Maija dziedājumi Ziemeļlatgalē

Paldies Dievam par ikvienu cilvēku, kurš organizē maija dziedājumus Ziemeļlatgalē un aicina publiski vai ciemu grupās visus interesentus uz maija dziedājumiem Balvos, Viļakā, Kubulos, Susāju, Balvu, Baltinavas, Briežuciema, Lazdukalna, Medņevas, Tilžas, Vectilžas un citos pagastos. Paldies ikvienam, kurš nāk, piedalās un dzied maija dziedājumos, nejautājot, kas man par to būs? Grūti ir izstāstiet cilvēkiem, kuri nekad nav piedalījušies maija dziedājumos, kā tas ir dziedāt pie krustiem. Grūti ir aprakstīt prieka, pacilātības un piepildījuma sajūtu, kas rodas pēc dziedājuma. Tehniskā dziedāšanas shēma ir vienkārša: citur lūdzas vienu rožukroņa daļu, pie citiem krustiem lūgšanas sāk skaitot vai dziedot litāniju Vissvētās  Jaunavas Marijas godam, visur dzied dziesmas Dieva un Dievmātes godam no tradicionālajām katoļu baznīcas dziesmu grāmatām. Pie dažiem krustiem atceras un dzied dziesmas no vecās Apšenieka grāmatas, dažas dziedātāju grupas dzied dziesmas pēc O. Matvejāna melodijām, kādi ir iemācījušies nodziedāt pat Raimonda Paula dziesmu „Māte Marija”, ko izpilda populārā dziedātāja Marija Naumova.

Daudz lielāks par tehniskās shēmas ievērošanu ir saņemtais garīgais gandarījums, ka maija dziedājuma dalībnieki dzied no sirds un patiesi. Vēl lielāks prieks, ja maija dziedājumos piedalās kuplāks pulciņš cilvēku. Cik skanīgi skan, ja ir atnākuši vismaz pieci vai seši dalībnieki, un vēl skanīgāk, ja dalībnieku skaits ir vismaz desmit un vairāk.

Vai ir svarīgi piedalīties maija dziedājumos pie vairākiem krustiem? Jā, ja tāds ir aicinājums. Nē, ja vēlies doties tikai pie sava ciema vai pagasta krustiem. Galvenais, izmantot iespēju un dodies dziedāt pie sev vistuvākā krusta.

Lai Dievs dod veselību un izturību visiem dziedātājiem, bet vislielāko izturību Dievs ir devis Kubulu ciema iedzīvotājām, kuras maija mēnesī pie Kubulu centra krucifiksa dziedāja katru dienu. Ja kāds nepaspēja, aizmirsa vai nebija iespēja piedalīties maija dziedājumos, tad maija dziedājumu dalībnieces pie Kubulu centra krucifiksa turpinās dziedāt visu vasaru, pulcējoties kopā svētdienās plkst. 16.00. Aicinām arī citus dziedātājus Ziemeļlatgalē sekot Kubulu pagasta piemēram un turpināt dziedāt pie ciemu un ceļmalu krucifiksiem vasaras mēnešos. Atcerieties, ka tie, kuri dzied, tie lūdzas dubultā.

Vineta Zeltkalne
Foto: Vineta Zeltkalne un pr. Guntars Skutels