināt Dievišķo sirdi, ja mūsu pašu sirdīs nav mīlestības? Tāpēc lūgsim šodien, lai mūsu sirdī būtu dzīva ticība, cerība un mīlestība. Lai pēc Vissvētās Jēzus Sirds parauga mēs neizslēgtu no savas sirds nevienu cilvēku. Jāiet pie grēksūdzes, lai darītu tīru savu sirdi un dvēseli. Lūgsim Jēzum, lai mūsu sirdīs ieplūst autentiska mīlestība, kurā kā ūdens avots ir pieejama katram, kuram tā ir nepieciešama un kurš grib saņemt šo žēlastības avotu, lai darītu veselu sabiedrību un sagatavotos dzīvei Debesu valstībā.”

Iestiprināšanas sakramentu saņēma 64 personas. Iestiprināto bērnu un jauniešu acīs bija redzams saviļņojums par saņemto Sv. Gara spēku. Vēl lielāks prieks bija redzams vecvecāku un vecāku acīs, kuri atcerējās, ka pirms daudziem vai ne tik daudziem gadiem ir saņēmuši Iestiprināšanas sakramentu. Pēc svinīgās Sv. Mises daudzi steidzās īpašo notikumu iemūžināt fotogrāfijās. Laimīgākajiem palaimējās nofotografēties ne tikai kopbildē ar V. E. bīskapu J. Buli, bet nobildēties privātā, neliela grupiņā kopā ar klātesošajiem garīdzniekiem. Tikai Dievs zina kādu lomu ikviena iestiprinātā dzīvē dos Sv. Gara stiprinājums.

„Lūgsimies par jauniem aicinājumiem uz priesterību. Aizlūgsim par bīskapiem Valerijanu Zondaku un Kazimiru Duļbinski, kuri nāca no lielās Viļakas draudzes. Lūgsimies par priesteriem, kuri ir kalpojuši šajā skaistajā baznīcā. Aicinu lūgties, kuri lūdzās, tie zina arī ceļu uz baznīcu. Lūdzieties par tautu, lai tā neizzūd. Lietojiet latgaliešu un latviešu valodas, lai tās neizzūd. Lūdzieties katru svētdienu lūgšanu „Svētais Dievs”, lai Dievs pasargā mūs no mēra, bada, kara un ugunsgrēka. Paldies ikvienam par šo skaisto tikšanos. Paldies prāvestam un palīgiem par darbošanos draudzē. Paldies Viļakas draudzei par uzņemšanu. Svētību bērniem, skolēniem, ģimenēm, senioriem un ikvienam cilvēkam. Paldies, ka atbraucāt. Paldies, ka nāciet uz baznīcu, lai Dievs Jūs svētī,” teica V.E. bīskaps J. Bulis.

„Viļakas Vissvētākās Jēzus sirds draudzei šodien bija patiess prieks uzņemt vizītē Viņa Ekselenci Bīskapu Jāni Buli. Viņa vizīte bija ne tikai augsts pagodinājums ikvienam draudzes loceklim, bet arī iedvesmas un stiprinājuma avots visiem kristiešiem katra personiskā ceļā pie Kristus un Viņa apsolījumiem.

Kā teica bīskaps, ir liels prieks arvien redzēt tik daudz jauniešu, kuri šodien tika iestiprināti. Tas liecina par to, ka nākotne ir. Bīskaps mūs aicināja turēt dzīvu mūsu mīlestību un uzticību Dievam, kā arī turēt dzīvu mūsu latviešu un latgaliešu valodas. Latgaliskajā identitātē mēs turam dzīvas mūsu tradīcijas un mūsu nemirstīgo ticību Dievam.

Paldies ikvienam, kas palīdzēja, lai bīskapa vizīte izdotos un būtu mūsu visu kalpojums Dievam! Lai Dievs aizmaksā!” pateicās Viļakas Romas katoļu draudzes prāvests Guntars Skutels.

„Paldies, ka Jūs nepārtraukti lūdzaties par draudzēm un tautu. Šodien no Jums saņēmām skaidrus uzdevumus, kas mums jādara – jālūdzas un jāveido lūgšanu grupas. Lūdzu lūdzieties par mūsu garīgo izaugsmi un ticību. Paldies Viļakas draudzes prāvestam Guntaram par labo sadarbību ar pašvaldību,” izteica pateicību un lūgumus Balvu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs.

Informāciju sagatavoja: Vineta Zeltkalne
Foto: Vineta Zeltkalne

 

 

Citas ziņas no šīs kategorijas

1991.gada barikādes atceroties

20.janvārī Viļakas muzejā tikāmies ar Viļakas Valsts ģimnāzijas audzēkņiem, lai iepazītu 1991.gada barikāžu notikumus. ...

Autobusu reisi 25. oktobrī

Sakarā ar pāreju no vasaras uz ziemas laiku, 2020. gada 25. oktobrī plkst.4.00 pagriežot pulksteņa laiku stundu atpakaļ, aicinām pievērst ...

Ziemellatgales atbrīvošanas simtgade

Sagaidot Viļakai un visam novadam zīmīgo datumu, tika sagatavota plaša programma, kuras 8.janvāra pasākumi ...